e-Fatura Durum Kodları Nelerdir?

E-Dönüşüm İş Yönetimi 53dk
E-Dönüşüm İş Yönetimi

Bu yazımızda sizler için “e-fatura durum kodları nelerdir?”, “e-fatura durum kodları ne anlama gelir?” gibi soruların cevaplarını derledik.

e-Fatura Nedir?

e-Fatura, elektronik ortamda düzenlenen ve gönderilen faturalardır. Geleneksel kağıt faturaların yerini alarak, vergi mevzuatına uygun olarak dijital olarak oluşturulur, gönderilir ve saklanır.
e-Fatura’nın amacı, işletmelerin fatura süreçlerini daha hızlı, verimli ve maliyet-etkin bir şekilde yönetmelerini sağlamaktır.

e-Fatura Durum Kodları Ne Anlama Gelir?

e-Fatura durum kodları, bir e-Fatura belgesinin durumunu tanımlayan kodlardır. Bu kodlar, e-Faturanın oluşturulma, gönderilme, kabul edilme, reddedilme, ödeme durumu gibi farklı aşamalarını ifade eder.
e-Fatura durum kodları, e-Fatura işlemlerinin takibini kolaylaştırmak ve durumlar hakkında bilgi sağlamak amacıyla kullanılır.

e-Fatura Durum Kodları Neden Önemlidir?

e-Fatura durum kodları, bir e-Fatura belgesinin durumunu gösteren kodlardır. İşletmeler, belgenin oluşturulma, gönderilme, kabul edilme, reddedilme veya ödeme durumunu hızlıca anlamak için bu kodları kullanır.
Durum kodları, belge takibini kolaylaştırır, iletişimi kolaylaştırır, sorunları hızlı bir şekilde çözmeyi sağlar ve iş süreçlerinde verimlilik sağlar.

e-Fatura Durum Kodları Nelerdir?

e-Fatura durum kodlarını aşağıdaki tabloda görebilirsiniz:

