KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünde 248565-0 ticaret sicil numarası ile kayıtlı Mikro Yazılımevi Yazılım Hizmetleri Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Şirket”) olarak işlediğimiz kişisel verilerinize ilişkin sizleri bilgilendirmek istiyoruz. 

 

İşbu Aydınlatma Metni ile, ticari iletişim kanalları ile genel ve/veya kişiye özel bilgilendirmelerin yapılmasına ilişkin olarak işlediğimiz kişisel verilerinize dair bilgilendirilmeniz amaçlanmıştır. 

  • İşlenen Kişisel Veriler, Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları, Aktarılan Taraflar ve Aktarılma Amaçları 

Aşağıdaki süreçlerde yer verilen kişisel verilerinizi belirtilen işleme amaçları kapsamında, Kanun’un 4. maddesindeki genel ilkeler ışığında, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlemekte ve belirtilen alıcı gruplarına aktarmaktayız. Şirketimiz tarafından kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması için gerekli idari ve teknik tedbirler alınmaktadır.

Kişisel Veri

İşleme Amacı

Hukuki Sebep

Aktarılan Taraf

Aktarım Amacı

Kimlik (Ad- Soyad)

 

İletişim 

(E-Posta Adresi, Telefon Numarası)

 

Hizmetlerin tanıtımı, pazarlaması, işletmenin tanıtımı, kutlama ve temenni gibi içeriklerle tanınırlığın artırılması

Açık rıza (yurt dışına aktarım ve ticari elektronik ileti gönderimi için)

Yurt içinde yer alan hizmet aldığımız tedarikçilerimiz, iştiraklerimiz, hissedarlarımız, grup şirketlerimiz, yurt dışındaki teknik hizmet sağlayıcımız

Saklama ve teknik alt yapı sağlama hizmeti

Müşteri ilişkilerinin yönetimi hizmeti

 

*6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesi için sizlerden onay almamız gerekmektedir. İstediğiniz her zaman ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, göndereceğimiz ticari elektronik iletilerde belirtilen işlemi (ret) yaparak ilgili ticari iletişimi durdurabilir, böylelikle açık rızaya dayanan kişisel veri işleme süreçlerini durdurabilirsiniz

  • Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi 

Kişisel verileriniz, partner.mikro.com.tr ve customer.mikro-grup.com.tr platformları aracılığıyla paylaşmış olduğunuz bilgi ve belgeler çerçevesinde veya diğer yöntemlerle elektronik ortamda toplanmaktadır. 

  • İlgili Kişinin Hakları

Tarafımızca işlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak Kanun’un 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi; Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun şekilde yazılı olarak ya da kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak aşağıdaki adreslere her zaman iletebilirsiniz

Veri Sorumlusu: Mikro Yazılımevi Yazılım Hizmetleri Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş.

E-posta: [email protected]    

Kep Adresi: [email protected]

Adres: Maslak Mahallesi, Aos 55. Sokak, 42 Maslak, No:2, Ofis 3 Blk.D:11-12-13 Sarıyer, İstanbul