Gelir Vergisi Beyannamesi Nedir, Ne Zaman Verilir?

Genel Hukuk ve Vergi 3dk
Genel Hukuk ve Vergi

Yaratıcı iş fikrinizi hayata geçirip şirketinizi kurdunuz. Hem işler tıkırında, hem de kârlılığınız iyi durumda. Peki gelirinizi kademe kademe artırırken ödemeniz gereken vergi türü hakkındaki bilgilerinizi de güncel tutuyor musunuz?

Gelir Vergisi Nedir?

Gerçek kişilerin kurduğu şahıs şirketlerinin bir takvim yılı içerisinde sağladığı kâr ve gelir üzerinden devlete ödediği vergi, Gelir Vergisi’dir. Türk Vergi Sistemi’nin dolaysız vergi türlerinden biri olan Gelir Vergisi, başkalarına devredilemez.

Gelir Vergisi Nasıl ve Nereye Ödenir?


Gelir Vergisi, her mart ayının 25’ine dek ilgili vergi dairesine sunulması gereken Gelir Vergisi Beyannamesi ile birlikte mükellefin ikametgâhının ya da iş yerinin bağlı olduğu vergi dairesine ödenir. Ödeme bankadan da gerçekleştirilebilir.

Gelir Vergisi Ne Zaman Ödenir?


Gelir vergisi taksit ödemeleri ile ilgili iki eşit taksit söz konusudur. İlk taksit mart ayının sonuna dek, ikinci taksit ise temmuz ayının sonuna dek ödenir.
Eğer basit usulde tespit edilen ticari kazanca sahipseniz ilk taksiti şubat ayının, ikinciyi de ise haziran ayının 25. günü akşamına dek ödemelisiniz.

Kimler Gelir Vergisi Mükellefidir?

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu esaslarına göre, gerçek kişilerin gelirleri Gelir Vergisi’ne tabidir. Gelir Vergisi mükelleflerini aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz:

 • Türkiye’de yerleşmiş olanlar
 • Bir takvim yılı içinde Türkiye’de devamlı olarak altı aydan fazla kalanlar
 • Resmi daire ve işletmelerde ya da merkezi Türkiye’de bulunan teşekkül ve teşebbüslere bağlı olup adı geçen daire, müessese, teşekkül ve teşebbüslerin işleri dolayısıyla yabancı ülkelerde oturan Türk vatandaşları

Sıraladığımız mükellefler, Türkiye’de ve Türkiye dışında elde ettikleri kazanç ve iratlar üzerinden vergilendirilir. İkametgâhı Türkiye’de olmayan gerçek kişiler de dar mükellef kabul edilip sadece Türkiye’de kazandıkları üzerinden vergilendirilir.
Serbest meslek erbabı da Gelir Vergisi’ne tabidir. Hem serbest meslek makbuzu kesenler hem de fatura kesenler Gelir Vergisi’ne dahildir.

Gelir Vergisi Beyannamesi Nedir?

Gelir vergisi beyannamesi, gerçek kişilerin kurduğu şahıs şirketlerinin bir takvim yılı içerisinde sağladığı kârı resmi olarak bildirmesi için oluşturulan belgedir.
Gelir Vergisi, mükellefin ya da vergi sorumlusunun beyanı üzerine tarh olunur. (Tarh, “vergi koyma” demektir.) Gelir Vergisi Beyannamesi’ni Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) web sitesinin Beyanname Formları sayfasından temin edebilirsiniz. Eğer e-beyanname uygulamasını kullanıyorsanız beyannameyi elektronik ortamdan, gelir vergisi beyannamesi son günü saat 24:00’e kadar da gönderebilirsiniz.

Gelir Vergisi Dilimleri ve Oranları Nelerdir?

2023 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere vergi dilimleri aşağıdaki şekilde yeniden belirlendi.

Ücret Gelirlerine İlişkin Vergi Dilimleri ve Oranları


 • 70.000 TL’ye kadar = %15
 • 150.000 TL’nin 70.000 TL’si için = 10.500 TL
 • 150.000 TL’nin 70.000 TL’den fazlası için = %20
 • 370.000 TL’nin 150.000 TL’si için = 26.500 TL
 • 370.000 TL’nin 150.000 TL’den fazlası için = %27
 • 1.900.000 TL’nin 370 bin TL’si için = 85.900 TL
 • 1.900.000 TL’nin 550 bin TL’si için= 134.500 TL
 • 1.900.000 TL’nin 550.000 TL’den fazlası için= %35
 • 1.900.000 TL’den fazlasının 1.900.000 TL’si için = 621.400 TL
 • 1.900.000 TL’den fazlasının 1.900.000 TL’si için = 607.000 TL
 • 1.900.000 TL’den fazlasının 1.900.000 TL’den fazlası için = %40

Ücret Dışı Gelirlere İlişkin Vergi Dilimleri ve Oranları


 • 70.000 TL’ye kadar = %15
 • 150.000 TL’nin 70.000 TL’si için = 10.500 TL
 • 150.000 TL’nin 70.000 TL’den fazlası için= %20
 • 370.000 TL’nin 150.000 TL’si için = 26.500 TL
 • 370.000 TL’nin 150.000 TL’den fazlası için= %27
 • 1.900.000 TL’nin 370.000 TL’si için = 85.900 TL
 • 1.900.000 TL’nin 370.000 TL’den fazlası için= %35
 • 1.900.000 TL’den fazlasının 1.900.000 TL’si için = 621.400 TL
 • 1.900.000 TL’den fazlasının 1.900.000 TL’den fazlası için = %40