549 Hesap - Özel Fonlar Hesabı

Muhasebe ve Finans Genel Muhasebe Kodları 2dk
Muhasebe ve Finans Genel Muhasebe Kodları

Önemli muhasebe kodları ndan biri olan 549 hesabı tanımlayarak detayları derledik.

549 Hesap Nedir?

549 Özel Fonlar Hesabı’nda işletmede bırakılması ve tasarrufu zorunlu yasal fonlar ile diğer maksatlarla ayrılan fonlar izlenir.

549 Hesap İşleyişi

Kârdan ayrılan tutarlar 549 Hesap’a alacak, mahsubunda borç kaydedilir.

BORÇ 549 ÖZEL FONLAR HESABI ALACAK

 

AZALIŞLAR
(-)

 

ARTIŞLAR
(+)