Hazır Değerler Nedir?

Muhasebe ve Finans Genel 3dk
Muhasebe ve Finans Genel

Hazır değerler, işletmeler için muhasebedeki temel unsurlardan biridir. Hazır değerler, işletmenin günlük işleyişinde kolaylıkla erişilebilen nakit paraları ve banka hesaplarında bulunan tutarları içerir.
Bununla birlikte hazır değerler kavramı, sadece nakit parayı değil aynı zamanda hızlı bir şekilde paraya çevrilebilen veya para yerine kullanılabilen diğer varlıkları da kapsar. Bu varlıklar, işletmenin nakit ihtiyaçlarını veya beklenmedik harcamaları karşılamak gibi durumlarda değer kaybına uğramadan kullanılabilir.
Örneğin, kıymetli metaller, menkul kıymetler veya işletmenin stokunda bulunan hammadde ve malzemeler gibi unsurlar, hazır değerler kategorisine dahil edilebilir.
Hazır değerler nedir, neden önemlidir ve hazır değerler hesabında kullanılan hesaplar hangileridir, bu yazımızda sizin için derledik.

Muhasebe Hazır Değerler Hesabında Hangi Kayıtlar Bulunur?

Muhasebe hazır değerler hesabında, genellikle aşağıdaki kayıtlar bulunur:

  • Nakit para: İşletmenin kasasında bulunan nakit para miktarının kaydedilmesini ifade eder.
  • Banka hesapları: İşletmenin banka hesaplarında bulunan nakit miktarları, her bir banka hesabı için ayrı ayrı kaydedilir. Banka hesaplarındaki nakit, işletmenin gelirlerini ve ödemelerini yönetmek için kullanılan önemli bir kaynaktır.
  • Kıymetli metaller: İşletme varlıkları arasında bulunan kıymetli metaller, genellikle değerli madenler veya mücevherat şeklinde ifade edilir. Eğer işletme bu tür varlıklara sahipse, bu metallerin değerleri hazır değerler hesabına kaydedilir.
  • Menkul kıymetler: İşletmenin sahip olduğu hisse senetleri, tahviller, bonolar gibi menkul kıymetler, işletmenin hazır değerler hesabına kaydedilir. Bu tür yatırımlar, işletmenin likidite ihtiyaçlarını karşılamak veya kısa vadeli yatırımlar yapmak amacıyla kullanılabilir.
  • Hammadde ve malzemeler stoku: İşletmenin üretim veya satış faaliyetlerinde kullanılmak üzere elinde bulunan hammadde ve malzemeler, hazır değerler hesabında kaydedilir. Bu stoklar, işletmenin hızlı bir şekilde değere dönüştürebileceği varlıkları temsil eder.

Hazır Değerlerde Hangi Hesaplar Yer Alır?

hazır değerler muhasebe kaydı içinde 100 Kasa, 101 Alınan Çekler, 102 Bankalar Hesabı, 103 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri, 108 Diğer Hazır Değerler Hesabı kayıtları yer alır. Hazır değerler hesaplarına dair ayrıntıları yakından inceleyelim.

100 Kasa

100 Kasa hesabı, hazır değerler hesapları içinde işletmenin kasasında bulunan nakit parayı temsil eder. İşletme, günlük işleyişinde nakit olarak kullanılmak üzere kasasında para bulundurur. Kasa hesabı, işletmenin nakit akışını takip etmek ve günlük harcamalarını karşılamak için önemlidir.
100 Kasa hesabı, işletmenin nakit girişlerini ve çıkışlarını kaydetmek amacıyla kullanılır. Nakit para girişleri, satış gelirleri, tahsilatlar veya diğer nakit gelirleri temsil ederken, nakit para çıkışları ise harcamalar, tedarikçi ödemeleri, personel maaşları gibi nakit çıkışlarını temsil eder.

101 Alınan Çekler

101 Alınan Çekler hesabı, işletmenin alacaklı olduğu ve müşterilerinden aldığı çekleri takip etmek için kullanılan bir hazır değerler hesabıdır. Bu hesap, çeklerin işletme tarafından alındığı anda kaydedilmesi ve çeklerin tahsil edildiği zaman da güncellenmesi amacıyla kullanılır.
101 Alınan Çekler hesabı, işletmenin aldığı çeklerin tutarlarını kaydeder. Alınan her çek; çek numarası, müşteri adı, tutar ve tahsil tarihi gibi bilgilerle birlikte kaydedilir. Çeklerin tahsil edildiği durumlarda bu hesaptan çek tutarları düşülerek hesap güncellenir.
Alınan çekler hesabı, işletmenin müşterilerinden alacaklarını takip etmesini ve çeklerin vadesine göre tahsilat sürecini yönetmesini sağlar. Ayrıca, işletmenin tahsilatlarını ve alacaklarını izleyerek nakit akışını planlaması ve finansal durumunu değerlendirmesi için önemli bir araçtır.

102 Bankalar

102 Bankalar hesabı, işletmenin sahip olduğu banka hesaplarını ve bu hesaplarda bulunan nakit parayı takip etmek için kullanılan bir hazır değerler hesabıdır. Bu hesap, işletmenin bankalardaki nakit varlıklarını kaydetmek ve yönetmek amacıyla kullanılır. 102 Bankalar hesabı, her bir banka hesabının başlangıç bakiyesini, banka hareketlerini ve hesaplardaki güncel nakit miktarlarını kaydeder. Nakit para girişleri (örneğin, satış tahsilatları, kredi ödemeleri) ve nakit para çıkışları (örneğin, tedarikçi ödemeleri, personel maaşları) bu hesaba yansıtılır.
Bu hesap ayrıca, işletmenin banka ekstrelerini ve banka bildirimlerini izlemek için de kullanılır. Bankalar hesabında kaydedilen bilgiler, işletmenin nakit akışını ve banka hesaplarının durumunu izlemesine yardımcı olur.

103 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri

103 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri hesabı, işletmenin müşterilere verdiği çekler ve ödeme emirlerini takip etmek için kullanılan bir hazır değerler hesabıdır. Bu hesap, işletmenin çekler ve ödeme emirleriyle ilgili finansal işlemlerini kaydetmek ve yönetmek amacıyla kullanılır. Verilen çekler ve ödeme emirleri hesabı, işletmenin finansal hareketlerini doğru bir şekilde kaydetmesine ve müşterilerin ödemelerinin takibini yapmasına yardımcı olur.Ayrıca, bu hesap sayesinde işletme, vade sürelerine göre tahsilatlarını planlayabilir ve nakit akışını yönetebilir.

108 Diğer Hazır Değerler

108 Diğer Hazır Değerler hesabı, işletmenin hazır değerler kategorisine giren ancak diğer alt hesaplara dahil edilmeyen varlıkları takip etmek için kullanılan bir hesaptır. Bu hesap, işletmenin nakde dönüştürebileceği veya para yerine kullanabileceği diğer varlıkları kaydetmek amacıyla kullanılır. Muhasebe 108 diğer hazır değerler hesabı; posta veya kurye ile alınmış ödemeler, çalışanlardan alınan avanslar gibi varlıkları içerebilir. Diğer Hazır Değerler hesabı, işletmenin finansal durumunu daha detaylı bir şekilde izlemesine ve işletme varlıklarının tam bir envanterini tutmasına yardımcı olur.