602 hesap nedir? İşleyişi Nasıldır?

Muhasebe ve Finans Genel Muhasebe Kodları 1dk
Muhasebe ve Finans Genel Muhasebe Kodları

Bu yazımızda, önemli muhasebe hesaplarından biri olan 602 hesap üzerinde duracağız.

602 Hesap Nedir?

Diğer gelirler hesabı olarak adlandırılan 602 hesap veya 602 muhasebe kodu işletmelerin ana faaliyet konuları dışında kalan satışları ile ilgili kullanılan hesaptır.

602 Nolu Hesap İşleyişi

602 hesap işleyişinde dönem içindeki faaliyetlerden doğan sübvansiyon, vergi iadesi, vade farkları vb. tutarların saptanır ilgili hesaba borç, bu hesaba alacak şeklinde kaydedilir.

BORÇ 602 DİĞER GELİRLER HESABI ALACAK
AZALIŞLAR (-) ARTIŞLAR (+)
 

602 Nolu Hesapta Neler Takip Edilir?

İşletmelerin ana faaliyetlerindeki hasılat düşüklüğü ve faaliyet zararını gidermek için, sermaye katkısı niteliğinde olmayan, mali yardımlar; vergi, resim, harç, ayni yardımlar ve satış tarihindeki vade farkları, ihracatla ilgili fiyat istikrar destekleme primi vb. hasılat kalemleri bu 602 nolu hesapta takip edilir.