FİFO Nedir?

Genel KOBİ Satış ve Pazarlama 3dk
Genel KOBİ Satış ve Pazarlama

Üretim ve dağıtımın çeşitli teknikleri arasında yer alan FİFO nedir, FİFO yöntemi nerelerde kullanılır, FİFO açılımı nedir sorularının detaylı yanıtlarını bu yazımızda bulabilirsiniz.

FİFO Ne Demek?

İngilizce’de açılımı “First in First out” olan FİFO, Türkçe’de” İlk Girdiler İlk Çıktılar” anlamına gelir.
Envanter değerleme yönteminden biri olan FİFO yöntemi, teorik olarak, en eski envanterin müşterilere daha yeni envanterden önce gönderilmesi anlamına gelir. Diğer bir deyişle, depoda en uzun süre kalan malların stoklara ilk önce giren mallar olması, yani ilk satılacak ve pazarlanacak mal olması varsayımını tanımlar.

FİFO Yöntemi Nasıl Kullanılır?

Maliyet akışı varsayımı ile kullanılan FİFO yöntemi sayesinde stokta kalan tüm mallar bekletilmeden sırasıyla kullanılır. Tüm malların tamamı sırayla kullanılır ve satışı yapılırken sırayla elden çıkarılır.
Bu yönteme bağlı olarak satılan malların ticari maliyeti düşük olacağından, satış kârı yüksek olur.
FİFO yöntemi ile satılan malların maliyetine daha düşük, daha eski maliyetler atanır ve bu da LİFO tekniğinin kullanılmasından daha yüksek bir verimlilikle sonuçlanabilir.

FİFO ve LİFO Yöntemleri Arasındaki Fark Nedir?


FIFO (First In, First Out) ve LIFO (Last In, First Out) yöntemleri, envanter yönetiminde kullanılan iki farklı stratejidir.
FIFO yöntemi, yukarıda da bahsedildiği gibi, ilk giren ilk çıkar anlamına gelir ve envanterdeki ürünlerin satış sırasına göre düzenlenmesini sağlar. Bu yöntemde, en eski stoklar önce satılır ve daha yeni stoklar daha sonra kullanılır.
Buna karşılık, LIFO yöntemi, son giren ilk çıkar anlamına gelir ve envanterdeki en yeni ürünlerin öncelikli olarak satılmasını sağlar.

FİFO Nasıl Hesaplanır?

Maliyetlendirme yönteminde kullanılan FİFO’da hesap işlemlerinin yapılması için satılan malları fiyatının izlenmesi gerekir. Bir sonraki adımda her bir birimin maliyet fiyatları satılan envanter birimleriyle çarpılır.
Ardından, üretilen her parti için birim maliyetleri hesaplanır. Envanter için ödenen fiyat belirli bir süre içerisinde bir dalgalanma durumu yaşarsa bu durumun dikkate alınması gerekir.

FİFO Yöntemi Neden Kullanılır?

FİFO yöntemi, varlıkları hesaplamak ve yönetmek için kullanılır.
Muhasebe ve vergi beyanı amacıyla kullanılan FİFO yönteminde en eski maliyetlere sahip kalemlerin gelir tablosu COGS (veya COG), malların maliyeti bölümüne eklenmesi gerektiği varsayılır. İşletmeler, envanterin satışı veya bakımıyla ilgili maliyetleri hesaplamak için FİFO yöntemini kullanır.
FİFO yöntemi kullanmanın amaçları arasında varsayılan maliyet akışını ölçmek yer alır. Mal veya malzeme üretimi söz konusu olduğunda, kalemler diğer geliştirme aşamalarına geçer ve ilgili tüm maliyetler gider olarak kabul edilir. Envanterlerin varlık satışına da uygulanan FİFO yöntemi, önce ilk satın alınan envanterin maliyetlerini tanır. Belirli envanter parçaları satıldıkça tüm envanterin değeri azalır.

FİFO Yöntemi Kullanmanın Avantajları Neler?

Birçok işletme ve şirket, anlaşılması ve uygulanması kolay olduğu için FİFO yöntemini tercih eder. Ayrıca, bu yöntem aynı zamanda envanterin doğal akışını izler ve çoğu işletme, uzun süreli depolama nedeniyle değer kaybetme olasılığının yüksek olduğunu bilerek en eski ürünlerini ilk önce satmayı tercih eder.

  • FİFO yöntemi, kayıt tutmayı azaltarak envanteri takip etmeyi kolaylaştırır. Aynı zamanda stokta yer alan ürünler son fiyatları temsil ettiği için satılan malların maliyetini dengelenir. İşletmeler, periyodik veya sürekli envanter sistemleri ile FİFO yöntemini rahatlık ve kolaylıkla kullanabilir.

  • FİFO yöntemi veya tekniği envanter kayıtlarının doğal bir şekilde tutulmasına yardımcı olur. Bu durumda kayıt birimler satın alınırken veya üretilirken FİFO’ya göre aynı sırayla yapılır, bu nedenle daha kolay bir şekilde anlaşılır.

  • Enflasyonun işletme giderlerinde artışa neden olduğu durumlarda, brüt kar rakamını artırmaya ve işletme giderlerini karşılamaya yardımcı olacak son stok değerinin artmasına yardımcı olur.


İşletmeniz için en uygun Mikro Yazılım programını seçmek için tıklayın.