157 Hesap - Diğer Stoklar Hesabı

Muhasebe ve Finans Genel Muhasebe Kodları 2dk
Muhasebe ve Finans Genel Muhasebe Kodları

Stoklar ile ilgili muhasebe kodlarından biri olan 157 hesap nedir, işleyişi nasıl olur, birlikte göz atalım.

157 Hesap Nedir?

Daha önce saydığımız stok kalemlerinin hiçbirinin kapsamına alınmayan ürün, artık ve hurda gibi kalemler 157 Diğer Stoklar Hesap Grubu’nda yer alır.

157 Hesap İşleyişi

Elde edilen bu stoklar maliyet bedeli ile hesaba borç kaydedilir, satıldığında, devredildiğinde veya kullanıldığında ise alacak olarak kaydedilir.
Bunların satışından doğan karlar 649 Diğer Olağan Gelir ve Karlar Hesabına, zararlar ise 659 Diğer Olağan Gider ve Zararlar Hesabına kaydedilir.

BORÇ 157 DİĞER STOKLAR HESABI ALACAK

 

ARTIŞLAR
(+)

 

AZALIŞLAR
(-)