Fiş ve Fatura Almanın Önemi Nedir?

Muhasebe ve Finans Hukuk ve Vergi 2dk
Muhasebe ve Finans Hukuk ve Vergi

Fiş ve fatura almak neden önemlidir? Bu yazıda bu sorunun cevabını arayacağız.

Kamu Gelirlerinde Fiş ve Fatura

Kamu gelirleri, devletin egemenlik gücü ile farklı elde edilir. Devletin ve diğer kamu kuruluşlarının, kamu hizmetlerini karşılamak için yasadan güç alarak çeşitli kaynaklardan elde ettiği bu gelirler ile devlet, mal ve hizmetleri satın alır ve bunlarla kamusal hizmeti sunar.
Kamu gelirleri için eden önemli yeri vergiler alır. Vergi ödemeleri, kamu gelirlerinin önemli bir bölümünü oluşturduğu için vergi ödendikçe kamu hizmetinin kalitesi de artar. Fiş veya fatura almama ya da istememe alışkanlığı, alıcıya da satıcıya da ülke ekonomisine de zarar verir. Kendimizi vergi sorumlusu olarak görerek kamu harcamaları ile ilgili hesap sorma hakkımızı düşünür, hakkımızı arar ve kamu hizmetinin finansmanını sağlamaya yardımcı oluruz.
Bu nedenle tüm alışverişlerimizde fiş ya da faturamızı almalıyız. Böylece hem vergi kaçağını önler hem de sorunlu mal veya hizmetler için tüketici olarak hak arayabiliriz.

Fiş ve Fatura Almanın Vergi Açısından Önemi Nedir?

Fiş ya da fatura, alıcı olarak bizlerin satıcılardan aldığı ürün ya da hizmetin kayıtlara geçmesini sağlar.Fiş ve fatura, aldığımız ürün üzerinden vergi ödeneceğinin kanıtı niteliğinde bir belgedir ve bu verginin miktarını gösterir.
Fiş ve fatura sayesinde devlete vergi ödenir. Alınmayan her bir fiş veya faturanın KDV’si, bu fişi ya da faturayı vermeyenin haksız iradıdır. Ayrıca gelir/kurumlar vergisinin de eksik hesaplanmasına neden olur. Alınmayan belge, vergi kayıp ve kaçağına neden olur.
Tahsil edilemeyen kamu geliri, kamu finansmanını etkileyerek adalet, yol, su, elektrik, eğitim, sağlık, iç ve dış güvenlik gibi kamu hizmetlerinin aksamasına da neden olur. Ayrıca bu konudaki usulsüzlük cezası sadece belge vermeyene değil belgeyi almayana da kesilir.

Fiş ve Fatura Almanın Müşteri Memnuniyeti Açısından Önemi Nedir?

Fiş ve fatura, satın aldığımız ürün ya da hizmeti gösteren belgedir. Bu nedenle ürün ya da hizmetimizle ilgili bir sorun yaşadığımızda bu ürün ya da hizmeti bize satan kişi ile iletişime geçtiğimizde ilgili satın almayı fiş ya da fatura kanıtlar.
Örneğin fazla para verdik, tarihi geçmiş bir ürün satın aldık veya üründe bir hata söz konusu. Bu tip durumlarda fiş ve fatura kuracağımız iletişimde bizim konumumuzu garantiler.