e-Fatura Mükellefi Kağıt Fatura Kesebilir Mi?

Muhasebe ve Finans E-Dönüşüm Genel Hukuk ve Vergi 3dk
Muhasebe ve Finans E-Dönüşüm Genel Hukuk ve Vergi

Günümüzde teknolojinin hızlı gelişimiyle birlikte, birçok işletme e-Fatura sistemine geçiş yaparak kağıt faturaları terk ediyor. Ancak, hala bazı durumlarda kağıt fatura kullanma gereksinimi ortaya çıkabiliyor.
Peki, e-Fatura mükellefleri kağıt fatura kesebilir mi? Bu blog yazısında, e-Fatura sistemine dahil olan mükelleflerin kağıt fatura kullanma durumunu ele alacağız.

e-Fatura Nedir?

e-Fatura, elektronik ortamda oluşturulan, iletilen ve saklanan faturaları ifade eden bir kavramdır. Geleneksel kağıt faturaların yerini alan e-Fatura, işletmeler arasındaki ticari işlemleri kolaylaştırmak, verimliliği artırmak ve maliyetleri düşürmek amacıyla kullanılan bir yöntemdir.
e-Fatura, vergi daireleri tarafından tanınan ve yasal olarak kabul edilen bir belgedir. Elektronik olarak oluşturulduğu için kağıt tasarrufu sağlar ve işletmeler arasındaki belge akışını hızlandırır. e-Fatura sistemi, fatura oluşturma, iletim, saklama ve raporlama gibi işlemleri dijital ortamda gerçekleştirmek için özel bir altyapı sağlar.

e-Fatura’nın Kağıt Fatura’dan Farkı Nedir?

e-Fatura ile kağıt fatura arasında birkaç temel fark vardır. İşte e-Fatura’nın kağıt faturadan farkları:

 • Ortam: Kağıt fatura, fiziksel bir belgedir ve kağıt üzerine basılı olarak hazırlanır. e-Fatura ise elektronik ortamda oluşturulur, iletilir ve saklanır. e-Fatura, dijital formatta PDF, XML veya benzeri formatlarda olabilir.
 • İşlem Süreci: Kağıt fatura, el ile doldurulur, imzalanır, kaşelenir ve posta yoluyla gönderilir. e-Fatura ise otomatik olarak oluşturulur, dijital olarak imzalanır ve elektronik yolla iletilir.
 • Maliyetler: Kağıt fatura, kağıt, baskı, zarf, posta ve arşivleme gibi maliyetleri gerektirir. e-Fatura ise bu maliyetleri ortadan kaldırır veya minimize eder.
 • İşlem Hızı ve Verimlilik: e-Fatura, otomatik veri girişi ve doğrulama özellikleri sayesinde hızlı ve hatasız bir şekilde işlenebilir. Kağıt faturaların elle işlenmesi ise zaman alıcı olabilir ve hata riskini artırabilir.

e-Fatura’nın Avantajları Nelerdir?

e-Fatura, işletmelere pek çok fayda ve avantaj sağlar. Örneğin:

 • Zamandan, iş gücünden ve maaliyetlerden tasarruf sağlar.
 • Hızlı, hatasız ve otomatik işlemlerle verimliliği arttırır.
 • Kolay arşivlemeyi ve erişimi destekler.
 • Çevre dostudur ve işletmenin e-Dönüşüm katkıda bulunur.

Kimler e-Fatura Mükellefidir?

2023 yılı itibarıyla, aşağıdaki şartları taşıyan mükelleflerin e-Fatura’ya geçişi zorunlu hale geldi:

 • Brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 2022 ve müteakip hesap dönemleri için 3 milyon TL ve üzeri olan mükellefler,
 • Gerek kendi internet siteleri gerekse de platformlar üzerinden e-Ticaret faaliyetinde bulunan mükelleflerden; 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 bin TL ve üzeri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) olanlar,
 • Gayrimenkul inşa, imal, alım, satım veya kiralama işlemlerini yapanlar ile bu işlemlere aracılık faaliyetinde bulunan mükelleflerden; 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 bin TL ve üzeri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) olanlar,
 • Motorlu taşıt, inşa, imal, alım, satım veya kiralama işlemlerini yapanlar ile bu işlemlere aracılık faaliyetinde bulunan mükelleflerden; 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 bin TL ve üzeri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) olanlar,
 • İnternet ortamında ilan yayınlayanlar ile internet reklamcılığı hizmet aracılarının 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 Bin TL ve üzeri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) olanlar.

e-Fatura’ya Geçenler Kağıt Fatura Kesebilir Mi?

e-Fatura ve e-Arşiv Fatura sistemine dahil olan firmalar, uygulamaya dahil oldukları günden itibaren 7 gün süreyle söz konusu belgelerini fiziksel ortamda yani kağıt ortamda düzenleyebilir. Ancak firmalar, aynı alış-satış işlemi için dijital veya kâğıt ortamdaki belgelerden yalnızca birini düzenleyebilir.
Bu firmaların uygulamaya tabi oldukları günden itibaren 7 gün geçmesinin ardından, belgelerin dijital olarak düzenlenmesi zorunlu hale gelir. Tarihin geçmesine rağmen kağıt ortamda belge düzenleyen mükellefler, kanunda belirtilen esaslara göre cezaya çarptırılabilir.

GİB e-Fatura Sistemine Kayıtlı Bulunan Alıcı Mükellefe Kağıt Fatura Kesilebilir Mi?

e-Fatura kullanımı, GİB e-fatura sistemine kayıtlı mükellefler arasında zorunludur. Kayıtlı bulunan bir mükellefe kesilecek kağıt faturalar yok hükmündedir ve özel usulsüzlük cezası uygulanabilir.

e-Fatura Sistemine Kayıtlı Olmayan Kullanıcılara Kağıt Fatura Düzenleyenler Ceza Alır Mı?

e-Fatura mükellefi sayılan firmaların, zorunlu olmasına rağmen e-Fatura’ya geçmemiş olsalar dahi, gönderici e-Arşiv mükellefi ise e-Arşiv Fatura düzenlemesi zorunludur.
Ancak göndericinin e-Arşiv mükellefiyeti yoksa kağıt fatura kesebilir ve gönderici bu durumda herhangi bir yaptırımla karşı karşıya kalmaz.


İşletmeniz için en uygun Mikro Yazılım programını seçmek için tıklayın.