Serbest Meslek Makbuzu (SMM) Muhasebe Kaydı Nasıl Yapılır?

Muhasebe ve Finans Genel İş Yönetimi 2dk
Muhasebe ve Finans Genel İş Yönetimi

Serbest meslek makbuzu (SMM), serbest meslek kazancı elde eden mükelleflerin tahsilatları üzerinden vergi ödemesini sağlayan bir belgedir. Peki, SMM nasıl kesilir ve muhasebe kaydı nasıl yapılır? Bu yazıda SMM’nin muhasebeye nasıl işlendiğini anlattık.

Serbest Meslek Makbuzu Nedir?

Serbest meslekle uğraşan mükelleflerin mesleki çalışmalarını ilgilendiren tahsilatları için düzenlemek ve kesmek zorunda olduğu belgeye serbest meslek makbuzu denir.
Serbest meslek makbuzu, değerli evraktır. Ücretin tahsil edildiğini kanıtlayan serbest meslek makbuzu, bu özelliği ile fatura veya fiş muadilidir.
İki sayfa olarak düzenlenen serbest meslek makbuzunun asıl nüshası müşteriye verilirken ikinci nüsha işletmede kalır.

e-Serbest Meslek Makbuzu Nedir?

Serbest meslek erbabı, mesleki faaliyetleri için yaptığı tahsilatları serbest meslek makbuzu ile belgeler. Serbest meslek makbuzu, 1 Haziran 2020’den beri dijital ortamda düzenlenmesi zorunlu bir belgedir.
Dijital olarak düzenlenen serbest meslek makbuzuna, e-Serbest meslek makbuzu denir.
Eğer serbest meslek sahibi iseniz, verdiğiniz hizmetin karşılığında müşterilerinize gelir vergisi tevkifatı yapılabilmesi için e-serbest meslek makbuzu kesmelisiniz.

Serbest Meslek Makbuzu Ne Zaman, Nasıl Kesilir?

Serbest meslek makbuzu kesmeye başlamak için önce vergi dairesinden meslek mükellefiyeti açtırılır.
Serbest meslek makbuzu, verilen hizmetin sonunda kesilip karşılığında hizmet bedeli tahsil edilmelidir.

Serbest Meslek Makbuzunun Muhasebe Kaydı Nasıl Yapılmalıdır?

Serbest meslek makbuzunun, muhasebeye işlemeden önce hesaplanması gerekir. Peki serbest meslek makbuzu nasıl hesaplanır? Bir örnek ile açıklayalım:
Net ödeme miktarı 1000 TL olan bir işlemimiz var diyelim. Yüzde 20 stopaj oranı ve yüzde 18 KDV oranı ile şöyle bir hesaba varırız:
Brüt tutar = 1000 / [1 - (0,20 - 0,18)]
= 1000 / 0,98
= 1020,4 TL

Bu hesaba göre muhasebe kaydını şöyle oluşturmalıyız:

  • Brüt ücret 1020,4 TL
  • Gelir vergisi kesintisi (%20) 204,08 TL
  • Net ücret 816,32 TL
  • KDV (%18) 183,672 TL
  • Tahsil edilen 999,992 TL