Navlun Faturası Nedir? Türleri Nelerdir?

Genel Hukuk ve Vergi KOBİ 2dk
Genel Hukuk ve Vergi KOBİ

Navlun faturası nedir, navlun faturası nasıl hesaplanır? Navlun faturasına dair tüm sorularınızı bu yazıda yanıtladık.

Navlun Nedir?

Bir yerden başka yere ulaştırmak için gemiye alınan eşyanın bütününe navlun denir.
Bu sözcük aynı zamanda taşıyıcı tarafından, gemisinde taşınacak yük için istenen ücreti de ifade eder. Muhasebede, lojistikte ve özellikle deniz taşımacılığında daha çok bu ikinci anlamıyla kullanılır.

Navlun Faturası Nedir?

Navlun ve navlun faturası, dış ticaret ve lojistik sektörlerinde çalışan ya da çalışmak isteyen herkes için önemli konulardır.
İç su yollarında ya da deniz taşımacılığının yapıldığı yerlerde malın taşınma ücreti, navlun olarak ifade edilir. Incoterms’deki CF veya CIF teslim şekillerinin kullanıldığı bu tür ticaretlerde navlun da satıcı ve ihracatçı tarafından ödenir.
Malın satış faturasında, navlun malın taşıma ücreti olarak mal bedeline dahil edilebildiği gibi ayrı olarak da gösterilebilir. Bu sırada hazırlanan faturaya da navlun faturası denir.
Eğer malın bedeli akreditif ile birlikte navlun bedeline dahilse konşimentoda ve diğer sevk evraklarında “navlunu ödenmiştir” ifadesinin yer alması gerekir. Eğer bu ifade belirtilmemişse satıcı şirket, taşıyıcı şirketten navlun faturası alır ve ithalatçı şirkete gönderir veya tahsil evraklarına navlun faturasını da ekler. Navlun faturası, malların ithal edildiği ülkede, ne kadar vergiye tabi olduğunun ispatladığı için bu özelliğiyle bir kıymet faktörüdür.

Navlun Fatura Türleri Nelerdir?

Navlun faturalar ikiye ayrılır.

  • Onaylı navlun faturası
  • yerli navlun faturası

1. Onaylı Navlun Faturası

Onaylı navlun faturası, ithalat yaparken gümrüğe gösterilen orijinal faturanın, ithalat yapılan ülkenin konsolosluklarından zorunlu olan onayı aldığını gösterir.
Bu navlun fatura türü konsolosluk faturası olarak da bilinir.

2. Yerli Navlun Faturası

Yerli navlun faturası, bir kopyası Gümrük Çıkış Beyannamesi içerisine eklenen, içinde KDV iadesi de bulunan türdür.
Yerli navlun faturasında ihracatçının adı, unvanı ve adresi, faturanın numarası ve düzenlenme tarihi, malın Türk menşeli ibaresi, teslim ve ödeme şekli, malın brüt ağırlığı, aracı ve muhabir bankaların isimleri bulunur ve hepsi eksiksiz olmalıdır.

Navlun Sözleşmesi Nedir?

Malı taşıyanların ve alıcıların yükümlülüklerini belirlemek ve haklarını güvence altına almak için navlun sözleşmesi de düzenlenebilir.
Örneğin taşıyıcının aracı yüklemeye hazır hale getirme zorunluluğu ve karşılığında aldığı ücret, yani navlun, bu sözleşme ile düzenlenir.
Aynı şekilde taşıtanın da navlunu ödeme yükümlülüğü söz konusudur. Bazen navlun malı teslim alacak kişi tarafından ödenir, bu da konşimentoda belirtilir. Taşıyan, navlunu tahsil edemezse yük üzerinde hapis hakkını uygular.

Navlun Desteği, Navlun Teşviki Nedir?

Ekonomideki ve ticaret hayatındaki hareketliliğin artması için bakanlıklar her yıl gerek karayolu, gerek denizyolu, gerek havayolu taşımacılıkları için destek ve teşvikler düzenleyip yeni şartlar belirler. Navlun desteği de ithalat ve ihracat trafiğini hızlandıran teşviklerden biridir.