120 Hesap - Alıcılar Hesabı

Muhasebe ve Finans Genel Muhasebe Kodları 1dk
Muhasebe ve Finans Genel Muhasebe Kodları

Önemli muhasebe hesaplarından biri olan 120 hesap hakkında detayları sizin için derledik.

120 Hesap Nedir?

120 Hesap, Alıcılar Hesabıdır. Bu hesapta, şirketin faaliyet alanını oluşturan mal ve hizmet satışlarından kaynaklanan senetsiz, yani veresiye alacakları izlenir.
Bu hesapta ayrıca finansal kiralamadan doğan senetsiz alacaklar da takip edilir.
120 hesaptaki alacakların vadesi 1 seneye kadardır.

120 Hesap İşleyişi

Veresiye olarak mal veya hizmet satışlarından dolayı senetsiz alacağın doğması sonucu 120 Hesap’a borç kaydedilir.
Alacakların tahsil edilmesi durumunda da hesaba alacak kaydedilir.

BORÇ 120 ALICILAR HESABI ALACAK

 

ARTIŞLAR
(+)

 

AZALIŞLAR
(-)