e-Fatura Mükellefi Kimdir?

E-Dönüşüm Hukuk ve Vergi KOBİ 4dk
E-Dönüşüm Hukuk ve Vergi KOBİ

Günümüzde teknolojinin hızla ilerlemesi ve dijital dönüşüm sürecinin hayatımızın her alanına yayılmasıyla birlikte, işletmelerin vergi işlemleri de önemli bir değişim geçirdi. Bu değişimlerden biri de e-Fatura kullanımının yaygınlaşması ve elektronik ortamda fatura düzenlemenin zorunlu hale gelmesi.
Peki Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) tebliği kapsamında e-Fatura uygulamasını kullanarak fatura kesmek durumunda olan kişi ya da ticari kurumlar kimlerdir? Bu yazıda e-Fatura mükellefiyetine dair ayrıntıları derledik.

e-Fatura Nedir?

e-Fatura; veri formatı ve standardı GİB tarafından belirlenen, Vergi Usul Kanunu (VUK) gereği bir faturada yer alması gereken tüm bilgileri barındıran, satıcı ile alıcı arasındaki iletimin GİB tarafından gerçekleştirildiği, matbu fatura ile eş değere sahip yasal belgedir. e-Fatura ile ilgili işlemlerin tümü dijital ortamda yapılır.

e-Fatura’nın Başlıca Avantajları Nelerdir?

e-Fatura alıcı ve satıcı arasında güvenli, vakit ve nakitten tasarruf ettiren, belli kural ve standartlara bağlı, takip edilebilir bir faturalama sistemi sağlar. Böylece tarafların mali ilişkisi de daha sağlıklı olur.

 • Kağıttan tasarruf sağladığı için çevre dostudur.
 • Operasyonel yükleri azaltır.
 • Çıktı alma, kargolama ve arşivleme masraflarını ortadan kaldırır.
 • Dünyanın her yerinden saniyeler içinde kesilip gönderilebilir, bu sayede mobilite ve pratiklik sağlar.
 • Arşivleme ve erişim kolaylığı sağlar. Kaybolma, tahrip olma riskini ortadan kaldırır.
 • Müşterilerin faturalarını anında görmesini sağladığı için tahsilatları hızlandırır.
 • Matbu evrak gönderimine gerek kalmadığından, mali müşavir ile daha hızlı ve kolay çalışmanızı sağlar.

e-Fatura Mükellefi Olmak Ne Anlama Gelir?

Şartlarını Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) belirlediği e-Fatura uygulamasını kullanarak fatura kesmek zorunda olan tüm kişi ve ticari kurumlar e-Fatura mükellefidir. e-Fatura’ya geçiş şartları, her yıl GİB tarafından güncellenir. Bu güncellemelerle e-Fatura geçiş zorunluluğu şartları giderek daha fazla sayıda mükellefi kapsayacak şekilde genişletilir.

Kimler e-Fatura Mükellefidir?

Mevcut kanunlara göre e-fatura mükellefiyeti şartları aşağıdaki şekildedir:

 • Brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 2022 ve müteakip hesap dönemleri için 3 milyon TL ve üzeri olan mükellefler,
 • Gerek kendi internet siteleri gerekse de platformlar üzerinden e-Ticaret faaliyetinde bulunan mükelleflerden; 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 bin TL ve üzeri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) olanlar,
 • Gayrimenkul inşa, imal, alım, satım veya kiralama işlemlerini yapanlar ile bu işlemlere aracılık faaliyetinde bulunan mükelleflerden; 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 bin TL ve üzeri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) olanlar,
 • Motorlu taşıt, inşa, imal, alım, satım veya kiralama işlemlerini yapanlar ile bu işlemlere aracılık faaliyetinde bulunan mükelleflerden; 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 bin TL ve üzeri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) olanlar,
 • İnternet ortamında ilan yayınlayanlar ile internet reklamcılığı hizmet aracılarının 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 Bin TL ve üzeri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) olanlar.
  Bu şartları karşılayan mükellefler, 1 Temmuz 2023 tarihine kadar e-Fatura’ya geçmelidir.

e-Fatura Mükellefiyeti Sektöre Göre Değişir Mi?


