180 Hesap Nedir? İşleyişi Nasıldır?

Muhasebe ve Finans Genel Muhasebe Kodları 1dk
Muhasebe ve Finans Genel Muhasebe Kodları

Önemli muhasebe kodlarından olan 180 hesap nedir, işleyişi nasıldır? Detaylar yazımızda.

180 Hesap Nedir?

Peşin ödenen ve gelecek dönem içinde ilgili gider he­saplarına kaydedilmemesi gereken, gelecek döneme ait gi­derleri izlemek için kullanılan 180 hesap veya 180 muhasebe kodu gelecek aylara ait giderler hesabı olarak adlandırılır.

180 Nolu Hesap İşleyişi Nasıl Olur?

Gelecek aylara ait olan giderler ile maliyet hesaplarına borç kaydedilecek, peşin olarak ödenen giderler; bu hesaba borç olacak şekilde kaydedilir.
180 nolu hesapta bekleyen bu giderler, gelecek aylarda bu hesaba alacak verilmek suretiyle ilgili gider hesabına aktarılır.

BORÇ 180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI ALACAK
ARTIŞLAR (+) AZALIŞLAR (-)

180 Nolu Hesapta Neler Takip Edilir?

180 nolu hesapta peşin ödenen ve cari dönem içinde ilgili gider hesaplarına kaydedilmemesi gereken, gelecek döneme ait giderler izlenir.
Daha fazla bilgi için
muhasebede dönemsellik kavramı ile ilgili yazımıza göz atabilirsiniz.