381 Hesap Nedir? İşleyişi Nasıldır?

Muhasebe ve Finans Genel Muhasebe Kodları 2dk
Muhasebe ve Finans Genel Muhasebe Kodları

Gider hesaplarından biri olan 381 hesap ile ilgili detayları sizin için derledik.

381 Hesap Nedir?

381 hesap, aynı zamanda gider tahakkukları hesabı olarak da bilinir.
381 nolu hesap, içerisinde çalışılan dönemde ortaya çıkan ve birlikte ödenmesi gelecek aylarda gerçekleştirilecek giderlerin izlendiği hesaptır.

381 Hesap İşleyişi Nasıl Olur?

Dönem sonunda ve döneme ait olarak hesaplanacak tutarlar ile ilgili giderler ve zarar hesapları, bu hesaba kaydedilir.
Sonraki dönemde ise alacakların kesinleşmesi sonucu hesapta yer alan tutarlar bu hesabın borcuna karşılık söz konusu hesapların alacağına kaydedilir ve hesap böylelikle kapatılır.

BORÇ 381 GİDER TAHAKKUKLARI HESABI ALACAK

 

AZALIŞLAR
(-)

 

ARTIŞLAR
(+)

   

381 Hesapta Kaydedilen Giderlere Örnekler

Bu hesap ile ilgili örnek vermek gerekirse elektrik faturası, doğalgaz faturası ya da kira ödemeleri örnek gösterilebilir.