Mahsup Fişi Nedir? Nasıl Düzenlenir?

Genel 2dk
Genel

Alışverişin yani alım satımın ispatı olan belgeler, yani fişler ticari hayat için oldukça önemlidir. Bu yazıda muhasebe fişlerini ve özellikle mahsup fişini sizin için anlattık.
Mahsup fişinin nasıl düzenlendiğini ve nasıl kullanıldığını bu yazı ile öğrenebilirsiniz.

Muhasebe Fişleri Nedir, Ne İşe Yarar?

Her işletmenin hukuksal, mali ve ekonomik olarak gerçekleştirdiği tüm işlemleri belgelendirmesi gerekir. Bu belgelendirmenin yapılması da kanıtlayıcı nitelikteki belge kayıtlarıyla ve bunların arşivlenmesi ile gerçekleşir. Muhasebe kaydı, farklı muhasebe fişi türleri yardımıyla tutulur ve muhasebe defterlerine geçirilir.
Muhasebe fişi, bir üst makama doğruluğu onaylatılarak kullanılır. Bu fiş, ilgili işlemin yevmiye defteri kaydından önce kullanılan taslak belgedir.

Muhasebe Fişi Nasıl Oluşturulur?

Muhasebe fişleri, muhasebe programları aracılığıyla kolayca oluşturulabilir.
Gerektiğinde çıktısı alınabilen muhasebe fişi, kayda ilişkin belgeye iliştirilir. Muhasebe fişinin alt kısmında düzenleyenin, kontrol edenin ve onaylayanın adı ve imzası yer alır. Kullanımı zorunlu olmayan ve kesin bir standardı bulunmayan muhasebe fişleri, genellikle büyük işletmeler tarafından kullanılır.

Muhasebe Fişleri Nelerdir?

Muhasebe fişlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Kasa tahsil fişi
  • Kasa tediye (ödeme) fişi
  • Mahsup fişi

Muhasebe Fişi Kullanmanın Avantajları Nelerdir?

Muhasebe fişleri ile

  • Muhasebe kayıtlarında düzen sağlanır.
  • Muhasebe kayıtları kolayca kontrol edilebilir.
  • Yanlış muhasebe kaydı yapılmasının önüne geçilir.
  • Aynı nitelikteki muhasebe işlemlerinin toplu kaydı kolaylıkla gerçekleştirilir.

Mahsup Fişi Nedir?

Tamamı nakit olmayan işlemler için hazırlanan muhasebe fişine mahsup fişi denir.
Mahsup fişinde 2 kısım bulunur. Bunlardan ilki borçlu, ikinci kısmı ise alacaklı hesabını içerir.
Kasa hesabında hareketlilik olmadığı zaman, kasa hesabı içerisinde yer almayan durumlarda kullanılır. Yani gelir gider olmayan zamanlarda düzenlenir ve nakitle ilgisi yoktur.

Mahsup Fişi Nasıl Düzenlenir?

Peki, mahsup fişi nasıl düzenlenir? Bazen işletmelerin kasasına para girişi yapmayan, yani herhangi bir getirisi olmayan veya işletmenin kasasından para çıkışına sebep olmayan, yani herhangi bir gidere neden olmayan işlemler de yapılır. Bunlar, banka aracılığı ile dolaylı yoldan satıcılara ödenen borçlar, kredili mal alımı ve benzeri işlemler olabilir. Fakat bu işlemlerin de kaydedilmesi gerekir.
İşte bu işlemleri kaydetmek için mahsup fişi düzenlenir.
Mahsup fişinde borçlu taraf için de alacaklı taraf için de kasa hesabı kullanılmaz. Günümüz muhasebe uygulamalarında bilgisayarlı muhasebe programları sayesinde tahsilat makbuzu ve tediye fişi kullanımı oldukça azaldı. Kasayla ilgili olmayan işlemlerde ise mahsup fişi kullanımı sürüyor.
Mahsup fişi kullanılmasının yasal bir yaptırımı söz konusu değil. Bu yüzden muhasebeciler kasayı ilgilendiren işlemlerde çoğunlukla mahsup fişi kullanmayı tercih ediyor.