KDV İadesi Nedir? KDV İadesi Nasıl Alınır?

Genel 4dk
Genel

İşletmeler için vergi işlemlerini sorunsuz şekilde yürütmek ve yasal gerekliliklere uygun olarak hareket etmek oldukça kritik bir konu. Peki işletmenizin KDV iadesi kapsamında olup olmadığını veya KDV iadesinin şirketinize ne gibi faydalar sağlayabileceğini biliyor musunuz?
KDV iadesi ile ilgili tüm detaylar yazımızda!

KDV İadesi Nedir?

KDV iadesi nedir sorusunun yanıtından önce KDV’nin tam olarak ne olduğuna ve KDV ödeme mekanizmasının nasıl işlediğine göz atalım.
KDV, mal ve hizmet alımları sırasında eklenen ve vergi mükellefleri tarafından ödenen bir tüketim vergisidir.
Ticari faaliyetler sırasında mükellefler, KDV ödemelerini gerçekleştirirken, satışlarında tahsil ettikleri KDV’yi ödeme tutarından düşer ve farkı devlete öderler. Yani basitçe söylemek gerekirse KDV’nin vergi yükü satıcının değil alıcının/son tüketicinin üzerindedir.
Ancak, bazı durumlarda mükellefler, KDV hesaplamalarında hatalar yapabilir veya KDV’yi gereksiz yere ödeyebilir. Örneğin inşaat firmaları, inşaat esnasında kullandıkları demir ve çimento için bu ürünlerin tabi olduğu KDV türü gereği yüzde 20 oranında KDV öder. Fakat aynı şirketler, ortaya çıkan yapılarının satışını yüzde 1’lik KDV ile gerçekleştirir. Yani yüklendikleri KDV’yi tüketiciye yansıtamazlar. İşte bu nedenle yansıtılmayan kısım için iade talep ederler.
KDV İadesi, bir vergi mükellefinin devlete yaptığı Katma Değer Vergisi (KDV) ödemeleri sonucunda, belirli şartları sağlaması durumunda fazladan ödediği KDV’nin geri alınması işlemidir.

KDV İadesinin Yasal Temeli Nedir?

Katma Değer Vergisi, birçok ayrıntı içeren, bu nedenle incelenirken dikkat edilmesi gereken bir muhasebe konusudur.
KDV Kanunu, 63 madde ile bu maddelere ek yapılmış 37 geçici maddeden oluşur. 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’na istinaden yüzlerce tebliğ hazırlanmıştır. Tebliğ sayısı çok arttığı için 2014 senesinde KDV Genel Tebliği adı altında birleştirilmiş bir tebliğler serisi yayınlanmıştır. Ayrıca 2014’ten bu yana bu tebliği açıklamak için birçok yeni tebliğin yayınlandığını görürüz.
KDV iadesinin yasal dayanağı az önce bahsettiğimiz kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasında şöyle açıklanır: “Vergiye tabi bir işlem söz konusu olmadığı ya da Katma Değer Vergisi’ni fatura veya benzeri vesikalarda göstermeye hakkı bulunmadığı halde; düzenlediği bu tür vesikalarda katma değer vergisi gösterenler, bu vergiyi ödemekle mükelleftirler. Bu husus kanuna göre borçlu oldukları vergi tutarından daha yüksek bir meblağı gösteren mükellefler için de geçerlidir. Bu gibi sebeplerle fazla ödenen vergiler, Maliye Bakanlığının belirleyeceği usul ve esaslara göre ilgililere iade edilir.”
Kanun, 9. maddesinde vergi sorumlularının yaptığı tevkifat sebebiyle de iade gerekebileceğini söyler. Maliye Bakanlığı vergi alacağını güvenceye almak için kimi durumlarda ilgili kurum kişilere vergi kesintisi yapabilir. Bu durumlarda da KDV iadesi söz konusudur.
Kanunun 11. maddesinin 2. fıkrasında ise mal ve hizmet ihracı işlemleri sebebiyle iade yapılabileceğini belirtir. İhracat şirketleri yurtdışına sattıkları mal ve hizmetler için ihracat yaptıkları için KDV talep edemez. Bunun yerine yüklenip tahsil edemedikleri KDV’yi iade olarak alırlar.
Kanunun 29. maddesinin 2. fıkrasına göre indirimli orandan kaynaklanan KDV iadesi de yapılır.
Son olarak kanunun 32. maddesi de farklı iade durumlarına parmak basar

KDV İadesi İçin Hangi Belgeler Gerekir?

