Google AdSense Nedir? Geliri Nasıl Vergilendirilir?

Genel 3dk
Genel

Eğer dijital pazarlama yapıyorsanız, Google AdSense bilmek sizin için neredeyse zorunlu! Bu yazıda Google’ın web sitesi yayıncılarının site içeriği ile hedef kitleyi hedefleyen metin, resim, video veya etkileşimli medya reklamlarını ve bu reklamların gelirlerinin vergilendirmesini bütün boyutlarıyla anlattık.

Google AdSense Nedir?

Google AdSense, online içerikler hazırlayan ve bunları sosyal mecralarda paylaşan kişiler için para kazanabilme imkanı sağlayan bir uygulamadır.
Bu online içeriklerin kullanıcılar tarafından ilgi görmeye başlamasıyla, tıklanma ve ziyaret sayıları artar. Kullanıcılar tarafından ilgi gören içerikler, günümüzün yeni medya dünyasında bu içerikleri ziyaret eden kullanıcılara ulaşabilmek için eşsiz kaynaklar haline gelir.
Reklam vermek isteyen kimseler, ilgi gören bu içerikler sayesinde hedef kitlelerine ulaşabilirler.
Örneğin denizcilik ve yelken üzerine içerik üreten bir yayıncı, yelken ve denizciliğe meraklı kişileri ürettiği içeriklerde bir araya getirir. Ziyaretçilerini sanal bir birliktelik kurarak içeriğinde buluşturmayı başaran üreticiler, yelken ürünleri ticareti yapan bir şirketin kendi hedef kitlesine ulaşabilmesi için çok kullanışlı kaynaklar oluştururlar. Bu şirket, yayıncının içeriklerine reklam vermesi halinde yelken ürünleri incelemek isteyecek o kimseleri kendi internet sitesine veya online marketine çekebilir.

Google AdSense Nasıl Çalışır?

Google AdSense programıyla web siteleri ve diğer uygulamalara (YouTube ve benzeri) içerik hazırlayan yayıncılara, Google AdSense üzerinde hesap oluşturmaları kaydıyla, elde edilen reklam gelirinden pay verilir. AdSense uygulaması, yayıncıların ürettiği içeriklerin popülerlik (tıklanma, izlenme, paylaşılma, vb.) durumuna göre bir dağıtım kriteri belirler. Belirlenen bu kriterlere göre, içerik üreticileri gelir elde eder.

Bu içeriklerde yer alacak reklamlar, reklam vermek isteyen şirketler tarafından oluşturulur. Ücretler, yayıncının popülaritesine ve izlenme rakamlarına göre reklam verenler tarafından belirlenir. AdSense programının açık arttırma sistemi nedeniyle en fazla ödeme yapan reklamı, yayıncıya seçme hakkı tanımaksızın yayıncının içeriğinde gösterir. Her bir online içerik için reklam ücreti de değişkenlik göstereceğinden yayıncıların alacakları paylar da değişkenlik gösterir.

Google AdSense Üzerinden Elde Edilen Gelirin Niteliği Nedir?

Ülkemizdeki vergi sisteminin bu tür gelirlere getirdiği son düzenlemelere göre bu gelirler, reklam gelirlerinden alınan pay olarak değerlendirilir bu nedenle de ticari kazanç olarak kabul edilir. Aynı yıl içerisinde birden fazla dönem ya da birden fazla yılda peş peşe gelir elde etme durumu söz konusu ise gelir vergisi mükellefiyeti oluşur. Bu düzenlemelerden de anlaşılacağı üzere, internet uygulamaları veya web sayfalarına içerik üreten yayıncılar, Google AdSense üzerinden elde edilen gelirlerin doğrudan elde edilen bir reklam geliri gibi değerlendirmesinden ötürü vergi mükellefi olur.

Google AdSense üzerinden gelir elde eden kişiler, hem gelir vergisi hem de Katma Değer Vergisi mükellefi olurlar. Ancak gelir elde eden kişi, fatura düzenleyebilmek için kurduğu ilk işletmeyi şahıs işletmesi olarak kurmuşsa ve 29 yaşını aşmamışsa 75 bin TL’ye kadar elde edilen yıllık gelirin vergisini ödemekten muaf olur.

Google AdSense Gelirleri Hangi Vergiye Tabidir?

Türk vergi sistemi, şahıs şirketi ve gerçek kişilerin kazançlarını Gelir Vergisi Kanunu’na göre vergilendirirken, kurumların kazançları ise Kurumlar Vergisi Kanunu’na (KVK) göre vergilendirir. Google AdSense kazançları da kurumlar vergisi ve gelir vergisi olmak üzere iki farklı vergi çeşidine tabi tutulur. Bu vergiler, kazancın oluşma şekline, sıklığına ve niteliğine göre değişebilir. Google AdSense gelirlerinin tabi tutulduğu vergi çeşitleri şunlardır:

  • Kurumlar Vergisi: Bu vergi, sermaye şirketi AdSense kazançlarından tabi tutuldukları vergidir. 2020 yılından itibaren, AdSense gelirlerinin vergi oranı %20 olarak belirlenmiştir.
  • Gelir Vergisi: Bu vergi çeşidi, şahıs şirketlerinin AdSense kazançlarından tabi tutuldukları vergidir. Gelir vergisinin sabit bir oranı olmamakla birlikte AdSense kazancına göre değişir. Gelirin sürekliliği ve miktarı vergi oranında değişime sebep olabilir. Gelir vergisi oranı, yüzde 15 ile yüzde 30 arasında değişir.

Google AdSense Kazancı Nasıl Vergilendirilir?

Google AdSense üzerinden elde edilen kazançların vergilendirilebilmesi için fatura düzenlemek gerekir. Google’a düzenlenecek olan fatura işlemi için bir şahıs, limited şirket veya anonim şirketi kurulması gerekir. Fatura düzenleme işlemiyle birlikte Gelir İdaresi Başkanlığı’na ilgili dönemlerde vergilendirme başvurusu yapılır. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından elde edilen kazanca göre vergi borcu çıkartılır. Bu vergi borcu, gelir elde eden mükellef yayıncılar tarafından ödenir. Böylece Google AdSense üzerinden elde edilen kazançlar, yasal bir şekilde belgelendirilmiş ve vergisi ödenmiş bir kazanca dönüşür.


Kazançlarınızın faturalandırmasını daha kolay takip edebilmek için Mikro Yazılım e-Fatura uygulaması kullanabilir, iş süreçlerinizi kısaltabilirsiniz.