KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AÇIK RIZA FORMU

Mikro Yazılımevi Yazılım Hizmetleri Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) çerçevesinde hazırlanmış olan Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’nde (“Aydınlatma Metni”) belirtilen kişisel verilerimin Aydınlatma Metni’nde yer verilen amaçlarla işlenmesine ve/veya yurt dışında yer alan tedarikçiye aktarılmasına özgür irademle açık rıza verdiğimi ve KVKK’dan doğan haklarıma ilişkin bilgilendirildiğimi kabul ve beyan ederim.