Her KDV iadesi için türüne göre ayrı evrak istenir. 3065 sayılı kanunun maddelerine göre iade taleplerinde vergi dairelerinin talep ettiği evraklar şunlardır:

11. Maddeye Göre İade Talebinde Bulunanlardan İstenen Belgeler


 1. madde kapsamında KDV iadesine başvuran mükelleflerin, başvuruları esnasında aşağıdaki evrakları sunması beklenir:
 • Standart iade talep dilekçesi
 • Satış veya hizmet faturaları listesi
 • Gümrük beyannamesi ya da listesi (Serbest bölgeye yapılan ihracatta serbest bölge işlem formu, posta veya kargo yoluyla gerçekleştirilen ihracatta elektronik ticaret gümrük beyannamesi)
 • İhracatın beyan edildiği döneme ait indirilecek KDV listesi
 • Yüklenilen KDV listesi
 • İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu

13. Maddeye Göre İade Talebinde Bulunanlardan İstenen Belgeler


 1. madde kapsamında KDV iadesi talep edenlerin beyan etmesi gereken belgeler aşağıdaki gibidir:
 • Standart iade talep dilekçesi
 • İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi
 • İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi
 • İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu
 • Satış faturaları listesi
 • Vergi dairesinden alınan istisna belgesinin örneği

29. Maddeye Göre İade Talebinde Bulunanlardan İstenen Belgeler


 1. madde kapsamında KDV iadesi talep etmek için aşağıdaki evrakları hazırlamanız gerekir:
 • Standart iade talep dilekçesi
 • İndirimli orana tabi işlemlerin yapıldığı yılda söz konusu işlemlere ait alış ve satış faturaları ve benzeri belgelerin listesi
 • Yıllık iade tutarının hesaplanmasına ilişkin tablo
 • Yılı içinde mahsup edilen tutarları aylık olarak gösteren tablo
 • İadenin talep edildiği izleyen yılın ilk döneminden iadenin talep edildiği döneme kadar aylar itibarıyla devreden KDV tutarlarını gösteren tablo

Kimler KDV İadesi Alabilir?

Aşağıdaki gibi işlemler sonucunda, mükellefler KDV iadesi talep edebilir:İhracat istisnası,

 • Liman ve havaalanı işletme
 • Değerli maden arama veya işletme
 • Petrol arama
 • Boru hatlarıyla taşıma,
 • Teşvik belgeli yatırım malları
 • Uluslararası taşımacılık
 • Engellilere araç teslimi

Bu gibi işlemler sonucunda KDV iadesi talep hakkı doğan mükellefler, KDV iadesi alabilir.

İnternet Vergi Dairesi’nden KDV İade Talebi

İnternet Vergi Dairesi’ne, güncel adıyla Dijital Vergi Dairesi’ne kullanıcı kodu ve şifrenizle giriş yapınca gerçekleştirebileceğiniz işlemler arasında e-Beyanname, bilgi girişi, dilekçe, sorgulamalar, gelir vergisi, kurumlar vergisi, iade talebi girişi (GEKSİS) kılavuzu ile birlikte KDV iade talebi listelerini gönderme bulunur.
KDV mükellefleri 2010 Ocak vergilendirme döneminden itibaren gerçekleşen ve iade hakkı doğuran işlemlerden kaynaklanan KDV iade taleplerini, elektronik ortamdan yapabilir.
bold text