e-Defter Nedir? Başvurusu Nasıl Yapılır?

Muhasebe ve Finans Mikro Ürünler Genel 2dk
Muhasebe ve Finans Mikro Ürünler Genel

e-Defter nedir, e-Defter’e nasıl başvurulur? 2024 senesi itibarıyla e-Defter’e geçme şartları nelerdir? e-Defter ile ilgili sorularınızı bu yazıda yanıtladık.

e-Defter Nedir?

İşletmeler, ticaret hayatına atıldıkları günden itibaren, işletme kapanan dek belli başlı bazı ticari defterleri tutmak zorundadır. İşletmenin mali durumu, borç ve alacağı, yıl içinde alınan sonuçları bu defterler kaydeder, resmi kurumlar da bu kayıtları baz alarak tespitte bulunur.
İşletme türüne göre değişen bu defterlerden biri de e-Defterdir.

e-Defter’in Matbu Defterden Farkı Nedir?

e-Defter; Vergi Usul Kanunu (VUK) ve Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümlerine göre zorunlu olarak tutulması gereken defterlerin, belirli format ve standartlara uygun biçimde elektronik dosya biçiminde hazırlanması, bastırılmadan kaydedilmesi, değişmezliğinin, bütünlüğünün ve kaynağının doğruluğunun garanti altına alınması ve resmi makamlarca ispat aracı olarak kullanılmasını sağlayan elektronik kayıtlar ile hukuki ve teknik düzenlemeler bütünüdür.
e-Defter’e özetle matbu defterlerin elektronik versiyonudur. Fakat işlevine ve pratikliğine bakarsak elde tutulan defterlerin fersah fersah önündedir.

e-Defter’in Avantajları Nelerdir?

Bu avantajları şöyle sıralayabiliriz:

  • e-Defter ile GİB’in belirlediği standartlarda hazırladığınız yevmiye defteri ve defter-i kebir belgelerini elektronik ortamdan GİB’e gönderilen dosyalar halinde kanuni olarak belirlenen süre boyunca saklayabilirsiniz.
  • e-Defter uygulaması ile basım, tasdik, saklama ve depolama yükümlülüklerinden kurtulursunuz.
  • İş gücünden ve zamandan tasarruf edersiniz.
  • Şirketinizi iç ve dış denetime hazır hale getirir, uluslararası format ve standartlara uygun çalışırsınız.

e-Defter Uygulamasına Geçme Şartları Nelerdir?

e-Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu olan mükelleflerin e-faturaya geçiş süresi içinde e-Defter’e geçme zorunluluğu da bulunur.

  • TTK’nın 397. maddesinin 4. fıkrası uyarınca bağımsız denetime tabi şirketler, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren, 2020 ve takip eden yıllarda; bağımsız denetime tabi olma şartlarını sağlayan mükellefler de şartların sağlandığı yılı izleyen yılın başından itibaren e-Defter’e geçmek mecburiyetindedir.
  • e-Fatura sistemine zorunlu dahil olan tüm mükellefler, 2018 veya sonraki yıllarda cirosu 5 milyon TL’yi aşan mükellefler, bağımsız denetime tabi şirketler 1 Ocak 2020’den itibaren e-Defter sistemine geçtiler.
  • Bununla birlikte bilanço esasına göre defter tutan, gerçek ve tüzel kişiler de e-fatura kullanıcısı olmasalar bile e-Defter uygulamasından faydalanabilir.
  • Tüzel kişilerin e-Defter kullanabilmek için 397 sıra numaralı VUK Genel Tebliği’ndeki belirlemelere göre e-fatura uygulamasından yararlanma iznine sahip olması yeterli.
  • 2022 yılı brüt satış hasılatı 3 milyon TL olan firmalar 2025 yılında edeftere geçecek.
  • 2024 yılında kullanılacak ve kağıt ortamda tutulan yevmiye, kebir, envanter, damga ve yönetim kurulu kararı defterlerinin tasdikinin 31.12.2023’e kadar, eğer 2023 yılı defterleri kullanılacak ise 2024 yılı kullanımı için ara tasdiklerinin 31.01.2024’e kadar, kağıt ortamda tutulan 2023 yılı yevmiye defterinin kapanış tasdikinin 30.06.2024’e kadar noterden yaptırılması zorunludur. Bu tasdikleri yaptırmayanlara 49.276 TL’ye kadar idari para cezası kesilebilir.

e-Defter’e Nasıl Başvurulur?

Tüzel kişiyseniz mali mühür; gerçek kişiyseniz elektronik imza ile GİB sayfasından Mikro Yazılım e-Defter opsiyonu ile kolayca başvuruda bulunabilirsiniz:

https://uyg.edefter.gov.tr/edefterbasvuru/

e-Defter Başvurunuzu Nasıl Sorgulayabilirsiniz?

Eğer e-Defter’e daha önce başvurduysanız e-Defter başvurunuzun durumunu GİB üzerinden sorgulayıp hangi aşamada olduğunu görebilirsiniz.