Dijital Muhasebe Nedir? Yenilikleri Nelerdir?

Genel İş Yönetimi 3dk
Genel İş Yönetimi

Teknoloji, yalnızca günlük yaşamda değil iş dünyası ve meslek gruplarında da değişimleri ve avantajları beraberinde getiriyor. Birçok sektörde farklı meslek dalları, dijital çözümlerle tanışıyor. Bu değişimden etkilenen meslek gruplarından biri de muhasebe…
Bu yazımızda hayatımıza vazgeçilemez şekilde giren dijital muhasebe kavramını açıklayacağız.

Dijital Muhasebe Kavramı Nedir?

Dijital muhasebe kavramı, yeni nesil muhasebe işlemlerini tanımlayan bir kavramdır. Muhasebe işlemleriyle ilgilenen kişilerin işlerini oldukça azaltan, üstelik bunu yaparken de hata riskini neredeyse sıfırlayan ve her geçen gün gelişen sistemler oluşturuldu.
Mali mühendislik gibi yeni iş alanlarının ortaya çıkmasında muhasebenin dijital dönüşümü etkili oldu.

Dijital Muhasebenin Sağladığı Avantajlar Nelerdir?

Dijitalleşme her sektörde olduğu gibi muhasebe için de birçok kolaylığın habercisi oldu. Birçok uygulama ve program sayesinde işlemler internet üzerinden otomatik olarak tamamlanır hale geldi.

 • Dijitalleşme süreci ile birlikte muhasebe ile uğraşan kişi ve meslek gruplarının hata payı da neredeyse sıfırlandı. Uzun uğraşlar sonucu hazırlanabilen mali tablolar gibi işlemler, çok kısa bir sürede hataya mahal vermeden tamamlanmaya başlandı.
 • Bulut sistemleri, yapay zekâ gibi teknolojik temeler ile ilerleme göstermekte olan dijital muhasebe robotik muhasebe ile kolay şekilde yapılmaya başlandı.
 • Zamandan tasarruf edilerek şirketin ve çalışanların enerjisi işletmenin daha da büyüyebilmesi için kanalize edilir hale geldi.

Dijital Muhasebe ile Gelen Yenilikler Nelerdir?

 1. yüzyıl ile hayatımıza giren dijitalleşme kavramı her meslek grubunu ve işletmeyi etkiledi. Dijitalleşme ile birlikte muhasebe mesleğinde de birçok yenilik gün yüzüne çıktı. Hata payının azalmasına yardımcı olan yenilikler arasında, robotik muhasebe programları da bulunuyor.
  Bunun dışında bakanlık tarafından son yıllarda uygulamaya konan beyan esaslı muhasebeler ile ilgili bazı önemli gelişmeler yaşandı. Muhasebede dijitalleşen uygulamalar hepimizin aşina olduğu şekilde aşağıdaki uygulamalarla ve yükümlülüklerle karşımıza çıktı:
 • e-Fatura
 • e-Arşiv
 • e-İrsaliye
 • e-SMM
 • Diğer elektronik belgeler

Dijital Muhasebe ve ERP

Dijitalleşme süreci ile birlikte ticari muhasebe için de devrim niteliği taşıyan birtakım gelişmeler yaşandı. Kısaca ticari muhasebe, işletmenin belirli bir sistem içerisinde barındığı süreçlerinin ve sonuçlarının değerlendirildiği, ortaya çıkan sorunlar için önlemler alınabilecek ortamların hazırlanabildiği, maliyetlerin ve bütçelemelerin sağlanabildiği muhasebe türü olarak tanımlanabilir. ERP (Enterprise Resource Planning) yani Türkçe adıyla Kurumsal Kaynak Planlaması teknolojisi sayesinde ticari muhasebede gerçekleştirilebilecek bütün işlemler yazılımlar sayesinde otomatikleştirildi.
ERP programları yukarıda belirttiğimiz elektronik belgelerin muhasebeleşmesi üzerine ciddi derecede fayda sağlayan uygulamaları bulunuyor. ERP yazılımı üzerinde yapılacak tanımlamalar ile gelen elektronik belgenin içerdiği bilgiler, ait olduğu stok kartına, depoya, muhasebe hesabına ve cari karta aktarılarak, bütçeleme analizlerinin, maliyetlerin, sevkiyatın ve beyana dayalı işlemlerin yapılması yönünde ciddi kolaylıklar sağlar.

