267 Hesap - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Hesabı

Muhasebe ve Finans Genel Muhasebe Kodları 1dk
Muhasebe ve Finans Genel Muhasebe Kodları

Önemli muhasebe kodlarından biri olan 267 hesap hakkında detayları sizin için derledik.

267 Hesap Nedir?

267 Hesap, Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Hesabıdır.
Maddi olmayan duran varlıklardaki hesapların dışındaki tüm diğer maddi olmayan duran varlık kalemleri, 267 Hesap’ta takip edilir.

267 Hesap İşleyişi

Bu tip giderler meydana gelince maliyet değerleri 267 Hesap’a borç olarak kaydedilirken, varlıklar amorti edildiğinde birikmiş amortismanlar hesabının borcuna karşılık bu hesaba alacak olarak kaydedilir.

BORÇ 267 DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI ALACAK

ARTIŞLAR (+)

AZALIŞLAR (-)