İmza Beyanı ve İmza Sirküsü Nedir? Nasıl Alınır?

Genel Hukuk ve Vergi KOBİ 4dk
Genel Hukuk ve Vergi KOBİ

İmza beyannamesi ve imza sirküsü nedir? Ne amaçla kullanılır? Hangisi nereden ve nasıl alınır? İşte sorularınızın cevapları…

İmza Sirküsü Nedir?

Tüzel kişiler tarafından notere yapılan istek üzerine, resmi kurumlarda kullanılan evrakta sahtecilik olmaması ve daima gerçek imza kullanılması için oluşturulan belgeye imza sirküsü denir.
İmza sirküsü, şirket için görevli olan kişilerin sorumluluk alanları ve yetki sınırları dahilinde noter tarafından tasdiklenir. Resmiyet kazanan belge ile onay alınır.

İmza Sirküleri Ne İşe Yarar?

İmza sirkülerinde yer alan imzalar, şirketin yöneticileri veya yetkilileri tarafından yapılan resmi onayları ve taahhütleri temsil eder.
İmza sirküleri; banka işlemleri, sözleşmeler, resmi yazışmalar ve diğer hukuki belgelerde kullanılarak, evrakların doğruluğunu ve güvenilirliğini sağlar. Bu belgeler, şirketin hukuki ve mali yükümlülüklerini yerine getirmesine yardımcı olan önemli bir güvenlik önlemidir.

İmza Sirküsü Nereden Alınır?

İmza sirküsü belirli bir ücret karşılığında noterden alınabilmektedir. Oldukça kısa sürede hazırlanabilen imza sirküsü için gerekli evraklar şunlardır:

 • İmza sirküsünde adı geçecek yetkili kişinin nüfus cüzdanı ve nüfus cüzdan fotokopisi,
 • Sirküde adı geçecek kurumun vergi levhası,
 • Kurumun kayıtlı olduğu yerin ticaret sicil gazetesi.

İmza Sirküleri Kime Verilir?

İmza sirküleri, şirketteki imzaya yetkili kişilere verilir. Yani imza sirküleri verilecek kişinin şirketin yetkililerinden biri veya bu kişilerin yetki verdiği kimseler olması gerekir.
Eğer şirketin yetkili kişileri, imza yetkisini şirket içindeki başka bir kişiye geçirecekse, bunun için önce iki taraf noterde bir vekaletname imzalamalıdır.

İmza Sirküsünde Hangi Bilgiler Bulunur?

İmza sirküsünde tüzel kişilerin adresleri, ticaret sicil numaraları, ünvanları bulunur.
Aynı zamanda kurumda yetkisi olan kişilerin unvanı, yetki alanı, imza örneği, kurumu temsil etme şekli ve nüfus bilgilerini içerir.

İmza Sirkülerinin Geçerlilik Süresi Ne Kadardır?

İmza sirküsü düzenlenirken, belgenin geçerlilik süresinin ne kadar olacağı belirtilir. Eğer sirküde bir süre belirtilmemişse imza sirküsünün geçerlilik süresi maksimum 3 yıldır.
Sirkü için düzenlenecek geçerlilik süresi; şirketin durumuna, yetkili kişilerin görev süresine, yönetimi kurulu üyelerinin görev sürelerine göre değişebilir. Çünkü sirkünün geçerli olma süresi, aynı zamanda imzaya yetkili kişilerin yetki sürelerinin ne kadar olacağını belirler.
İmzaya yetkili kişilerin yetki süresi dolduğunda, imza sirküsünün yenilenmesi, yani yeniden çıkarılması gerekir.

İmza Beyannamesi Nedir?

Herhangi bir kuruluş ya da ticari işletmeyi temsil eden gerçek kişilerin, imza örneğini ve imza yetkisini gösteren resmi evraka imza beyannamesi denir.
İmza beyannamesi; şirket kuruluşunda ya da şirket yetkililerinin belirlenmesinde, imza yetkisi verilmesi için karar tescili sırasında imza yetkilisinin imzasını gösterir.
Noter tarafından hazırlanır.
Şahıs şirketi veya şahsi gayri ticari diğer işlemler için sirküler hazırlanamaz, bu yüzden imza beyannamesi kullanılır.

İmza Beyannamesi Nereden Alınır?

