Adat nedir? Nasıl Hesaplanır?

Mikro Ürünler 3dk
Mikro Ürünler

Sermaye şirketlerinde, şirket ortaklarının ortaklar cari hesabından çekmeleri durumunda KDV ve faiz hesaplanması gerekmektedir. Bunun yapılabilmesi için de adatlandırma yapılması gerekir. Peki adat nedir?

Adat Nedir?

Adat, faiz hesaplamasında kullanılan bir ifadedir. Faizin işletileceği tutar ve günlerin çarpılmasıyla bulunan değerin adıdır.

Adat Nasıl Hesaplanır?

Adat değeri faiz oranında sabit bölenine bölünür ve bu sayede faiz hesaplanır.
Sabit bölen alacaklı hesapları için yıl 365 gün alınacak şekilde, borçlu hesaplarında ise yıl 360 gün alınacak şekilde kabul edilir ve bunun 100 ile çarpımının faize kıyasla bölümü gerçekleştirilerek hesaplanır.
Yani adat hesabı,

Sabit bölen = (365 ya da 360 x 100) / Faiz oranı şeklindedir.

2024 yılında adat için faiz oranı 23.12.2023 tarihinden itibaren 43,25’tir.
.

Adat Neden Hesaplanır?

Örneğin Kasa Hesabı ile Ortaklardan Alacaklar Hesabı arasında ciddi miktarda gelir farkı olsun. Ancak herhangi bir faiz geliri de söz konusu olmasın. Bunun sonucunda işletme kasasındaki fazlalığın kabul edilebilir olmadığı, şirket bünyesinde olması gereken paranın ortaklar tarafından kullanılmakta olduğu ve ortakların kullanmakta oldukları söz konusu değerler ve ortaklardan Alacaklar Hesabı’nda faiz işletilmediği sonucuna varılır. Ancak ortaklar
Alacaklar Hesabı’nda faiz işletilmesi ve KDV uygulanması gerekir. Bunun nedeni borç vermenin bir hizmet olmasıdır.
Maliye bu tür bir uyuşmazlık görmesi durumunda faiz hesabının görülebileceği bir tablo ister.

Adat Hesaplanmazsa Ne Olur?

Faiz hesaplanmadığının tespit edilmesi durumunda mükelleflere ceza yazılması söz konusu olabilmektedir.
Söz konusu riskle karşı karşıya kalmamak için mükelleflerin adat hesaplaması yapmaları gerekir.

Adat Nasıl Muhasebeleştirilir?

Örneğin; İşletme Kasa / Ortaklardan Alacaklar Hesabı için 5000 TL Adat Faizi + 1000 TL %20 KDV hesaplamış olsun.
Bu durumda muhasebe kaydı şu şekilde olur:

  • 689- Diğer Olağandışı Gider Ve Zararlar Hesabı: 6000
  • 391- Hesaplanan KDV Hesabı: 1000
  • 642- Faiz Gelirleri Hesabı: 5000

  • 950- KKEG: 6000
  • 951- KKEG(-) 6000

Adat Hesaplama ve Mikro Yazılım Çözümleri

30 yıllık deneyimiyle yerli muhasebe yazılım devi Mikro Yazılım sizlerin daima yanında. Diğer pek çok işlemde olduğu gibi Mikro Yazılım’ın yazılım çözümleri sayesinde adat hesaplamalarını da kolaylıkla yapın.
Hem hata riskini en aza indirin, hem de adat hesaplamalarını hızlı bir şekilde yapıp işgücünden ve zamandan tasarruf edin.
Eğer yeminli bir mali müşavirseniz Mikro Yazılım’ın müşavirler için özel olarak tasarlanmış çözümü Mikro Müşavir ile mükelleflerinizin ya da şirketinizin işlemlerini çok daha etkin bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca Mikro Yazılım’ın işletmeler için masaüstü muhasebe çözümleri Mikro Run, Mikro Jump, ve Mikro Fly’la da işletmenizin her türden muhasebe sürecini kolaylıkla yönetebilirsiniz.