Hangi durumlarda kira vergisi ödenmez?

Muhasebe ve Finans Genel Hukuk ve Vergi KOBİ 2dk
Muhasebe ve Finans Genel Hukuk ve Vergi KOBİ

2022 geride kalırken, 2023 yılı için yeni vergi dilimleri de belli oldu. Kira gelirlerinde 2022 yılı için 9 bin 500 lira olan istisna tutarı, 21 bin liraya çıkarıldı. Peki bu konuda başka neleri bilmeliyiz?

Kira vergisi hakkındaki sorularınızı bu yazıda yanıtladık.

Gelir Vergisi Kanununda yer alan indirim, istisna ve muafiyetlere ilişkin tutarlar ile basit usulde vergilendirmeye ilişkin had ve tutarlar yeniden belirlendi. Yeni yılda yürürlüğe giren tebliğe göre vergi ve beyannamelere ilişkin detaylar şöyle.

2023 Kira geliri istisna tutarı
Kira gelirlerindeki 9 bin 500 lira olan istisna tutarı, 21 bin liraya çıkarıldı. Bu sayede 2023 yılında elde edilen kira gelirlerinin 21 bin lirası vergiden istisna olacak. Kira gelirinin 21 bin lirayı aşmazsa beyanname verilmeyecek.

2023 Değer artış kazancındaki istisna tutarı
Değer artış kazançlarındaki 25 bin lira istisna tutarı ise 55 bin lira olarak duyuruldu. Mesela, sahip olunan gayrimenkuller iktisap tarihinden itibaren 5 yıldan önce satılırsa satıştan elde edilen kazançlar, değer artış kazancı olarak vergilendiriliyor. 2023 yılında elde edilen değer artış kazancının 55 bin lirayı aşması halinde, beyanname verilecek ancak 55 bin lira istisna tutarı beyan edilen gelirden düşülecek.

2023 Arizi kazançlardaki geliri istisna tutarı
Arızi kazançlardaki 58 bin lira istisna tutarı, 129 bin liraya çıkarıldı. 2023’te arızi olarak yapılan bir danışmanlık hizmetinden elde ettiğiniz tutar 129 bin lirayı geçmezse kazancınız vergilendirilmeyecek.

2023 Tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı
Tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı 3 bin 800 liradan, 8 bin 400 liraya çıktı. Bazı hallerde basit usule tabi mükelleflere kiralanan iş yerlerinden elde edilen kira gelirlerinde tevkifat yapılmıyor. 2023 yılında elde edilen ve tevkifat ve istisnaya konu olmayan bu gelirlerin 8 bin 400 lirayı aşmaması halinde beyanname verilmeyecek.

*2023 İşletme binek otomobillerinin amortismanı
Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin işletmelerinde kullanılan binek otomobillerin kiralık olması durumunda ödenen aylık kira tutarı ile işletmeye kayıtlı binek otomobillerinin amortisman yoluyla gider yazılabilecek iktisap bedeli ile ilgili indirim tutarları da yükseltildi. Buna göre, binek otomobiller için ödenen aylık kira gideri 8 bin liradan 17 bin liraya, amortisman yoluyla gider yazılabilecek iktisap bedeli sınırı da 430 bin liradan 950 bin liraya çıkarıldı.


İşletmeniz için en uygun Mikro Yazılım programını seçmek için tıklayın.

Şimdi Mikro Yazılım programlarını kiralama modeliyle de kullanabilirsiniz.