Dijital Dönüşüm Nedir? Adım Adım Dijital Dönüşüm

E-Dönüşüm 4dk
E-Dönüşüm

Dijital, dokunduğu her yeri endüstri ve teknoloji ayırt etmeden değiştirirken siz bu dönüşümün neresindesiniz? İşletmeniz dijital dönüşümden nasıl faydalanabilir? Bu yazıda dijital dönüşümü ve şirketinize katacaklarını inceleyeceğiz__.

Dijital Dönüşüm Nedir?

Dijital dönüşüm, en basit tanımıyla iş süreçlerinin dijital strateji ve teknolojiler kullanılarak yönetilmesidir. Dijital dönüşüm, altyapınızdan depoladığınız verilere, ürün ve hizmet üretiminden müşteri yönetimine, reklam ve pazarlama taktiklerinden sosyal medya hesaplarınıza, finanstan İK’ya, iş zekasından kriz yönetimine aklınıza gelebilecek tüm iş süreçlerinizi yakından ilgilendirir.
Dijital dönüşümün temelinde bilgi, zaman ve kaynak vardır. İşletmenin altyapısı, faaliyetleri ve kullandığı teknoloji, bilgidir. Strateji ve planları ise zaman gerektirir. Kaynak ise, beşeri ve finansal kaynakları ifade eder.

Dijital Dönüşüm ile Dijitalleşmenin Farkı Nedir?

Dijital dönüşüm, kurumların iş süreçlerini, kültürünü ve müşteri deneyimini temelinden değiştirerek dijital teknolojileri benimsemesi anlamına gelirken, dijitalleşme daha spesifik bir terim olup, geleneksel iş süreçlerinin dijital araçlarla yer değiştirmesini ifade eder.
Dijital dönüşüm, organizasyonların bütünsel bir değişim sürecine girmelerini gerektirirken, dijitalleşme daha dar bir odaklanma ile mevcut süreçleri dijitalleştirmeyi hedefler.
Dijital dönüşüm, sadece teknolojik yenilikleri değil, aynı zamanda kültürel ve organizasyonel değişimleri de içerirken, dijitalleşme daha çok iş süreçlerinin verimliliğini artırmayı amaçlar.

Dijital Dönüşüm İşletmenize Nasıl Katkılar Sunar?

Dijital Dönüşümün KOBİ’nize Sağlayacağı Faydalar Nelerdir?
Dijital dönüşüm işletmenize pek çok fayda sağlayabilir. Bunlardan bazıları şöyle:

1. Uçtan Uca Otomasyon

Dijital dönüşümle yalnızca yüksek teknolojiden faydalanmaz, aynı zamanda üretimden pazarlamaya tüm süreçlerinizi yenilersiniz. Bu sayede, uçtan uca otomasyon sağlarsınız.

2. İstediğiniz Yerden Yönetim

Dijital dönüşüm sayesinde, mobiliteye kavuşursunuz. Yalnızca yeni mobil cihazlara sahip olmaz, aynı zamanda tüm işlerinizi bu araçlarla istediğiniz yerden dilediğiniz biçimde yönetebilirsiniz. Bu da işinizde verimlilik sağlar.

3. Daha Yüksek Güvenlik

Eğer dönüşümünüzü veri tabanı güvenliği sağlayacak şekilde yapılandırırsanız, kullanacağınız bulut platformları ile işiniz ve verileriniz koruma altında olur.

4. Müşterilerle Yakın İletişim

Veri temelli dijital bir sisteme geçtiğinizde, yalnızca veri depolamaz aynı zamanda bu verileri analiz edip çözümleyerek müşterilerinizi daha yakından tanır, onlara daha iyi hizmet sunarsınız.

5. Yeni Ürün ve Hizmetler Geliştirme

Etkin bir veri analizi sayesinde, yeni ürün ve hizmetler geliştirmeniz de kolaylaşacaktır. Böylece ürün yelpazenizi ve portföyünüzü geliştirebilirsiniz.

6. Ulusal ve Uluslararası Rekabet Avantajı

Hem katma değeri yüksek ürünler üretmek ve hacmi büyük üretimler yapmak için, hem de bu üretimi yönetmek için teknolojiye ihtiyacınız var. Dijital dönüşümün getireceği teknolojilerle, yerel pazardan küresel markete ulaşabilirsiniz.

