Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) Nedir?

Genel 2dk
Genel

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları(UFRS) hakkında merak ettiğiniz her şey bu yazıda.

UFRS Nedir?

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ifadesinin ilk harflerinden oluşan UFRS, şirket ve yatırımcıların mali tablolarını kolayca karşılaştırmasını sağlar.
Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (International Accounting Standards / IASB) tarafından geliştirilip yayınlanmış bir muhasebe standartları serisidir.
İngilizcesi International Financial Reporting Standards (IFRS) olan terim, Uluslararası Muhasebe Standartları (UMS) olarak da bilinir. 2001’e dek UMS adıyla yayımlanan bu Standartlar, bu tarihten sonra UFRS adıyla yayımlanmaya başlamıştır.

UFRS Hangi Amaçla Oluşturulmuştur?

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları, yatırımcılar ile finansal tablo kullanıcılarının halka açık şirketlerin finansal tablolarını birbirleriyle ve kendi işletmelerinin finansal durumuyla uluslararası düzeyde karşılaştırabilmesi için oluşturulmuştur.
Bu özelliğiyle performans ölçme özelliği de olan UFRS, dünya genelinde uygulanır.

Türk Kanunlarında UFRS

Eski Türk Ticaret Kanunu’nda (TTK) yalnızca bilanço tablosundan bahsediliyordu ancak yeni TTK, UFRS’yi dikkate alarak yeni finansal tabloların oluşturulmasına ait düzenlemelere de yer verdi. TTK’nın 69, 72. ve 78. maddelerinde finansal tabloların hazırlanmasına ilişkin hükümler yer alır. Kısacası, UFRS artık hayatımızın bir parçası haline gelmiştir.
Karşılaştırmaların doğru ve tutarlı olmasını sağlayan standartlar, 2017 yılında Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 150 ülke tarafından kabul edilmiştir.

Avrupa Birliği 2002 yılında, halka açık tüm şirketlerin 2005 yılı mali tablolarında Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na tabi olacağını duyurmuştur. Bu değişiklik, Avrupa Birliği’ne uyum sürecinde olan Türkiye’yi de etkilemiş, ülkemizdeki düzenleyici kuruluşlar UFRS’ler ile uyum çalışmalarına başlamıştır.

7 Maddede UFRS

UFRS’ye yakından bakalım:

  1. UFRS, şirketlerin küresel ölçekte karşılaştırılabilir olmasını sağlar. Böylece şirketler daha şeffaf ve anlaşılır hale gelir.
  2. UFRS ortak bir raporlama dili belirler. Böylece kimsenin farklı ülkelerdeki birbirinden ayrı raporlama standartlarını anlamak ve yorumlamakla vakit kaybetmesine gerek kalmaz.
  3. UFRS ile farklı ülkelerde yatırım ve girişimleri olan yatırımcılar, nerede olurlarsa olsunlar işlerini takip edip ilgili mali tabloları yorumlayabilir.
  4. Yatırımcılar, UFRS sayesinde yatırımlarına pratik ve sağlıklı şekilde devam edebilir.
  5. Şirketler, UFRS ile global fon akışlarını garanti altına alır.
  6. UFRS doğru şekilde uygulandığında şirketler daha etkili bir iç kontrol sistemine kavuşarak verimliliklerini artırır.
  7. UFRS ile şirket stratejileri daha sağlıklı biçimde kontrol edilebilir. Bu sayede kaynak ve ihtiyaçlar daha kolay belirlenir ve gerçek kâr marjları daha kolay anlaşılır.