İmza beyannamesi bir ücret karşılığında noterden alınır. Kısa sürede hazırlanabilen imza beyannamesi için aşağıdaki belgeleri sunmak gerekir:

 • İmza beyannamesi adı geçecek yetkili kişinin nüfus cüzdanı ve nüfus cüzdan fotokopisi
 • İmza beyannamesi adı geçecek kurumun vergi levhası
 • Kurumun kayıtlı olduğu yerin ticaret sicil gazetesi

İmza Beyannamesini Kimler Alabilir?

İmza beyannamesini gerçek kişiler alabilir.
Tüzel kişiler, gerekli durumlarda imza beyannamesi alabilirler. Ancak imza beyannamesi, tüzel kişilikler için temsil hükmünde değildir, bunun için imza sirküsü almak gerekir.

İmza Beyannamesinin İmza Sirküsünden Farkı Nedir?

Peki imza beyannamesi ile imza sirküsü arasındaki farklar neler?

 • İmza sirküsü, temelde kişinin imza örneklerinin yer aldığı ve noter tarafından onaylı olan belgedir.
 • İmza beyannamesi ise kişinin notere kimliği ile birlikte başvuru yapması üzerine belirli ücret karşılığında hazırlanan, üzerinde nüfus bilgileri ile imza örneklerinin olduğu belgedir.
 • İmza beyannamesinin oluşturulması, imza sirküsünden farklı olarak gerçek kişiler tarafından talep edilir. Yani sirküler nitelik taşımaz. Hem ticari hem de kişisel faaliyetlerde kişinin kimliğini kanıtlar.

İki belge için benzer durumlar ise şöyle:

 • Her iki işlem de noterlik makamı tarafından yapılır.
 • Hem imza sirküsü hem imza beyannamesi için ücret notere ödenir.
 • Her ikisi de şahısların imzalarını tescil eder, yani ikisi de resmi belgedir.

İmza Sirküsünün Ücreti Nedir 2024

İmza sirküsü ücreti, hazırlanan belgenin sayısına ve şirket görevlisine göre farklılık gösterebilir. Bu farklılık fiyata da yansır.
2023 yılında, tek nüsha için imza sirküleri ücreti 147 liradır. 2024 yılı için güncel fiyat henüz belirlenmemiştir.

İmza Beyannamesinin Ücreti Nedir 2024

2023’te gerçek ve ticari işletmeler için imza beyannamesi hizmet ücreti 310 TL’dir.
2024 yılı için ücretler henüz kesinleşmemiştir.

İmza Beyannamesi ve İmza Sirküsü ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Bu iki evrak ile ilgili kafanıza takılmış olabilecek sorulardan bazılarının cevaplarını sizin için derledik.

İmza Beyannamesi Kaç Yıl Geçerlidir?

İmza beyannamesi, gerçek bir şahsın geçerli imzalarını kanıtlar nitelikte bir belgedir. Dolayısıyla kişinin imzası geçerli olduğu sürece, beyanname de geçerli olacaktır.

İmza Beyannamesi e-Devlet’ten Alınır mı?

Hayır. İmza beyannamesi sadece noter huzurunda talep edilerek alınabilir.

İmza Sirküleri E-Devlet’ten Alınır mı?

Hayır. İmza sirküleri sadece noterlere başvuruda bulunup belirli bir ücret ödenerek alınabilir.

İmza Sirküleri Olmadan İşlem Yapılır mı?

Kanunlarca, sözleşmeler tarafından veya şirketin içindeki kararlar suretiyle şirketi temsil etmeye yetkilendirilmiş kişiler; eğer temsil yetkilerini başka belgeler ile gösterebiliyorlarsa, imza sirküleri olmadan da işlem yapabilir.

Noterden İmza Sirküleri Nasıl Alınır?

Noterden imza sirküleri almak için notere fiziksel olarak gitmek; yukarıda sıraladığımız imza sirküsü için gerekenleri ibraz etmek ve belirlenen ücreti ödemek yeterlidir.

İmza Sirküleri Gerekli mi?

İmza sirküleri, şirkette imzaya yetkili kişilerin, temsil yetkilerini ve imzalarını kullanmalarının gerektiği durumlarda kritik rol oynayabilir. Örneğin, şirketler arasında imzalanacak bir ticari sözleşmede imza sirküsü gerekli olabilir.

İmza Sirküsü Birinin Eline Geçerse Ne Olur?

İmza sirkülerinin yetkili imza sahibi dışında birinin eline geçmesi, ilgili kişiye aynı zamanda sahte belgecilikten ve başkasının imzasını kullanmaktan doğan bir hukuki sorumluluk yükleyebilir. Bu tarz durumlarda hukuki alanlarda uzman bir kişiye danışmak önemlidir.