e_defter_landing_page_copy_421d7b666b_375bd2ee27

Yanınızda Mikro Yazılım var,
e-Defter’e Geçmek çok kolay!

Mikro Yazılım ile e-Defter’e geçin, işlerinizi kolaylaştırın.

Whatsapp iletişim

Mikro Yazılım ile şimdi e-Defter'e geçin, işlerinizi kolaylaştırın!

e-Defter uygulaması ile defterlerinizi güvenle gönderin.

Yazıcı, tasdik, saklama maliyetlerinizi ortadan kaldırın.

İş gücünden ve zamandan tasarruf ederek verimliliğinizi artırın.

Mikro Yazılım güvencesiyle oluşturulan defterleri saklama hizmetinden yararlanın.

GENEL BAKIŞ

e-Deftere Mikro Yazılım ile geçin

e-Defter’e Mikro Yazılım ile geçmek çok kolay! Tüzel kişiyseniz mali mühür; gerçek kişiyseniz elektronik imza ile Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) web sitesinden “Mikro e-Defter 1.02” opsiyonunu seçerek e-deftere kolayca başvuruda bulunabilirsiniz. Eğer e-deftere daha önce başvurduysanız e-defter başvurunuzun durumunu sorgulayıp hangi aşamada olduğunu görebilirsiniz.

Güvenli

Maliyetsiz

Süreç standardizasyonu

Verimli

ÖZELLİKLER

e-Dönüşümünüzü Mikro Yazılım ile yönetin

Mikro_Yazilim_Run_47b7de347d

Mikro Run

Mikro Run ile ödeme ve tahsilatlarınızı izleyebilir, tanımladığınız banka bilgileri ile hesaplarınızı anlık olarak takip edebilir, çek ve senetlerinizin durumunu görüntüleyebilirsiniz. Böylece ne kadar nakdiniz olduğunu bilir, ödeme ve tahsilat programınızı buna göre yaparsınız.

Bilgi Al

Mikro_Yazilim_Jump_729a540e34

Mikro Jump

Mikro Jump ile menkul varlıklarınızı kolayca yönetebilir, birden fazla işletmeniz varsa nakit akışınızı tek platformdan bütün olarak görebilirsiniz. Banka kredilerinizi takip edebilir, kullandığınız spot, rotatif ve tüketici kredisi modeli sözleşmelerini kayıt altına alabilir, ödemelerinizi zamanında yapabilirsiniz.

Bilgi Al

Mikro_Yazilim_Fly_c1accb9b3c

Mikro Fly

Mikro Fly ile finansal süreçlerinizi zamandan tasarruf ederek yönetebilirsiniz. Ödeme ve alacak operasyonlarınızı verimli biçimde planlayabilir, nakit akışınızı anlık olarak takip ederek işletmenizin geleceğini etkileyecek kararları kolayca alabilirsiniz. Kullandığınız spot, rotatif ve tüketici kredisi modeli sözleşmelerini kaydedebilir, ödemelerinizi tam vaktinde yapabilirsiniz.

Bilgi Al

BAŞARI HİKAYELERİ

Mikro Yazılım ile başaran müşteriler

moda_82a368a42d

"Mikro Yazılım ile ürünlere müşterilerimizin barkodlarını ve logolarını kolayca basabiliyoruz. Mükemmel bir özellik ve işlerimizin verimini arttırdı. Mikro Yazılım'ı tekstil sektörüne kesinlikle öneririm."

senturk_1ea3ec6998

"Perakende mağazamız, e-ticaret siparişlerimiz, toptan ve hizmet satışlarımız, e-Dönüşüm ve kargo yönetimi dahil tüm süreçlerimizi Mikro Yazılım ile analiz ediyor ve uçtan uca yönetiyoruz."

cavusoglu_yemenler_2x_086b3d6ada

"Müşterilerimizin, bankadan ve portföyümüzden yaptığı senet tahsillerini, kullandığımız kredileri ve geri ödemelerini kolayca takip edebiliyor, detaylı raporlamalar alabiliyoruz."

Sıkça Sorulan Sorular

Tüccar ve işletmeler, ticaret hayatları boyunca bazı ticari defterleri tutmak zorundadır. Vergi Usul Kanunu (VUK) ve Türk Ticaret Kanunu’na (TTK) göre zorunlu olarak tutulması gereken defterlerin; belirli format ve standartlara uygun biçimde elektronik dosya biçiminde hazırlanması, bastırılmadan kaydedilmesi, değişmezliğinin, bütünlüğünün ve kaynağının doğruluğunun garanti altına alınması ve resmi makamlarca ispat aracı olarak kullanılmasını sağlayan elektronik kayıtlar ile hukuki ve teknik düzenlemeler bütününe e-defter denir. e-Defter ile işletmenin mali durumu, borç ve alacağı, yıl içinde alınan sonuçları kaydedilir, resmi kurumlar da bu kayıtları baz alarak tespitte bulunur. Dijital ortamda tutulan e-Defter ile Maliye Bakanlığı’na elektronik imzayla berat verilir. 1 Sıra numaralı Elektronik Defter Genel Tebliği’nde yer alan şartları taşıyan tüm gerçek ve tüzel kişiler e-defteri kullanabilir.

2022 veya takip eden hesap dönemlerinde 500 bin TL ve üzeri brüt satış hasılatı olan mükelleflerin 1 Ocak 2024 tarihine kadar e-Defter’e geçmesi gerekiyor.
2022 yılı brüt satış hasılatı 3 milyon TL olan firmalar 2025 yılında edeftere geçecek.

e-Defterden Mikro Yazılım ticari programlarıyla faydalanabilirsiniz. Mikro Yazılım programları ve e-Defter modülü ile GİB’in belirlediği standartlara uygun olarak hazırladığınız yevmiye defteri ve defter-i kebiri otomatik olarak GİB’in sistemine gönderebilirsiniz. e-Defteri Mikro Yazılım’ın özel entegratörlüğünde kullanarak e-defter yedekleme hizmetinin avantajlarını da elde edersiniz. GİB’in belirlediği standartlarda hazırladığınız e-defterlerinize Mikro Yazılım’ın e-Defter Portalı üzerinden saniyeler içinde erişir, farklı lokasyon ve ortamlardaki verilerinizi kayıp, zarar görme ve virüs gibi tehlikelere karşı Mikro Yazılım güvencesi altına alırsınız. Ayrıca gerektiğinde defter ve beratları kolayca ibraz edersiniz.

Peki e-Deftere geçiş süreci nasıl gerçekleşir? Tüzel kişiyseniz mali mühür; gerçek kişiyseniz elektronik imza ile Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) web sitesinden “Mikro e-Defter 1.02” opsiyonunu seçerek e-deftere kolayca başvuruda bulunabilirsiniz: https://uyg.edefter.gov.tr/edefterbasvuru/
Eğer e-deftere daha önce başvurduysanız e-defter başvurunuzun durumunu sorgulayıp hangi aşamada olduğunu görebilirsiniz.

Usul ve esaslarını yayınladığı tebliğler ile GİB’in belirlediği, defter dosyalarının özetini içeren, mali mühür ile imzalanıp mükellef tarafından GiB’e beyan edilen dokümana e-defter beratı denir.