690 Hesap Nedir? İşleyişi Nasıldır?

Muhasebe ve Finans Genel Muhasebe Kodları 1dk
Muhasebe ve Finans Genel Muhasebe Kodları

Önemli muhasebe hesaplarından olan 690 hesap nedir, nasıl kullanılır, birlikte göz atalım.

690 Hesap Nedir?

Dönem Kârı veya Zararı Hesabı olarak isimlendirilen 690 hesap veya 690 muhasebe kodu, işletmenin sonuç hesaplarında yer alan gelir ve gider hesaplarının aktarıldığı hesap olarak yer alır.
Dönem sonunda 60 ve 68 nolu hesap gruplarında kalanlara ters kayıt yaptırılır ve 690 nolu Dönem Karı veya Zararı hesabına aktarılır.

690 Hesap İşleyişi Nasıldır?

690 hesap işleyişinde işletmenin gelir hesapları ilgili hesabın alacağına, gider hesapları ise bu hesabın borcuna kaydedilir.
Hesabın alacak kalanı vergiden önce vermesi dönem karını, borç kalanı vermesi ise 690 nolu hesabın zararını gösterir. Bu, dönem karı veya zararını gösteren hesap 691 hesap ve 692 hesap kodlarına aktarılarak kapatılır.

BORÇ 690 Dönem Kârı veya Zararı Hesabı ALACAK
GİDER HESAPLARI GELİR HESAPLARI

690 Nolu Hesap Ne için Kullanılır?

690 nolu hesap, işletmenin faaliyet dönemine ait gelirleri ve giderleri ile indirim iade, iskontolar hesaplarının karşılaştırılarak ilgili hesabın dönem net kârı veya zararının elde edilmesi için kullanılır.