126 Hesap - Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı

Muhasebe ve Finans Genel Muhasebe Kodları 2dk
Muhasebe ve Finans Genel Muhasebe Kodları

Muhasebe kodlarından biri olan 126 hesap hakkında önemli ayrıntıları yazımızda bir araya getirdik.

126 Hesap Nedir?

126 Hesap, Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabıdır.
Şirketin üçüncü kişilere bir işin ifasının üstlenilmesi veya bir sözleşmenin karşılığı olarak geri alınmak koşuluyla verilen depozito ve teminat niteliğindeki nakit değerler, 126 Hesap’ta izlenir.

126 Hesap İşleyişi

Bir sene içinde geri alınması öngörülen depozito ve teminatlar 126 Hesap’ın borcuna kaydedilir, geri alınan depozito ve teminatlar ise hesabın alacağına kaydedilir.

BORÇ 126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI ALACAK

 

ARTIŞLAR
(+)

 

AZALIŞLAR
(-)