259 Hesap - Verilen Avanslar Hesabı

Muhasebe ve Finans Genel Muhasebe Kodları 2dk
Muhasebe ve Finans Genel Muhasebe Kodları

Verilen avanslar hesabı olarak bilinen 259 hesap hakkında detayları sizin için bir araya getirdik.

259 Hesap Nedir?

Yurt içinden veya yurt dışından satın alınmak üzere sipariş edilen maddi duran varlıklarla ilgili olarak yapılan avans ödemelerinin izlendiği hesap, 259 Hesap’tır.

259 Hesap İşleyişi

259 Verilen Avanslar Hesabı, ödeme yapıldığında hesaba borç olarak kaydedilir, sipariş edilen malzeme teslim alındığında ilgili hesabın borcu karşılığında bu hesaba alacak olarak kaydedilir.

BORÇ 259 VERİLEN AVANSLAR HESABI ALACAK

 

ARTIŞLAR
(+)

 

AZALIŞLAR
(-)