Hangi Durumlarda Kira Vergisi Ödenmez?

Muhasebe ve Finans Genel Hukuk ve Vergi KOBİ 2dk
Muhasebe ve Finans Genel Hukuk ve Vergi KOBİ

2023 geride kalırken, 2024 yılı için yeni vergi dilimleri de belli oldu. Kira gelirlerinde 2023 yılı için 21 bin lira olan istisna tutarı, 33 bin liraya çıkarıldı. Peki bu konuda başka neleri bilmeliyiz?
Kira vergisi hakkındaki sorularınızı bu yazıda yanıtladık.

Kira İstisnası Hakkında Detaylar

Gelir Vergisi Kanununda yer alan indirim, istisna ve muafiyetlere ilişkin tutarlar ile basit usulde vergilendirmeye ilişkin had ve tutarlar yeniden belirlendi. Yeni yılda yürürlüğe giren tebliğe göre vergi ve beyannamelere ilişkin detaylar şöyle.

2024 Kira Geliri İstisna Tutarı

Kira gelirlerindeki 21 bin lira olan istisna tutarı, 33 bin liraya çıkarıldı.
Bu sayede 2024 yılında elde edilen kira gelirlerinin 33 bin lirası vergiden istisna olacak.
Yani, kira gelirinin 33 bin lirayı aşmazsa beyanname verilmeyecek.

2024 Değer Artış Kazancındaki İstisna Tutarı

Değer artış kazançlarındaki 55 bin lira istisna tutarı, 2024 yılı için 87 bin lira olarak duyurultu.
Mesela, sahip olunan gayrimenkuller iktisap tarihinden itibaren 5 yıldan önce satılırsa satıştan elde edilen kazançlar, değer artış kazancı olarak vergilendiriliyor.
2024 yılında elde edilen değer artış kazancının 87 bin lirayı aşması halinde, beyanname verilir ancak 87 bin lira istisna tutarı beyan edilen gelirden düşülür.

2024 Arizi Kazançlardaki Geliri İstisna Tutarı

Arızi kazançlardaki istisna tutarı, 2023’te 129 bin liraya çıkarıldı.
2023’te arızi olarak yapılan bir danışmanlık hizmetinden elde ettiğiniz tutar 129 bin lirayı geçmezse kazancınız vergilendirilmeyecekti.
2024 için detaylar henüz kesinleşmedi.

2024 Tevkifata ve İstisnaya Konu Olmayan Menkul ve Gayrimenkul Sermaye İratlarına İlişkin Beyanname Verme Sınırı

Tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı 8 bin 400 liradan, 13 bin liraya çıktı. Bazı hallerde basit usule tabi mükelleflere kiralanan iş yerlerinden elde edilen kira gelirlerinde tevkifat yapılmıyor. 2023 yılında elde edilen ve tevkifat ve istisnaya konu olmayan bu gelirlerin 13 bin lirayı aşmaması halinde beyanname verilmeyecek.

2024 İşletme Binek Otomobillerinin Amortismanı

Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin işletmelerinde kullanılan binek otomobillerin kiralık olması durumunda ödenen aylık kira tutarı ile işletmeye kayıtlı binek otomobillerinin amortisman yoluyla gider yazılabilecek iktisap bedeli ile ilgili indirim tutarları da yükseltildi.
Buna göre, binek otomobiller için ödenen aylık kira gideri 17 bin liradan 26 bin liraya, amortisman yoluyla gider yazılabilecek iktisap bedeli sınırı da 950 bin liradan 1 milyon 500 bin liraya çıkarıldı.

2024 AirBNB İstisnaları ve Güncellemeleri

AirBNB aracılığıyla konutlarını yüz günden daha kısa süreli kiralamak isteyenlerin, 2024 itibariyle “Turizm İşletme Belgesi” alması gerekiyor.
Bu belgeye en geç 3 ay içinde başvurmak zorunluyken, belgenin alınması en geç 6 ay içinde gerçekleşecek.
Turizm İşletme Belgesi ve izin belgesi olmayanlar, artık bu alanda faaliyette bulunamayacak. Bu belgeler olmadan faaliyette bulunmaları takdirde, 1 milyon TL değerinde idari para cezası kesileceği duyuruldu.
Aynı şekilde, bakanlıktan alınacak ve işletmenin niteliği gibi özelliklerini gösterecek plaketin işletmenin girişine asılması da zorunlu kılındı. Bu plaketin asılmaması durumunda kesilecek ceza yine 100 bin TL.
Detaylı bilgiye yeni Airbnb yasası ile ilgili blog yazımızdan erişebilirsiniz.