Limited Şirket Kurmanın Avantajları Nelerdir?

Genel 3dk
Genel

Girişimciler ve iş dünyasıyla ilgilenen herkesin aşina olduğu bir terim var: “Limited Şirket” ya da kısaca “Ltd. Şti.” Peki, bu şirket türü neden bu kadar popüler ve tercih ediliyor?
İş dünyasında sağlam bir zemin oluşturan limited şirketlerin, pek çok avantajı bulunmaktadır. Bu yazıda, limited şirketin sağladığı avantajları detaylı bir şekilde ele alacağız.

Limited Şirket Nedir?

Limited şirketi, bir ya da daha çok gerçek veya tüzel kişinin bir ticaret unvanı altında kurduğu şirkettir. Daha çok küçük veya orta ölçekli işletmeler için tercih edilir.

Hangi Şirket Türünü Seçmeniz Gerektiğine Nasıl Karar Vermelisiniz?

Taze girişiminiz için yapacağınız iş, iş planı, gerekli sermayeyi ve sahip olduğunuz bütçeyi belirlediyseniz, sırada şirket kurmak var demektir. Peki, şirket türleri arasından hangisini seçmelisiniz?
Ticari hayatınızın başarısı için hangi şirket türünü seçmeniz gerektiğine aşağıdaki kriterleri de göz önüne alarak karar verebilirsiniz:

  • Yıllık satış hedefi
  • Büyüme planları
  • Ortaklık yapısı
  • Sermaye
  • Kurumsal imaj
  • Vergi muafiyetleri
  • Kamu teşvik ve destekleri
  • Yatırımcı durumu
  • İşin sürekliliği

Limited Şirketin Temel Avantajları

Limited şirketin avantajlarını, farklı şirket türleri ile karşılaştırmalar yaparak ve başlıklara ayırarak ele alalım.

Şahıs Şirketi ve Anonim Şirkete göre Avantajlar

Limited şirketin temel avantajları; şahıs şirketleri ile kıyaslandığında kurumsal bir imaja sahip olması, kuruluş sırasında sermayeyi nakit olarak tamamlama zorunluluğunun bulunmaması ve anonim şirketi ile kıyaslandığında ise çok daha basit bir organizasyonal yapı içermesidir.

Maliyet Avantajı

Limited şirket aynı zamanda kuruluş, defter tasdik, marka tescil ve sicil işlemleri ile harç ve ödemelerde de maliyet avantajına sahiptir.
Ancak ortak sayısı, sermaye tutarı, imza yetkileri ve benzeri koşullara bağlı olarak, noter ve ticaret sicilde oluşacak şirket kuruluş masrafları, şahıs şirketine göre biraz daha fazladır.

Ortaklık Yapısı ve Sorumluluk

Limited şirket kurmak için tek ortak yeterlidir. Bu ortaklardan en az birinin müdür olması mecburiyeti vardır.
Ayrıca şirket ortakları, şirketin özel borçlarına karşı taahhüt ettikleri esas sermaye ile sorumludurlar.
Limited şirketin mal varlığından tamamen ya da kısmen tahsil edilemeyen (veya tahsil edilemeyeceği anlaşılmış) kamu alacaklarından müdürler ve hisseleri oranında ortaklar, tüm şahsi mal varlıkları ile sorumludur.

Sermaye Miktarı

Limited şirketin minimum sermayesi, 2024 yılı itibariyle 50 bin TL’dir.
Bu sermayenin kuruluş tarihinden itibaren 24 ay içerisinde tamamlanması yeterlidir.

Destek ve Teşvikler

KOSGEB, Tübitak ve benzeri ekonomik destek paketleri veren kamu kuruluşları, sermaye şirketleri için özel olarak birçok farklı program oluşturmuştur. KOSGEB destekleri için şirket kuruluşundan önce başvuruda bulunmak gerekir.

Vergi Avantajı

Limited şirketler, şahıs şirketlerinin aksine Kurumlar Vergisi mükellefi olur. Şirket dönem karından %25 oranında kurumlar vergisi öder (2023).
Şirket ortakları, Kurumlar Vergisinden kalan kar tutarını kendi hesaplarına aktarmak isterse kar payı dağıtımı yaparlar. Kar payı dağıtımları da Gelir Vergisi’ne tabidir.

Limited Şirketin Temel Dezavantajları

Limited şirket temel dezavantajı; ticari faaliyetler sonlandırılmak istendiğinde şahıs şirketi kadar kısa sürede kapatılamamasıdır.
Limited şirketinde önce tasfiye sürecine gidilir. Bu süreç, en az 6 ay sürer. Şirket, bu süre içinde yerleşik şirket adresine sahip olmalı ve vergi yükümlülüklerini yerine getirmeye devam etmelidir.
Ayrıca düşük tutarda da olsa muhasebe ve benzeri ücretlerin de ödemesi sürer.

Genel Bir Analiz

Eğer gelir dilimleri tablosunu göz önünde bulundurarak yüksek tutarlı yıllık satış hedefiniz varsa, işinizi büyütmek istiyorsanız, sermaye ile bütçe açısından anonim şirketin sorumluluklarını yerine getirmek sizin için güç olacaksa ticaret hayatınıza limited şirket kurarak başlayabilirsiniz.