AGİ 2022'de Kalktı Mı? Hala Uygulanıyor Mu?

Genel Hukuk ve Vergi 2dk
Genel Hukuk ve Vergi

Devlet; çalışanlar için birtakım vergi indirimleri, ödemeyi kolaylaştırıcı yardımlar ve iadeler sunar. Gerekli görülen şartları sağlayan çalışanlar, devletin sağladığı bu vergi indirimlerinden faydalanabilir. Birçoğumuzun AGİ olarak duyduğu Asgari Geçim İndirimi de sağlanan yardımlardan biriydi.
AGİ, 2022 yılında yürürlükten kaldırıldı. Artık herhangi bir uygulamaması olmamasına rağmen AGİ’nin ne olduğunu merak edenler için, detayları yazımızda derledik.

AGİ Nedir?

2022 yılı itibarıyla AGİ’nin nasıl şekilleneceğinden bahsetmeden önce tanımına bir göz atalım. AGİ, devletin 16 yaşını doldurmuş çalışanlara medeni durumları ve çocuk sayılarına göre sağladığı bir vergi iadesi desteğidir.
Ülkemizde diğer çalışanlarda olduğu gibi asgari ücretle çalışan kişilerin gelirlerinden vergi kesilir. Kesilen bu vergiler, belirli şartları sağlayan çalışanlara AGİ ile iade edilir. AGİ, kesilen bu vergilerin geri iade edilmesini sağlayan bir yardımdır.
İade edilecek verginin oranı da çalışanın medeni durumuna ve sahip olduğu çocuk sayısına göre belirlenir.
AGİ yardımlarından faydalanabilmenin bir diğer şartı ise gelirinin vergilendiriyor olmasıdır. Vergi indirimi sağlayan AGİ yardımı, vergiden muaf olan çalışanlar için kullanılamaz. AGİ yardımlarından faydalanmak isteyen çalışanların vergilerini düzenli olarak ödemeleri ve vergi beyanlarını yaparak bunu kanıtlamaları gerekir.

AGİ nasıl hesaplanır?

AGİ hesaplaması için, asgari ücret üzerinden yıllık brüt tutarında, yıllık olarak;

  • İşçinin kendisi için yüzde 50
  • Çalışmayan eşi için yüzde 10
  • Bakmakla yükümlü olduğu 2 çocuğun her biri için yüzde 7,5
  • Üçüncü çocuk için yüzde 10
  • Sonraki her çocuk için yüzde 5’i

esas alınır. Oranların toplamı yüzde 85’i geçemez.

Örneğin eşi çalışmayan ve 3 çocuğu olan bir çalışanın AGİ oranı %50 + %10 + %7,5 + %7,5 + %10 = %85’tir. Yıllık asgari ücret toplamı, bu oran ile çarpılıp sonuç 12’ye bölünerek aylık asgari geçim indirimi hesaplama yapılır. Çocukların, 18 yaşını doldurmamış veya eğitimini sürdüren 25 yaşını doldurmamış çocuklar olması gerekir.

AGİ Kaldırıldı mı?

Şubat 2022 itibariyle, çocuklu çalışanlar için maaş artışı sağlayan ve çalışanların maaşlarına uygulanan AGİ kaldırıldı.

AGİ’nin Kalkması Net Ücretle Çalışanları Nasıl Etkileyecek?

2022 yılı öncesi brüt ücretle çalışanların maaşları vergi dilimine göre değişirken net ücretle çalışanların maaşları sabit kalıyordu. Asgari Geçim İndiriminde düşülecek tutar maaş bordrolarında ayrıca gösteriliyordu. Asgari ücret düzenlemesiyle birlikte, örneğin 2022’de 4250 TL net ücret alan bir çalışana gelecek yıl içinde hiç zam yapılmasa bile, 5004 TL’ye kadar olan aylık kazançları vergi dışı bırakıldı.
Yeni düzenlemedeki vergi kaldırımı nedeniyle medeni durumlarına ve çocuk sayısına göre değişen tutarlarda ücretler maaşlarına yansır. Eğer işveren işçinin net ücretine 300 TL ve üzeri zam yaparsa, vergi istisnası ile işçinin sağladığı avantaj bu zammın içinde erimiş olacak.

AGİ, Asgari Ücretin Üzerinde Gelir ile Çalışanlar için de Kalktı mı?

Asgari ücret indiriminin işleyişine baktığımızda 2008 yılından önce memur ve işçilerin fatura veya fiş toplayarak vergi iadesi aldığını görüyoruz. 2008 yılından sonra fatura ve fiş toplama uygulamasına son verilerek AGİ sistemine geçiş yapıldı. Bu tarihlerde çalışanlar için önemli bir kolaylık olan AGİ, 2022 yılında yapılan asgari ücret düzenlemesiyle artık maaşlara etki etmeyecek. Bunun sebebinin ise tüm memur ve işçilerin asgari ücrete kadar olan maaşlarının vergiden istisna edilme kararı alınmasıdır. AGİ uygulaması 2022 yılı itibariyle asgari ücretin üzerinde gelir ile çalışanlar için de uygulanmayacak.


Maaş hesaplama, personel işlemleri ve etkin bir muhasebe yönetimi için aradığınız çözüm Mikro Yazılım’da.