Kod Başlık Kod ne anlama gelir? Yapılması gerekenler
1000 ZARF KUYRUĞA EKLENDİ e-Faturanın zarfı oluşturularak merkez birimde gönderildiğini, zarfın merkez birimde sıraya alındığını ifade eder. Bu durumun sebebi GİB’teki yoğunluktur. Gönderinin bir sonraki aşamaya geçmesi ve durum kodunun değişmesi beklenir.
1100 ZARF İŞLENİYOR Merkez birimde sırada bekleyen zarf, sırası geldiğinde işlenmeye başlar. Zarf bu noktada şema ve şematron (schematron) kontrolü gibi çeşitli işlemlerden geçer. Bu aşamada GİB’den fatura sorgusu yapılarak ERP statüsü öğrenilebilir. Durum kodunun güncellenmesini beklemeniz gerekir.
1110 ZIP DOSYASI DEĞİL Şema ve şematron (schematron) kontrollerinin ardından gönderinin GİB’in belirdlediği standartlara uygun olup olmadığı anlaşılır. Bu kodu aldıysanız, göndermiş olduğunuz zarfın formatının belirlenen standartlara uygun olmadığı anlaşılır. Bu hatanın alınması durumunda faturayı “.zip” formatına çevirerek yeniden gönderilmelidir.
1111 ZARF ID UZUNLUĞU GEÇERSİZ Zarf ID numarası uzunluğu 32 karakter olmalıdır. Eğer daha uzun veya daha kısa bir ID girildiyse bu durum kodu alınır. ID uzunluğu kontrol edilerek tekrar gönderilmelidir.
1120 ZARF ARŞİVDEN KOPYALANAMADI Bu hatanın alınması durumunda zarfın kopyalandığı yer kontrol edilmeli ve tekrar gönderilmelidir.
1130 ZIP AÇILAMADI GİB’in sistemlerinde yaşanabilecek sorunlar nedeniyle veya zarf dosyasındaki bir hatadan kaynaklı olarak zarfın okunamaması durumunda bu hata koduyla karşılaşılır. Fatura tekrar gönderilmelidir.
1131 ZIP BİR DOSYA İÇERMELİ Zip formatında gönderdiğiniz zarfın içerisinde dosya bulunmadığında bu hata alınır. Dosya ve zarf kontrol edilerek tekrar gönderilmelidir.
1132 XML DOSYASI DEĞİL Zarf içindeki dosyalar “.XML” formatında olmalıdır. Dosyaların formatları kontrol edilerek tekrar gönderilmelidir
1133 ZARF ID VE XML DOSYASININ ADI AYNI OLMALI Zarf ID’si ve XML ID’si aynı karakterlerden oluşmalıdır. Aksi takdirde bu hata kodu alınır. Zarf ve XML ID’si kontrol edilerek birbiriyle uyuşacak şekilde düzenlenmeli ve gönderi tekrar gönderilmelidir
1140 DOKÜMAN AYRIŞTIRILAMADI Zarfta bulunan faturanın doğru şekilde çıkarılamaması durumunda bu hata kodu alınır. Dosyalar kontrol edilerek tekrar gönderilmelidir
1141 ZARF ID YOK Zarf ID alanının boş bırakıldığı durumlarda bu hata kodu alınır. ID kodu girilerek tekrar gönderilmelidir
1142 ZARF ID VE ZİP DOSYASI ADI AYNI OLMALI Zarf ID’si ve zip dosyası adı aynı karakterlerden oluşmalıdır. Aksi takdirde bu hata kodu alınır. Bu hatanın alınması durmunda tekrar gönderilmelidir
1143 GEÇERSİZ VERSİYON Bu hatanın alınması durmunda tekrar gönderilmelidir
1150 SCHEMATRON KONTROL SONUCU HATALI Fatura bilgilerinin yapılan kontroller sonucunda GİB standartlarında olmadığı durumlarda bu hata alınır. Faturadaki bilgiler kontrol edilerek fatura tekrar gönderilmelidir
1160 XML ŞEMA KONTROLÜNDEN GEÇEMEDİ GİB’in şema ve şematron (schematron) kontrollerinden geçen bir faturanın bir de XML kontrollerinden de geçmesi gerekir. Bu kontrol gönderilen tarafından yapılır. Fatura alıcısı uyarılarak bazı geri dönütler alınmalıdır. Faturadaki bilgiler düzenlenerek tekrar gönderilmelidir
1161 İMZA SAHİBİ TCKN/VKN ALINAMADI Fatura tekrar gönderilmelidir
1162 İMZA KAYDEDİLEMEDİ Fatura gönderilmeden önce imza kontrolü yapılmalı, yoksa eklenmelidir. İmza kaydına dikkat edilmeli fatura tekrar gönderilmelidir
