Defter-i Kebir Nedir? Ne İşe Yarar?

Muhasebe ve Finans 4dk
Muhasebe ve Finans

Büyük defter, diğer adıyla defter-i kebir nedir? Defter-i kebiri nasıl tutmalısınız? Defter-i kebirde hangi bilgiler bulunmalıdır? Tüm bu soruları yazımızda yanıtladık.

Defteri Kebir Nedir?

Vergi Usul Kanunu (VUK) 182. Maddesine göre yevmiye defterlerinde, ödemeler, tarih ve işlem sırası gözetilmeksizin, belli bir düzenleme olmaksızın yazılır. Yevmiye defteri gibi defterlerin meydana getirdiği sorunları ortadan kaldırıp muhasebe kaydını daha düzenli biçimde tutmak için başka defterlere ihtiyaç vardır. Bu defter de defter-i kebirdir.

Defter-i Kebir Ne İşe Yarar?

Defter-i kebir ile hesap hareketlerinin takip ve kontrolü yapılır, hesaplardaki rakamlar sistemli biçimde bir araya getirilir ve dağıtılır. Defter-i kebirin günümüzde daha çok bilinen adı büyük defterdir. Büyük defter, her işletme tarafından zorunlu olarak tutulur. Yevmiye defterine kaydedilmiş işlemler, büyük defter sayesinde düzene girer.
Defter-i kebir, muhasebenin tasnif amacını ortaya koyar. Bu açıdan büyük defteri muhasebenin önemli araçlarından biri olarak kabul edebiliriz. Defter-i kebirde meydana gelen sınıflandırmaların sonucunda elde edilen veriler, diğer muhasebe belgeleri için de kaynak gibidir. Defter-i kebir, muhasebede bu kadar önemli bir rolde olduğu için daima dikkatli ve sistemli biçimde işlenmelidir.

Defter-i Kebir Nasıl Tutulur?

Defter-i kebir tutulurken şu noktalara dikkat edilmelidir:

 • Defter-i kebir Türkçe dilinde işlenir. Türkçe kayıtların bulunması şartı ile başka dilde kayıt da tutulabilir.
 • Hesap kayıtlarındaki fiyatlar Türk Lirası olarak yazılır.
 • Kayıtlarda kısaltma, rakam, harf ve semboller anlam karışıklığına neden olmamalıdır. Tüm kayıtların duraksama yapılmaksızın okunabilmesi gerekir.
  Kayıtlar, eksiksiz, doğru, zamanında ve düzenli olarak tutulur.
 • Kayıtların arasında boşluk bırakılmaz, satır atlanmaz.
 • Ciltli defter sayfaları koparılmaz. Tasdikli müteharrik yaprakları yırtılmaz ya da sırası bozulamaz.
 • Kayıtlar on günden uzun geciktirilemez. Kaydedilecek işlemler, işin hacmine ve gereğine uygun biçimde muhasebenin düzen ile işleyişini bozmayacak bir zaman içinde tamamlanır.
 • Kayıtların muhasebe fişi, primanota ve bordro gibi yetkili amirlerin imza ile parafını taşıyan mazbut vesikalara dayanarak yapılması, kayıtların deftere işlenmesi hükmündedir. Yine de bu kayıtlar defterlere en geç 45 gün içinde yazılmalıdır.
 • Kayıt maddelerinde hata yapılırsa bu hatan muhasebe kural ve kaidelerine göre düzeltilir.
 • Bir cümle ya da kaydın üzeri çizilecekse önceki içeriğin zarar görmemesine ve değişmemesine dikkat edilir.

Defter-i Kebirde Hangi Bilgiler Bulunur? -

Defter-i kebirde şu bilgiler bulunur:

 • Hesabın ismi
 • Yevmiye defteri tarihi
 • Yevmiye defteri madde numarası
 • Borçlu veya alacaklı tutarları
 • Maddeyle ilgili açıklama

Büyük Defter Örneği

Aşağıda, bir defter-i kebir örneği bulabilirsiniz:

... HESABI
Yevmiye tarihi ve numarası Açıklama Tutar Yevmiye tarihi ve numarası Açıklama Tutar
           
Toplam     Toplam