380 Hesap Nedir? İşleyişi Nasıldır?

Muhasebe ve Finans Genel Muhasebe Kodları 2dk
Muhasebe ve Finans Genel Muhasebe Kodları

Muhasebe kodları içinde gelir hesaplarından biri olan 380 hesap nedir, nasıl işler, detayları sizin için derledik.

380 Hesap Nedir?

380 gelecek aylara ait gelir hesabı, peşin olarak alınan ve gelecek döneme ait olduğundan dolayı çalışılan dönemdeki hesaplarda yer almaması gereken gelirlerin izlendiği hesaptır.
Bunun nedeni, muhasebede dönemsellik özelliği gereği yapılan gelirlerin kendi dönemlerine kaydedilmesidir.
380 hesap, aynı zamanda 380 muhasebe kodu olarak da bilinir.

380 Hesap İşleyişi

380 hesap işleyişi, gelecek dönemlere ait olan ancak tahsilatı peşin olarak elde edilen gelirlerin, ait oldukları döneme kadar bu hesaba alacak olarak kaydedilmesi ile gerçekleşir.
Hesapta yer alan gelirler, ait oldukları dönemdeki gelir hesabına alacağına yazılır ve bu hesabın borcuna işlenir.

BORÇ 380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI ALACAK

 

AZALIŞLAR
(-)

 

ARTIŞLAR
(+)