Gayrimenkul Sermaye İradı ve İstisnası Nedir?

Hukuk ve Vergi Satış ve Pazarlama İş Yönetimi 2dk
Hukuk ve Vergi Satış ve Pazarlama İş Yönetimi

Gayrimenkul sermaye iradı nedir? Gayrimenkul sermaye iradı istisnası nedir? Bu yazımızda bu iki sorunun cevabını arayacağız.

Gayrimenkul Sermaye İradı Nedir?

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na göre mal ve hakların kiraya verilmesi karşılığında elde edilen gelirlere gayrimenkul sermaye iradı; kısa adıyla GMSİ denir. Gayrimenkul sermaye iradı belli koşullara göre gelir vergisine tabidir.

Yalnızca Mesken Kira Geliri Olanlar Ne Zaman Beyanname Vermek Zorunda?

2022 yılında elde edilen mesken kira gelirlerinin Mart/2023 ayında beyan edilip edilmeyeceğinde dikkate alınacak mesken istisna tutarı ise 9.500 TL’dir. 2023 yılı içinde 9.500 TL ve altında mesken kira geliri elde edenlerin beyanname vermesine gerek yok.

2023 için Konut Geliri İstisna Tutarı Nedir?

Gelir Vergisi Kanunu’nun 21. maddesinde yer alan mesken kira gelirleri için uygulanan istisna tutarı, 2023 takvim yılında elde edilen kira gelirleri için 21.000 TL olarak tespit edilmiştir.

Konutunu Kiraya Verenler Ödedikleri Kirayı, Elde Ettikleri Kira Gelirinden Gider Olarak Düşebilir mi?

Sahip olduğu konutu kiraya verenlerden, gerçek gider yöntemini seçenler, oturdukları konut veya lojman için ödedikleri kira tutarını, elde ettikleri gelirden gider olarak düşebilir.

Kira Gelirleri Vergilendirilirken Hangi Gider Yöntemi Seçilir?

Bu durumda seçilebilecek iki yöntem vardır. İkisini de açıklayalım:

  • Götürü gider yöntemi: Eğer bu yöntem seçilirse, belgeye gerek olmadan kira gelirinden istisna tutarı düşülür. Kalan miktarın yüzde 15’i de götürü gider olarak hasılattan indirilir.
  • Gerçek gider yöntemi: Bu yöntem seçilirse kira gelirinden Gelir Vergisi Kanunu’nda açıklanan giderler düşülebilir. Ancak bu giderlerin vergiden istisna edilen tutara isabet eden bölümü düşülemez. İndirim konusu yapılan giderlerin belgelendirilmesi zorunludur. Ayrıca bu belgelerin de 5 yıl boyunca saklanması gerekir.

Gider Yöntemi Değiştirilebilir mi?

Götürü gideri yöntemini seçenler, ancak 2 sene geçtikten sonra gerçek gider yöntemine dönebilir. Gerçek gider yöntemini tercih edenler ise istedikleri zaman götürü gider yöntemine geçiş yapabilir.

Sadece İşyeri Kira Geliri Elde Edenler Hangi Durumda Beyanname Vermek Zorunda?

Vergi kesintisine yani tevkifata tabi iş yeri kira gelirleri elde edenler, 2023’de kira gelirleri, yıllık 21.000 TL’yi geçerse beyanname vermek zorunda.