Mikro Hızlı Satış 1.43 Sürümü

1.43 sürümü ile yapılan başlıca geliştirmeler:

  • E-Belgelere eklenen QR code içeriğinin düzenlenmesi
  • ERP tarafında pasife alınmış stokların Hızlı Satış tarafından okunmasının sağlanması
  • Belge fişinde uygulanan promosyonun dinamik yapıda gelmesinin sağlanması

Sürümdeki tüm geliştirmeleri dokümandan inceleyin.