1163 GÖNDERİLEN ZARF SİSTEMDE DAHA ÖNCE KAYITLI OLAN BİR FATURAYI İÇERMEKTEDİR Merkez birim, zarfı posta kutusuna gönderir ve bu zarftaki faturaların herhangi birinin yeni bir zarf ile tekrar gönderildiği fark edilirse bu hata alınır. Fatura yeniden hazırlanarak gönderilmelidir.
1170 YETKİ KONTROL EDİLEMEDİ Fatura tekrar gönderilmelidir
1171 GÖNDERİCİ BİRİM YETKİSİ YOK Gönderici birim etiketi, PK olarak değil GB tanımlı olmalıdır. Aksi takdirde bu hata kodu alınır. Gönderici birim etiketi kontrol edilerek tekrar gönderilmelidir
1172 POSTA KUTUSU YETKİSİ YOK Posta kutusu etiketi, GB değil PK olarak tanımlanmalıdır. Aksi takdirde bu hata kodu alınır. Posta kutusu etiketi kontrol edilerek tekrar gönderilmelidir
1175 İMZA YETKİSİ KONTROL EDİLEMEDİ Müşterinin ekstra kontrol yetkisi istediği durumlarda bu hata alınır. Fatura tekrar gönderilmelidir
1176 İMZA SAHİBİ YETKİSİZ Fatura tekrar gönderilmelidir
1177 GEÇERSİZ İMZA Dosyanın gönderilmesinden önce “imza doğrulama” kontrolü yapılması gerekir. İmza doğrulama kontrolü yapılarak tekrar gönderilmelidir.
1180 ADRES KONTROL EDİLEMEDİ Bu hatayı alan faturayı yeniden göndermelisiniz.
1181 ADRES BULUNAMADI Gönderilenin etiket bilgisi, VKN/TCKN’si değişmiş olabilir. Alıcıyla iletişime geçerek sorun çözülebilir. Bilgiler doğrulanarak fatura tekrar gönderilmelidir.
1182 KULLANICI EKLENEMEDİ Fatura tekrar gönderilmelidir
1183 KULLANICI SİLİNEMEDİ Fatura tekrar gönderilmelidir
1190 SİSTEM YANITI HAZIRLANAMADI Fatura tekrar gönderilmelidir
1195 SİSTEM HATASI Fatura tekrar gönderilmelidir
1200 ZARF BAŞARIYLA İŞLENDİ Gönderilen zarfın bütün dosya kontrollerinden geçmesi ve işlenmesi durumunda herhangi bir sorun sorunla kaşılaşılmamışsa gönderi, 1200 durum kodunu alır. Bu aşamada zarfın durumu sistem yanıtı ile Gönderici Birime gönderilir. Gönderinin bir sonraki aşamaya geçmesi ve durum kodunun değişmesi beklenir
1210 DOKUMAN BULUNAN ADRESE GÖNDERİLEMEDİ Zarfın alıcıya gönderimi sırasında bir hata meydana gelmesi ve gönderimin başarısız olması halinde bu durum kodu alınır. Merkez birim böyle bir durumla karşılaşılması durumunda zarfı 4 kez daha göndermeyi deneyecektir. 1210 durumunun 1215, 1220, 1230 ya da 1300 durum kodu alması beklenir.
1215 DOKÜMAN GÖNDERİMİ BAŞARISIZ. TEKRAR GÖNDERME SONLANDI. 1210 durum kodunu almış faturalar GİB tarafından 4 kez daha gönderimi denenir. Eğer bu denemeler de başarısız olmuşsa 1215 durum kodu alınır. Fatura tekrar gönderilmelidir
1220 HEDEFTEN SİSTEM YANITI GELMEDİ Zarfın merkez birimde kontrollerinin ve işlemlerinin bitmesinden sonra alıcıya gönderimi başarılı olmuş ve yanıt bekleniyorsa bu durum kodu alınır. Bu durum kodunun 1230 ya da 1300 durum koduna dönmesi beklenir. 2 gün içerisinde durum kodu güncellenmez ise alıcıyla iletişime geçilebilir. Öncesinde tekrar gönderime gerek yoktur.
1230 HEDEFTEN SİSTEM YANITI BAŞARISIZ GELDİ Fatura tekrar gönderilmelidir
1300 BAŞARIYLA TAMAMLANDI Zarf, herhangi bir sorun olmadan başarıyla alıcıya ulaşmıştır.

Faturaların Tekrar Gönderilme Kuralı Nedir?

Karşınıza çıkan durum kodlarının başında “ * ” işareti bulunuyorsa satış faturasının aynı ETTN ile gönderemezsiniz demektir. e-Fatura uygulamasının normal işleyişinde de bu faturaların tekrar gönderimine gerek duyulmaz.
Ancak alınan durum kodlarının başında “ * ” işareti yoksa satış faturasının aynı ETTN ile tekrar gönderimine izin verilir ve satış faturası tekrar gönderilmelidir.