7. Daha Çok ve Hızlı Büyüme Potansiyeli

Küresel pazara ulaştığınızda, sizden çok daha büyük şirketlerle yarışma şansınız olur. Bu sayede, siz de daha çok ve hızlı büyüyebilirsiniz. SAP tarafından yapılan bir araştırmaya göre, karar alıcıların yüzde 49,3’ü teknolojinin küçük işletmelerin büyük işletmeler karşısındaki hareket alanını genişlettiğine; yüzde 40,8’i ise organizasyon ölçekleri sayesinde dijital dönüşümü daha hızlı gerçekleştirebildiklerinden, küçük işletmelerin büyük şirketlere göre daha avantajlı olduğuna inanıyor.

Kaynak: “Why dıgıtal tech ıs a competıtıve advantage for small busınesses.” Forbes, 2016.
Forbes Makalesi

5 Adımda Dijital Dönüşüme Nasıl Katılabilirsiniz?

Sahip olduğunuz mobil araçlar ve direkt ya da dolaylı olarak faydalandığınız yazılımlar sayesinde dijital dünyanın zaten bir parçasısınız. Ürün ve hizmetlerinizin üretiminde, iş süreçlerinizin yönetiminde ve belki pazarlama faaliyetlerinizde bile birçok farklı ticari yazılımdan faydalanıyor olabilirsiniz. Fakat parçası olduğunuz bu sürece aktif olarak katılabildiğiniz ölçüde yarışta kalırsınız.
Peki dijital dönüşümü anlamak ve gerçekleştirmek için sizin atmanız gereken adımlar neler? Birlikte bakalım:

1. Dijital dönüşüm konusunda kararlılık gösterin.

Dijital dönüşümü tüm boyutlarıyla kavradığınızdan ve size getireceği faydaların farkında olduğunuzdan emin olun. Dijital dönüşümün şirketiniz için önemli bir kilometre taşı olduğunu, köşeyi döndükten sonra karşınıza çıkacak yeni yolda kararlılıkla ilerlemeniz gerektiğini hatırlayın.
Süreci doğru şekilde anlayıp aktarmaları için işletmenizin ihtiyaç ve hedeflerini iyi bilen çalışanlarınızdan bir ekip kurmayı da düşünebilirsiniz. Unutmayın, tüm çalışanlarınızın desteğini alırsanız, başarılı bir dönüşüm süreci geçirmeniz oldukça kolaylaşır.

2. İş ortağınızı doğru seçin, etkili bir strateji belirleyip ona uyun.

Bazı süreçlerinizi daha önce dijitalleştirmiş olabilirsiniz. Belki de bu yolda atılmış hiçbir adımınız yoktur. Sonradan zaman ve para kaybetmemek için, yola durumunuzu doğru biçimde analiz eden uzman bir iş ortağı ve doğru stratejiyle çıkmalısınız.
Başarılı bir dijital dönüşüm, ancak iyi düşünülmüş bir yol haritasıyla mümkündür. Bu yolda atacağınız adımlar, pazardaki rekabette de elinizi güçlendirecektir.

3. Şirketinizin yapısına uygun adımlar attığınızdan emin olun.

Eğer şirketinizin kültürüne, organizasyon yapısına ve değerlerine uygun değilse, en etkin e-Dönüşüm çözümleri bile etkisizdir. Entegrasyon süreci, şirket kültürünüz ve ona dair her şeyle uyumlu olmalıdır.

4. Veriye ve bilgiye inanın.

Geçtiğiniz sistemle her zamankinden daha çok veriye erişiminiz olacak. Bu verileri yalnızca depolamakla kalmamalı, aynı zamanda iş zekası kullanarak işinize değer katacak şekilde işlemelisiniz.
Veri analizinden hem yeni ürün ve hizmet geliştirmek, hem de müşterilerinizle daha etkin bir iletişim kurmak için faydalanabilirsiniz.

5. Güvenliğe önem verin.

Dijital dönüşüme geçtikten sonra veri tabanınızı korumalı ve mobil de dahil olmak üzere tüm cihazlarınızda ağ erişim kontrolü sağlamalısınız.
İş ortağınızdan siber güvenliğe dair bilgi almayı sakın ihmal etmeyin.