Evet, e-Fatura mükellefiyeti şartları bazı durumlarda sektörlere göre değişir. GİB’in yayımladığı son tebliğ kapsamında yer alan sektörel düzenlemeler şöyle:

 • 2022 veya sonraki hesap dönemleri için brüt satış hasılatı 500 bin TL ve üzeri olan mükelleflerden, kendi siteleri veya internet satış platformları üzerinden veya her türlü elektronik ortamda mal veya hizmet satışı gerçekleştirenlerin yanı sıra gayrimenkul ve/veya motorlu taşıt, inşa, imal, alım, satım veya kiralama işlemleri yapanlar ile bu işlemlere aracılık faaliyetinde bulunanlar da e-Fatura ve e-Arşiv Fatura kullanmak zorunda.
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı ile belediyelerden yatırım ve/veya işletme belgesi alarak konaklama hizmeti veren otel işletmeleri e-Fatura ve e-Arşiv Fatura kullanmak zorunda. Bu zorunluluk, 2022 veya sonraki hesap dönemleri için brüt satış hasılatı 500 Bin TL ve üzeri olan tüm işletmeleri kapsar.

e-Fatura Mükellefi Olmak Zorundayım, e-Fatura’ya Geçmezsem Ne Olacak?


e-Fatura geçiş zorunluluğuna tabi olan, yani e-Fatura mükellefi olan kişi ve kurumlar; satın aldıkları ya da sattıkları hizmet için 7 gün içinde e-Fatura düzenlemesi yapmadıkları halde Vergi Usul Kanunu’nun 353. maddesi kapsamında Özel Usulsüzlük Cezaları’yla karşı karşıya kalırlar.

e-Fatura Mükellefleri Kağıt Fatura Kesebilir Mi?


e-Fatura mükellefleri, e-Fatura sistemine kayıtlı diğer firmalara e-Fatura göndermek zorundadır. Bu firmalara kağıt fatura kesilmesi durumunda, faturalar geçersiz sayılır.
e-Fatura sistemine kayıtlı olmayan firmalara ise kağıt fatura ya da e-Arşiv Fatura gönderilebilir.

e-Fatura Mükellefleri e-Arşiv Fatura Kesebilir Mi?


Yukarıda bahsedildiği gibi, karşı tarafın e-Fatura sistemine kayıtlı olmadığı durumlarda e-Fatura mükellefleri alıcılarına e-Arşiv Fatura kesebilir.
e-Fatura sistemine kayıtlı mükelleflere ise kağıt fatura veya e-Arşiv Fatura düzenlenemez.

e-Fatura’ya Nasıl Geçilir?

Eğer e-Fatura geçiş şartlarını karşılıyorsanız ve e-Fatura geçişi yapmayı planlıyorsanız, şu adımlara dikkat etmelisiniz:

 • Öncelikle Kamu Sertifikasyon Merkezi’nden mali mühür talep etmelisiniz. Gerçek kişiler, tüzel kişilerin aksine GIB’in e-Portal uygulamasına giriş yapmak için mali mühür yerine e-imza sertifikası kullanır.

 • Ardından e-Fatura başvurusunda bulunabilirsiniz. e-Fatura’ya GİB Portal üzerinden, Bilgi işleme Sistemi entegrasyon yöntemiyle ya da özel entegratör aracılığıyla geçmek mümkün. Bir e-Fatura özel entegratörü olan Mikro Yazılım, anahtar teslim e-Fatura uygulamasıyla geçiş sürecinde size kolaylık ve verimlilik sağlar. Daha detaylı bilgi için Mikro Yazılım e-Fatura Uygulaması sayfasını ziyaret edebilirsiniz.


İşletmeniz için en uygun Mikro Yazılım programını seçmek için tıklayın.