Borç Çeşitleri Nelerdir?

Girişimcilik Hukuk ve Vergi KOBİ 1dk
Girişimcilik Hukuk ve Vergi KOBİ

Bu yazıda borç kavramını, bireysel ve kurumsal borçları ve devlet borçlarını anlattık. Borç çeşitlerine dair detayları derledik.

Borç Nedir?

Alışveriş yaptığınızda, aldığınız ürün ya da hizmetin karşılığında ortaya bir ‘verecek’ çıkar. Bir ederi olan vereceğin belli bir süre için ve belli şartlara göre ertelenmesine ya da geçici bir süre için, geri vermek şartıyla para ya da mal alınmasına borç denir.
Her iki durumda da ödemeyi yapacak kişi ya da kurum borçlu; alacağı olan kişi veya kurum ise alacaklıdır.

Borcun Özellikleri Nelerdir?

Bir borç ilişkisi söz konusu olması için genellikle iki tarafın da imzasının olduğu yazılı bir belge aranır. Yazılı sözleşmelerin haricindeki anlaşmalarda da taraflar arasında sözlü bir birlik söz konusudur. Ancak sözlü anlaşmalar hukuki bir bağlayıcılığı olmadığından doğası gereği anlaşmazlıklara gebedir. Unutulan sözler ya da çıkar ilişkileri ve manipülasyonlar yüzünden bu anlaşmalar büyük riskler taşır. Halbuki yazılı anlaşmalar taraflarca imzalanır ve hukuki olarak delil niteliği taşır.

Borç Çeşitleri

Borcu, bireysel, kurumsal ve kamusal olarak üç grupta inceleyebiliriz.:

1. Bireysel Borçlar

Kişilerin başka kişilerden, kurumlardan ya da bankalardan aldıkları borçlar bu kategoriye dahildir.

2. Kurumsal Borçlar

Kurumların başka kurumlardan, bireylerden ya da finans kurumlarından aldıkları borçlardır.

3. Kamusal Borçlar

Devletin kamu işlerinde kullanmak üzere yaptığı borçlanmalardır.

  • Devlet eğer ülke içindeki kurum ya da finans kuruluşlarına borçlandıysa bu iç borçtur.
  • Devletin diğer ülkeler ya da ülke dışındaki finans kuruluşlarına borçlanması ise dış borcu temsil eder.

Mikro Yazılım’ın borç takip programı ile borçlarınızı kolayca takip edebilirsiniz!