Finans ve Muhasebenin Farkları Nelerdir?

Genel 4dk
Genel

Muhasebe veya finans sektörü üzerine bir üniversite tercihi yapacaksınız, belki de kariyerinize bu sektörlerde devam ettirmek istiyorsunuz ancak farklarını daha net anlamak istiyorsunuz.
Bu iki alan birbirlerinden çok uzak olmasalar da önemli bazı farkları vardır. Bu yazımızda muhasebe ve finans kavramlarının neler olduğunu ve aralarındaki farkları açıklayacağız.

Muhasebe Nedir?

Bir işletmede mali dönem sonunda meydana gelen para hareketlerinin sistemli olarak kayıt altına alınma işlemine muhasebe adı verilir. Muhasebe, genel çerçevesiyle işletmenin varlıklarında değişim meydana getirecek para hareketinin kaydedilmesi, tür ve özelliklerine göre sınıflandırılması, özetlenmesi ve incelenmesi ile oluşan bilgi sistemidir.
Muhasebe, Türk Dil Kurumu tarafından “hesaplaşma, karşılıklı hesap görme” şeklinde tanımlanmıştır. Muhasebe kayıtları, kanunlar tarafından belirlenen kurallara göre tutulur. Oldukça dinamik olan ve sürekli yenilikler getirilen mali yönetmeliklerin bilinmesi ve takip edilmesi muhasebe işlemleri açısından oldukça önemlidir.
Hesaplarda oluşabilecek herhangi bir eksiklik, yönetmeliklere uygun olmayan bir muhasebe kaydı, işletmeye maddi ve hukuki sorunlar yaşatabilir.

Muhasebenin Amacı Nedir?

Muhasebenin en temel amacı hesaplamak ve para hareketlerinin yerlerini belirlemektir. Muhasebenin en önemli fonksiyonlarından biri ve ilki kaydetmektir.
Kayıtlar yevmiye defteri adı verilen günlük defterde tutulur.

 • Sınıflandırma, büyük defterde tutulan kayıtlardır.
 • Raporlama ise yöneticileri finansal tablolar ile bilgilendirme işlemidir.
 • Son olarak analiz ve yorum, işletme durumu kritiği yapmaktır.
 • Doğru kayıt yapılan muhasebe işlemleri sayesinde alınan raporların da aynı şekilde doğru yorumlanması sağlanır. Bu adımlar firmaların strateji belirlemesinde önemli rol oynar.

Finans Nedir?

Fransızca kökenli bir kelime olan finans, günümüzde oldukça fazla duyduğumuz ve kullandığımız bir kelime haline geldi. Finans kelimesi, İngilizceye geçmesiyle günümüzdeki anlamına yakın bir tanım kazanarak paranın yönetimini nitelemek üzere uyarlandı.
Finans; bankacılık, borç, kredi, sermaye piyasaları ve yatırım araçlarını kapsayan geniş bir terimdir. Finans, temelde herhangi bir faaliyetin fonlanması, paranın yönetilmesi süreçlerinden oluşur.
Finans, ekonomi biliminin bir dalı olarak görülür ve pratikteki işlevselliği ekonomik teorilere dayanır. Özetle finans için; para, varlık, yatırım, menkul kıymetler vb. çeşitli kaynakları yönetme sanatıdır demek doğru olacaktır.

Muhasebe ve Finans Arasındaki Bağıntı Nedir?

Her iki kavram da iktisat biliminin bir bölümünü oluşturur. Muhasebe ve finans kavramları birbirine bağlıdır çünkü temelde inceledikleri husus mali hareketler ve mali eylemlerin neden ve sonuçlarıdır.
Finans, muhasebe kayıtlarına bağlıdır ve finansla sağlanacak değişiklikler muhasebe kayıtlarını etkileyebilir. Çünkü mali analizler, muhasebe kayıtları sayesinde hazırlanan mali tabloların yardımıyla yapılır.

Muhasebe ve Finans Arasındaki Farklılıklar Nelerdir?

