368 Hesap Nedir? İşleyişi Nasıldır?

Muhasebe ve Finans Genel Muhasebe Kodları 3dk
Muhasebe ve Finans Genel Muhasebe Kodları

İşletmenizin muhasebesinin etkin bir şekilde tutulması için önemli kodlardan biri de 368 hesaptır. Bu yazıda, 368 hesap hakkında detayları sizin için derledik.

368 Hesap Nedir?

Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler Hesabı olarak isimlendirilen 368 hesap veya 368 muhasebe kodu; kanuni süresinde ödenmeyen vergi ve yükümlülükler ile bilanço tarihinde süresi bir yıldan daha az sürede ödenmek üzere ertelenmiş ve taksitlendirilmiş vergi ve borçları içerir.

368 Nolu Hesap İşleyişi Nasıl Olur?

Zamanında ödenemeyen vergi ve diğer yükümlülüklerle erteleme ve taksitlendirme süresi bir yıldan daha kısa sürede olanlar ile vadesi bir yılın altına düştüğü için 438 nolu hesaptan bu hesaba aktarılanlar, ilgili hesaba alacak olarak kaydedilir.
Ödenmesi halinde ise 368 nolu hesap borcuna kaydedilir.
Ancak, vade süresini aşan vergi ve diğer yükümlülüklerde erteleme ve taksite bağlama süresi on iki ayı geçen bu hesabın borcu karşılığında “Kamuya Olan Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Borçlar Hesabı” olarak adlandırılan 438 nolu hesaba aktarılır.

BORÇ 368 VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI ALACAK

 

AZALIŞLAR
(-)

 

ARTIŞLAR
(+)