Hazirun Cetveli Nedir? Nasıl Alınır?

Genel İş Yönetimi 3dk
Genel İş Yönetimi

Bu yazımızda, ticaret hayatında karşılaşılan kavramlardan biri olan hazirun cetveli konusunu inceledik.

Hazirun Cetveli Nedir?

“Hazirun cetveli nedir” sorusu iş hayatında cevabı merak edilen sorulardan birisidir. Hazirun, hazırda bulunun anlamına sahiptir. Hazirun cetveli ise toplantı, oturum veya toplanma anlarında hazırlanan ve o ortamda bulunan durumları ifade etmek amacı ile kullanılan bir kavramdır.
Hazirun cetveli, aynı zamanda hazirun listesi olarak da bilinmektedir. Türk Ticaret Kanunu kapsamında ilk olarak hazirun listesi olarak geçmekteydi. Ancak, zaman geçtikçe Türkçeye uygun olması amacı ile “hazır bulunanlar listesi” olarak değiştirilmiştir. Son olarak, günümüzde resmi makamlar için hazirun cetveli yerine hazır bulunanlar listesi ifadesi kullanılmalıdır.

Birçok kişi, “hazirun cetveli ne demek” diye merak ediyor. Kısaca anlatmak gerekirse, hazirun cetveli ya da hazır bulunanlar listesi, anonim bir şirketteki genel kurulda yer alan kişileri ifade etmek amacı ile kullanılıyor. Türk Ticaret Kanunu kapsamında şirket için pay sahibi olan kişiler, anonim olan şirketin pay sahibi olan kişileri hazirun cetveline kaydederler. Sonuç olarak, hazirun cetveli, bir şirketin genel kuruluna katılma hakkına sahip olan kişileri ifade etmek amacı ile kullanılır. Bilinmesi gereken diğer konu ise bu toplantılara pay sahipleri yerine bu kişilerin temsilcilerinin de katılabileceğidir.

Hazirun Cetvelinde Neler Olmalı?

Anonim şirketler, borsaya açık ve borsaya kapalı olanlar olarak ikiye ayrılır.

  • Eğer borsaya açık bir şirket söz konusu ise bu noktada hazirun cetveli hazırlanırken genel kurula pay sahipleri katılabilmektedir. Bu nedenle, hazirun cetveli içeriğinde pay sahiplerinin isimleri yer alır.
  • Borsaya açık olmayan bir şirket söz konusu ise bu durumda şirketin pay sahibi kişileri yönetim kurulu tarafından belirlenmektedir. Böylelikle hazirun cetveli hazırlanır.

Bir hazirun cetveli içeriğinde pay sahiplerinin şu bilgileri yer almalıdır:

  • Kişisel bilgileri
  • Unvanları
  • Adresleri
  • Şirkette sahip oldukları payları
  • Şirket paylarının değerleri
  • Sahip oldukları paylarının grupları

Hazirun cetveli içerisinde ismi bulunan her kişi genel kurula katılma hakkına sahip olur. Bunun dışında, asli katılımcılar katılma haklarını temsilcilerine devredebilmektedir. Bu noktada, listenin tüm sorumluluğu yönetim kuruluna aittir. Bir problem yaşanması durumunda şirketin yönetim kurulu asıl sorumlu haline gelecektir.

Hazirun Cetveli Nereden Alınır?

Hazirun cetveli nereden alınır konusu da merak edilen bir başka konudur. Hazirun cetveli, pay sahiplerinin oluşturduğu bir listedir. Bu nedenle, pay sahipleri tarafından alınır. Listede anonim şirketi dahilinde var olan kişiler yer alır ve pay sahibi olan bu kişiler hazirun cetveline işlenir.

Hazirun Cetveli Örneği

Hazirun cetveli farklı çeşitlerde hazırlanabilmektedir. Ancak, bu noktada ticaret odaları hazirun cetveli örneği bulundurur ve bu örnekler genel olarak birbirlerine oldukça benzediği için bu örnekler tercih edilmektedir.

Limited Şirketlerde Hazirun Cetveli Olur mu?

Şirket türlerinin farklı olması, bu şirketler arasında da belirli farklar oluşmasına neden olur. Limited şirketler ve anonim şirketler arasında yer alan farklardan birisi ise genel kurul yapılmasıdır. Bu noktada, limited şirketlerde genel kurul yapılırken hazirun cetveli hazırlanmaz. Hazirun cetveli yerine genellikle pay defteri kullanılmaktadır.

Pay Sahibi Vefat Etmesi Durumunda Hazirun Cetveli

Hazirun cetveli konusunda yaşanan en yaygın problemlerden birisi veraset ile ilgili problemdir. Eğer pay sahiplerinden birisi vefat etmesi durumunda varisler arasında bir anlaşmazlık söz konusu ise bu noktada yasal haklar aranmalıdır. Bu durumda, pay sahibi kişinin hazirun cetveline işlenmesi konusunda mahkeme bir yasal temsilci atayacaktır. Bu temsil hazirun cetveline dahil olur. Veraset konusunda yer alan anlaşmazlık sona erdiğinde ise varisler, pay sahibi olarak hazirun cetveline işlenebilirler.


Ticari işlemlerinizde işinizi kolaylaştıracak aradığınız çözüm Mikro Yazılım’da!