Vergi Borcu Yoktur Yazısı Nasıl Alınır? Ne Kadar Geçerlidir?

Genel Hukuk ve Vergi KOBİ 3dk
Genel Hukuk ve Vergi KOBİ

Mükellefin bağlı olduğu vergi dairesindeki vadesi geçmiş borçların durumunu gösteren “vergi borcu yoktur” yazısı, nereden ve nasıl alınır? İşte “vergi borcu yoktur” yazısı hakkında tüm merak ettikleriniz…

Vergi Nedir?

Kişi ve kurumlardan belirli ücretler çerçevesinde kamu hizmetlerini karşılamak için yasalar eliyle toplanan ücret bedeline vergi denir.
Verginin konusu, borca tabi olan ekonomik unsurlardır. Vergiye özetle “devlet tarafından gerçek ve tüzel kişilere yüklenen ekonomik yükümlülük” de diyebiliriz.

Vergi Neden Alınır?

Bu yükümlülük ile devlet kaynak oluşturup harcamalarını karşılar; yol, su, elektrik, sağlık gibi altyapı hizmetleri sunar.
Vergilendirme ile gelir dağılımı düzenlenir ve ülkenin büyümesine de katkı sağlanır. Bireylerin gelir elde etmesi, kurumların kazanç sağlaması, gelirlerin harcanması, istihsal ve satış nedenleriyle ya da miras ve hibe yoluyla malların el değiştirmesi, bir servete sahip olma, sahip olunan servetin değerinde artış görülmesi ve benzeri durumlar, devletin kişi ve kurumlardan vergi alma nedenlerindendir.

Vergi Türleri Nelerdir?

Kazancın türü, vergi oranlarını belirler. Verginin hesaplanma biçimi ile beyanname süreleri, vergi türüne göre değişir.
Örneğin her faturada gördüğümüz Katma Değer Vergisi (KDV) aylık olarak beyan edilir, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ise yalnızca aracı olanların, devletin duyurduğu listelere göre hesaplanmasıyla ödenir.
Hükümet vergiyi, kanunlara göre doğrudan veya bazı malların fiyatlarının üstüne koyarak dolaylı olarak toplar. Yani vergiler dolaylı ve dolaysız vergi olarak ikiye ayrılır:

  • Dolaylı vergi: Vatandaşların devletten aldığı hizmet ile satın aldıkları malın sonucunda oluşan vergidir. Misalen marketten aldığımız süt için devlete belli oranda vergi öderiz. KDV ve damga vergisi dolaylı vergi ödemelerine örnektir.
  • Dolaysız vergi: Ticaretle uğraşanların kazandığı paradan veya bir iş yerinde ücretli olarak çalışan memur ile işçilerin maaşlarından kesilen vergi, dolaysız vergi türüne dahildir. Devlet, bu vergileri çalışan ve maaşı olan tüm vatandaşlarından alır. Gelir vergisi ile Kurumlar vergisi dolaysız vergidir.

Vergi Borcu Nedir?

Hem kurumlar hem de şahıslar, kazançları üzerinden ödeyecekleri vergi tutarını dönemsel olarak beyan etmek zorundadır.
Vergi beyanı, mali müşavirler tarafından yapılır. Beyanname düzenlenince tahakkuk fişi alınır ve vergi borcu tahakkuk fişleri ile ödenir.
Oluşan vergi borcuna ödeme emri alındıktan sonraki 7 iş günü içinde itiraz edilir.

“Vergi Borcu Yoktur” Yazısı Nedir?

Vergi borcu yoktur yazısı, vergi mükellefi olan kişilerin vergi borcunun olmadığını gösteren, hukuki işlemlerini devam ettirebilmeleri için gerekli olan evrakın adıdır.
Vergi mükellefi olmayanların da hukuki işlemlerini sürdürebilmeleri için herhangi bir vergi dairesinden, kapsam dahilindeki vergilere dair mükellefiyetlerinin olmadığını gösteren bir yazı alması gerekir.
Vergi borcu yoktur yazısı ile hem bir borcun olmadığı kanıtlanır hem de yasal işlemler hızlanır.

“Vergi Borcu Yoktur” Yazısı Ne Kadar Süre Geçerlidir?

Vergi borcu yoktur yazısı, düzenleme tarihinden itibaren 15 gün boyunca geçerlidir.
Bazı durumlarda, vergi borcu yoktur yazısının isteyen kuruma göre geçerlilik süresinde değişiklik olabilir.
İhalelerde ise ihale tarihi itibariyle geçerli olan vergi borcu yoktur yazısı istenir.

“Vergi Borcu Yoktur” Yazısı Nereden, Nasıl Alınır?

Vergi borcu yoktur yazısı 2 yöntemle alınır:

  1. Bağlı olunan vergi dairesi makamına bir dilekçe yazılır. Dilekçeyi şirket yetkilisi bizzat kendi yazmalıdır. Eğer onun adına bir çalışan daireye gidecekse yanında, vergi borcu yoktur yazısını almaya yetkili olduğuna dair şirket yetkilisinin imzaladığı bir dilekçe olmalıdır.
  2. İnternet Vergi Dairesi (İVD) üzerinden de vergi borcu yoktur yazısı alınabilir. İVD’yi gerekli kullanıcı adı ve parola ile kullanabilir, eğer bu bilgilere sahip değilseniz bilgilerinizi vergi dairesinden bir dilekçe ile alabilirsiniz. Bu yöntemde GİB’in İVD sistemine giriş yapıp “Kullanıcı Girişi” bölümündeki “Dilekçeler” sekmesine gitmeli, buradan da “Yeni Dilekçe” butonunu tıklamalısınız. Açılan ekrandan “Borcu Yoktur” seçeneğini işaretleyip sonraki sayfada yazıyı hangi kurum için kullanacaksanız o kurumun ismini seçmelisiniz. Eğer vergi borcu yoktur yazısını bir kurumdan ödeme almak için alacaksanız son ekrandaki “Kamu Kurum Ve Kuruluşlarından Ödeme Almak İçin ” ibaresini işaretlemlisiniz. Talebi yaptığınız vergi numarasına ait sorgulamalar yapılır, size e-posta yoluyla belgeniz gönderilir. Belge e-imzalı olduğundan bu resmi evrak yerine geçer. Tüm resmi işlemlerinizde rahatça kullanabilirsiniz.

Bu adımlar ile kolayca vergi borcu yoktur yazısı alabilirsiniz.