Dijital Muhasebe ile Hayatımıza Giren Yeni Meslekler

Muhasebecilikte yaşanan dijitalleşme süreci, problemlerin çözümleri için farklı yolların keşfedilmesi konusunda yardımcı oldu. Farklı çözümler, o çözüm yollarıyla ilgilenen farklı kişileri yani yeni meslek grubunu oluşturdu.
Dijital muhasebe ile mali mühendislik yeni bir meslek olarak ortaya çıktı. Mali mühendislik kavramı, dijitalleşme sürecine uyum sağlamak şeklinde tanımlanabilir. Bu meslek dalı bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanma aşamasında önem kazanır.

Dijital Muhasebeyle Kazanılması Gereken Yeni Yetenekler Hangileridir?

Muhasebecilikte yaşanan dijitalleşme süreci ile birlikte sürekli yenilenen ve geliştirilen sistemlere aşina olunması ve yeni teknolojinin yakalanabilmesi oldukça önemli bir hale geldi.

Dijital Muhasebe Okuryazarlığı

Muhasebe mesleğinde yoğun bir şekilde kullanılmaya başlanan dijital sistemlerin muhasebe meslek mensupları tarafından doğru, etkin ve verimli kullanılabilmesi için dijital muhasebe okuryazarlığı konusunda yetkilik kazanılması gerekir.
Dijital muhasebe okuryazarlığı, muhasebe meslek mensuplarının muhasebe bilgilerini dijital sistemlerde doğru, etkin ve verimli şekilde kullanabilmeleri için teknolojik yetkinliğe ulaşmaları şeklinde tanımlanabilir.

Planlı ve sürekli eğitimler

Muhasebe meslek mensuplarının dijital devrime başarılı bir şekilde uyum sağlayabilmeleri için planlı ve sürekli eğitimler almaları tavsiye edilir.
Dijital muhasebe okuryazarlığı, dijital devrimin sadece teknik yönü ile değil sosyal boyutunu da kapsadığından ötürü muhasebeciler için oldukça önemlidir.

Dijital Muhasebede Program ve Eğitimin Önemi

Dijital muhasebenin çalışanlara ve işletmelere birçok faydası bulunuyor. Ancak muhasebenin dijitalleşme süreci oldukça hızlı gelişti, bu gelişime uyum sağlayamayan işletme ve meslek grupları ise rakiplerine göre oldukça yavaş kaldı. Dijital muhasebe hızla yayılırken muhasebe işi ile uğraşanların da bu işi yapmayı gerektiren programlara hızlıca adapte olması gerekiyor. Bu konuda yeterli bilgi ve deneyimi edinmek için online eğitimlerden faydalanmak mümkün.

Akademikro ile Kariyerinizi Bir Adım Öteye Taşıyın

Günümüzde aldığı eğitimlerle kendisini geliştirenler, rakiplerine göre çok daha avantajlı konumda. Siz de dijital muhasebe, finans gibi alanlarda alacağınız eğitimlerle uzmanlaşabilir, karşınıza çıkan fırsatların sayısını artırabilirsiniz.
Türkiye’nin ilk yerli kurumsal yazılım şirketlerinden biri olan Mikro Yazılım’ın, 35 yıllık bilgi birikimi ve deneyimini, genç profesyonellere aktardığı platform Akademikro ile 9 ayrı alanda uzmanlık eğitimi alarak iş dünyasındaki yerinizi güçlendirmeye ne dersiniz?