mesai_hesaplama_ec2af1d94c_854bc4c51d

Mikro Yazılım yanınızda,
paranızın kontrolü daima sizde

Çalışma saatlerini ve çalışanlarınızın maaşlarını kolayca hesaplayın, şirketinizin İK ve personel yönetimini kolaylaştırın.

Whatsapp iletişim

GENEL BAKIŞ

Maaş hesaplamaları kontrol altında

Mikro Yazılım programları ile personelinizin iş günü ve fazla mesaisini kolayca hesaplayabilir, İK ve personel yönetimini optimize ederek şirket verimliliğini artırabilirsiniz.

Fazla mesaiyi hesaplamayın

Çalışanlarınızın iş gününü, çalışma saatlerini ve maaşlarını kolayca hesaplayabilirsiniz.

Personel maliyetini belirleyin

Personel maliyeti hesaplama işlemlerini sürekli olarak takip ederek sürprizlerin önüne geçebilirsiniz.

Çalışanlarınızın izin hakkını gözetin

Fazla mesaiye kalan çalışanlarınızın elde ettiği dinlenme ve izin haklarını gözetebilirsiniz.

ÖZELLİKLER

Personel takibi için ana ürünler

Mikro_Yazilim_Run_47b7de347d

Mikro Run

Küçük işletmelerin çözüm ortağı, yeni modüllerle sürekli büyütülebilen Mikro Run ile personelinizin iş günü ve maaş takibi ile hesabını kolayca yapabilirsiniz.

Bilgi Al

Mikro_Yazilim_Jump_729a540e34

Mikro Jump

Büyümek için zıplayan daha büyük ölçekli işletmelerin çözüm ortağı Mikro Jump ile personelinizin iş günü ve maaş takibi ile hesabını kolayca yapabilirsiniz.

Bilgi Al

Mikro_Yazilim_Fly_c1accb9b3c

Mikro Fly

Uluslararası rekabete hazırlanan büyük şirketlerin çözüm ortağı Mikro Fly ile personelinizin iş günü ve maaş takibi ile hesabını kolayca yapabilirsiniz.

Bilgi Al

Sıkça Sorulan Sorular

4857 sayılı İş Kanunu’nda belirtildiği üzere, Türkiye Cumhuriyeti’nde haftalık mesai süresi 45 saattir. Haftalık 45 saati aşan çalışmalar fazla mesai olarak değerlendirmektedir. Çoğu iş yerinde haftalık 45 saatlik çalışma, iş günlerine eşit bir şekilde bölünmektedir. Böylece günlük çalışma süresi 7.5 saat olmaktadır. Bazı durumlarda bu 45 saatlik haftalık mesai, iki tarafın da anlaşması üzerine günlere farklı şekilde bölünebilir fakat 4857 sayılı İş Kanunu’na göre haftalık toplamı 45 saati aşmasa bile bir çalışan günde 11 saatten fazla çalışamaz. 11 saatin üzerindeki her saat, haftalık toplam 45 veya altında bile olsa fazla mesai olarak değerlendirilir. Buna ek olarak, personel maliyeti hesaplama işlemlerini de sürekli olarak takip ederek sürprizlerin önüne geçebilirsiniz.

Fazla mesaide çalıştığınız her 1 saat için, normal mesaide aldığınız 1.5 saatlik ücreti almanız gerekir. Bir haftada toplam 45 saatten daha az çalışılan iş yerlerinde fazla mesai, saat ücretinin 1.25 katı olmak zorundadır, yani fazla mesai ücreti normal çalışma saat ücretinin %25 fazlası olmalıdır. Bir haftada toplam 45 saat ve üzeri çalışılan iş yerlerinde ise fazla mesai, saat ücretinin 1.5 katı olmak zorundadır. Yani bu durumda fazla mesai ücreti, normal çalışma saat ücretinden %50 daha fazla olmalıdır.

1 saatlik normal çalışma ücretinizi hesaplamak için brüt maaşınızı bilmelisiniz. 1 saatlik normal çalışma ücretinizi hesaplamak için brüt maaşınızı önce 30’a, sonra da 7.5’a bölmeniz gerekmektedir. 1 saatlik normal çalışma (mesai) ücreti hesaplama formülü: Brüt maaş / 30 / 7.5
Bazı meslek grupları fazla mesai ücreti almamaktadır zira bu meslek grubunun çalışanları esnek çalışma saatlerine sahiptir. Bunlara örnek olarak tıbbi mümessiller ve apartman görevlileri gösterilebilir.

Bazı meslek gruplarının fazla mesaiye kalması kanunen yasaklanmıştır. Bu yasağın arkasında çalışanın ve bu işten etkilenecek, fayda görecek bireylerin korunması prensibi yatmaktadır. Yeraltı maden işletmelerinde çalışanlar, normal mesaisi gece saatlerinde olanlar, kablo döşeme, kanalizasyon, tünel ve metro inşaatı gibi işlerin yeraltı ve sualtı şantiyelerinde çalışanlar fazla mesai yapamazlar. Bu çalışanlara fazla mesainin teklif edilmesi ya da zorunlu tutulması kanunen yasaktır. Bunlara ek olarak;

  • Hamile ya da yeni doğum yapmış kadınlar,
  • Emziren kadınlar,
  • 18 yaşını doldurmamış çalışanlar,
  • Sağlık raporu alarak fiziksel durumunun fazla mesaiye kalmak için elverişsiz
  • olduğunu belgelemiş bireyler,
  • Kısmi süreli iş sözleşmesinin bağlayıcılığı altında çalışanlar,
  • Yer altındaki maden işletmelerinde çalışan maden işçileri
    fazla mesaiye kalamazlar.

Ayrıca, fazla mesaiye kalan çalışanların elde ettiği dinlenme ve izin hakları da gözetilmelidir. Fazla mesaiye kalan çalışanlar, fazla mesaide çalıştıkları her bir saat karşılığında bir saat otuz dakikayı serbest zaman olarak kullanabilir. Çalışanlar bu serbest zaman sürelerini fazla mesaiyi takip eden 6 ay içinde iş yerine yazılı bir talep iletmek sureti ile izin olarak kullanma hakkına sahiptir. Çalışanlar bu izinleri işin ve iş yerinin müsaitliği dahilinde dilerlerse aralıksız olarak, dilerlerse parça parça kullanabilirler. Çalışanlar bu izin haklarını kullandıklarında ücretlerinde bir kesinti yapılmamalıdır. İşveren, çalışana bu izin haklarını resmin tatillerde kullandıramaz. Milli bayramlarda ve resmi tatil günlerinde çalışmayan herkes, aylık ücretini sanki bu günlerde çalışmış gibi tam alır. Resmi tatil ve milli bayram günlerinde çalışan işçiler ise 1 günlük normal mesai ücreti daha alırlar. Bir çalışan bir yıl içinde en fazla 270 saatlik fazla mesaiye kalabilir. Daha fazlasını çalışan kendi rızasıyla istese bile yasalar yasaklamaktadır.

Mikro Yazılım’da her türden işletmenin ihtiyacına uygun muhasebe çözümleri var. Mikro Run, Mikro Jump ve Mikro Fly ile personel takibini ve ücret hesaplamalarını kolayca yapabilirsiniz.