Bir mali dönemin sonunda şirketin finansal durumunu, kârlılığını ve zararını tespit etmek için ticari olayların ve işlemlerin kaydını sistematik olarak tutma eylemlerinin tümü muhasebedir.
Finans ise muhasebeden kullanım amacı olarak ayrışır. Ekonomi biliminin bir parçası olan finans, para ve yatırımların yönetimi, kaynak yaratılması ve incelenmesi için kullanılan bir terimdir.
Finans ve muhasebenin para ve sermaye üzerine çalıştığı ortak bir amaç söz konusu olsa da yapılan faaliyetler birbirinden farklıdır. Bu farklar genel itibariyle şu şekildedir:

 • Finans, fonların en iyi şekilde nasıl yönetilebileceğini incelerken muhasebe, işletmelerin ticari işlemlerini tutmak adına sistematik bir düzen oluşturmakla görevlidir.
 • Muhasebe, finans için temel sağlar ve finansın bir alt kümesidir.
 • Muhasebede kayıt altına alınan veriler ile hazırlanan mali tablolar, işletmecilerin finansal durumlarını anlaması ve geçmişe dönük çıkarımlar yapılabilmesine yardımcı olması açısından önemlidir. Finans ise bir tahmin aracı olarak kullanılabilir. İşletmenin gelecekte göstereceği performansı tahmin etme ve plan oluşturmada etkilidir.
 • Muhasebe, Gelir Tablosu, Bilanço, Nakit Akışı Tablosu ve benzeri araçları kullanır. Diğer taraftan, Finansal Kaldıraç, Sermaye Bütçelemesi, Oran Analizi, Risk Analizi, Çalışma Sermayesi Yönetimi gibi teknik konular finansal araçlardır.
 • Muhasebe ile finansal bilgiler toplanır ve sunuma hazır hale getirilir. Yani şirketlerin geçmişteki verileri ile gelecekteki eğilimlerinin sürekli geliştirilmesi ve yorumlanması sağlanır. Bu işlemlerden sonra muhasebe biter ve finans işlemleri devreye girer.
 • Finans, aktif bir planlama ile sermayeye nasıl kaynak sağlanacağı ve nasıl kullanılması gerektiği konusunda kararlar alırken, muhasebe gerçekleşmiş olan işlemlerin bilgilerini organize eder ve süreci izler.
  Finans ve muhasebe kavramlarının kariyer planlaması
  Kariyer hedefinizde muhasebe ve finans alanları mı bulunuyor? Ancak her iki alandan da mezun olan kişiler, bazen aynı pozisyonlarda çalışabiliyor. Bu durum seçim yapmayı zorlaştırabiliyor.

Muhasebe ve Finans Meslekleri Birbirinden Farklı mıdır?

Aslında muhasebe ve finans bölümlerinin kendilerine has meslek grupları ve pozisyonları da bulunuyor. Bunlardan bazılarını sizler için sıraladık:

Muhasebe ile İlgili Bölümlerden Mezun Olanların Yapabileceği Bazı Meslekler

Bu meslekler şöyle:

 • Muhasebeci
 • Vergi danışmanı
 • Denetmen
 • Dış ticaret uzmanı

Muhasebe mezunları; muhasebe ve mali müşavirlik büroları ile dış ticaret yapan firmalarda, bankalarda, sigorta şirketlerinde, vergi dairelerinde, çeşitli finans kuruluşlarında; aslında hemen her türden ticari işletme ve şirkette çalışabilirler.

Finans ile İlgili Bölümlerden Mezun Olanların Yapabileceği Bazı Meslekler

Bu meslekler ise şunlar:

 • Finans danışmanı
 • Finansal analist
 • Finans uzmanları yatırım bankacısı
 • Denetmen
 • Muhasebeci
 • Gümrük ve mali müşavir
 • Müfettiş
 • Pazarlama ve satış uzmanı

Finans mezunları; kamu ve özel sektörde, uluslararası bankacılık ve finans şirketlerinde; hesap yönetimi, denetleme, kişisel para yönetimi gibi sorumlulukları üstlenirler.

Online Finans ve Muhasebe Eğitimleri mi Almak İstiyorsunuz?

Kariyerinizi Akademikro’nun uzmanlık eğitimleri ile destekleyebilirsiniz. Akademikro ile 9 ayrı alanda uzmanlık eğitimi alabilir, kariyerinizi bilginin gücüyle bir adım öteye taşıyabilirsiniz.
Sizi profesyonel iş hayatına hazırlayacak, finans ve muhasebe ile ilgili pek çok online eğitim Akademikro’da!