2022 AGİ kalktı mı?

Genel Hukuk ve Vergi 3dk
Genel Hukuk ve Vergi

Devlet çalışanlar için birtakım vergi indirimleri, ödemeyi kolaylaştırıcı yardımlar ve iadeler sunar. Gerekli görülen şartları sağlayan çalışanlar, devletin sağladığı bu vergi indirimlerinden faydalanabilir. Birçoğumuzun AGİ olarak duyduğu Asgari Geçim İndirimi de sağlanan yardımlardan biridir. Bir vergi iadesi olarak değerlendirilebilecek AGİ, asgari ücrete diğer yıllardan farklı olarak gelen zam oranları ile birtakım değişikliklere uğradı. Geçtiğimiz yıllarda çalışanların çocuk sayısı ve medeni durumlarına göre verilen AGİ’nin 2022 yılında nasıl şekilleneceğine dair bilgileri bu yazımızda derledik.

AGİ nedir?

2022 yılı itibarıyla AGİ’nin nasıl şekilleneceğinden bahsetmeden önce tanımına bir göz atalım. AGİ, devletin 16 yaşını doldurmuş çalışanlara medeni durumları ve çocuk sayılarına göre sağladığı bir vergi iadesi desteğidir. Ülkemizde diğer çalışanlarda olduğu gibi asgari ücretle çalışan kişilerin gelirlerinden vergi kesilir. Kesilen bu vergiler, belirli şartları sağlayan çalışanlara AGİ ile iade edilir. AGİ ise kesilen bu vergilerin geri iade edilmesini sağlayan bir yardımdır. İade edilecek verginin oranı da çalışanın medeni durumuna ve sahip olduğu çocuk sayısına göre belirlenir.

AGİ yardımlarından faydalanabilmenin bir diğer şartı ise gelirinin vergilendiriyor olmasıdır. Vergi indirimi sağlayan AGİ yardımı, tamamıyla vergiden muaf olan çalışanlar için kullanılamaz. AGİ yardımlarından faydalanmak isteyen çalışanların vergilerini düzenli olarak ödemeleri ve vergi beyanlarını yaparak bunu kanıtlamaları gerekir.

2022 Maaşlarına AGİ yansıyacak mı?

2022 yılı itibariyle asgari ücrete zam yapıldı. Yapılan zam oranları diğerlerine göre daha farklı gerçekleşti. Asgari ücrete %50,54 oranında zam yapılarak 4 bin 253 lira olarak belirlendi. Bu artış ve belirlenen yeni tutarda dikkat çekici detaylardan biri ise asgari ücretle çalışan herkesin gelir vergisinden muaf tutulacak olmasıydı. Gelir vergisinin asgari ücretle çalışan kimseler için kaldırılmasıyla AGİ gibi vergi iadesi yardımları da uygulanamaz hale geldi. Sonuç olarak Şubat 2022 itibari ile birlikte çocuklu çalışanlar için maaş artışı sağlayan ve çalışanların maaşlarına uygulanan AGİ’nin kaldırıldığını söyleyebiliriz. Artık asgari ücretten gelir vergisi alınmadığı için AGİ’nin kalıdırılması da çalışanlar için herhangi bir olumlu veya olumsuz duruma sebep olmaz

AGİ’nin kalkması net ücretle çalışanları nasıl etkileyecek?

İçinde bulunduğumuz 2022 yılı öncesi brüt ücretle çalışanların maaşları vergi dilimine göre değişirken net ücretle çalışanların maaşları sabit kalıyordu. Asgari Geçim İndiriminde düşülecek tutar maaş bordrolarında ayrıca gösteriliyordu. Yeni asgari ücret düzenlemesiyle birlikte, 4250 TL net ücret alan bir çalışana gelecek yıl içinde hiç zam yapılmasa bile, 5004 TL’ye kadar olan aylık kazançları vergi dışı bırakıldı. Yeni düzenlemedeki vergi kaldırımı nedeniyle medeni durumlarına ve çocuk sayısına göre değişen tutarlarda ücretler maaşlarına yansır. Eğer işveren işçinin net ücretine 300 TL ve üzeri zam yaparsa, vergi istisnası ile işçinin sağladığı avantaj bu zammın içinde erimiş olacak.

AGİ, asgari ücretin üzerinde gelir ile çalışanlar için de kalktı mı?

Asgari ücret indiriminin işleyişine baktığımızda 2008 yılından önce memur ve işçilerin fatura veya fiş toplayarak vergi iadesi aldığını görüyoruz. 2008 yılından sonra fatura ve fiş toplama uygulamasına son verilerek AGİ sistemine geçiş yapıldı. Bu tarihlerde çalışanlar için önemli bir kolaylık olan AGİ, 2022 yılında yapılan asgari ücret düzenlemesiyle artık maaşlara etki etmeyecek. Bunun sebebinin ise tüm memur ve işçilerin asgari ücrete kadar olan maaşlarının vergiden istisna edilme kararı alınmasıdır. AGİ uygulaması 2022 yılı itibariyle asgari ücretin üzerinde gelir ile çalışanlar için de uygulanmayacak. 2022 senesinde yapılan düzenlemeye göre 5004 TL’ye kadar olan ödemeler gelir vergisinden muaf tutulur.


İşletmeniz için en uygun Mikro Yazılım programını seçmek için tıklayın.