gecici_vergi_nedir_03068bfe3d

Mikro Yazılım yanınızda,
paranızın kontrolü daima sizde

İşletme hesabı defterinizi dijital olarak tutun, hem hataların önüne geçin hem de nakit ve kasa hesabınızı anlık olarak takip edin.

Whatsapp iletişim

GENEL BAKIŞ

Nakit akışınız kontrol altında

Mikro Yazılım programları ile işletmenizin tüm hesaplarını dijital olarak tutarak eksiksiz ve hatasız cari hesap ve müşteri kaydı yapabilir, nakit ve kasa hesaplarınızı anlık olarak takip edebilirsiniz.

Muhasebe süreçlerinizi takip edin

Genel muhasebe ve personel de dahil olmak üzere tüm muhasebe süreçlerinizi güvenle takip edip yönetebilir,

Belgelerinizi kolayca oluşturun

Optik okuyucuya özel beyanname dökümleri ve rapor örnekleri ile dilediğiniz tüm belgeleri kolayca hazırlayabilirsiniz.

Bildirge ve beyanname hazırlayın

Oluşturduğunuz verilerden bağımsız olarak bildirge ve beyanname hazırlayıp döküm alabilirsiniz.

ÖZELLİKLER

Hesap takibi için ana ürünler

Mikro Mali Müşavir

Mikro Mali Müşavir ile tüm muhasebe süreçlerinizi kolayca takip yönetebilir, optik okuyucuya özel beyanname dökümleri alabilir, gerekli tüm evrakınızı kolayca oluşturabilir, bildirge ve beyanname hazırlayabilirsiniz.
Bilgi Al

Sıkça Sorulan Sorular

Vergi Usul Kanunu’nun 176. maddesi gereğince geliri belirli bir miktardan az olan vergi mükellefleri basit usule göre işletme hesabı defteri tutmakla yükümlüdür. Tek taraflı kayıt sistemi şeklinde tutulan işletme hesabı defteri, ön muhasebenin bir parçasıdır. Şirketin tüm girdi ve çıktılarının tek bir platformda kayıt ve takibini sağlayan işletme hesabı defteri, işletmelerin vergi ödemelerinin düzenini de garantiler.

Vergi Usul Kanunu’nun 194. maddesine göre işletme hesabının özellikleri şunlardır:

 • İşletme hesabının sol tarafında giderler, sağ tarafında ise hasılatlar bulunur.
 • Sol taraftaki gider bölümüne satın alınan mal ya da yapılan hizmetlerin karşılığında ödenen veya borçlanılan paralar ve işletmeyle ilgili diğer tüm giderler yazılır.
 • Hasılat bölümüne ise satılan malın bedeli ya da yapılan hizmetin karşılığı olarak tahsil edilen paralarla tahakkuk eden alacaklar ve işletme faaliyetinden elde edilen diğer bütün hasılatlar yazılır.
 • Önceki seneden yıldan devreden mal tutarı, yeni yılda tutulacak defterin ilk sayfasının gider bölümündeki aktarılan toplam satırına yazılmalıdır.
 • Harcama belgeleriyle düzenlenen satış belgeleri, gider ve gelir belgeleri olarak ayrılmalı ve tarih sırasına göre dizilmelidir.
 • Gider belgeleri gider sayfasına, gelir belgeleri gelir sayfasına kaydedilmelidir.
 • Her satıra yalnızca tek bir belge kaydedilmelidir.
 • Ticari belge üzerinde KDV ayrıca gösterilmelidir.
 • KDV dahil olarak düzenlenen belgelerde, toplam tutardan vergi düşüldükten sonra kalan tutar deftere yazılır.
 • Ücretler her ay sonunda ücret bordrosundaki brüt tutar üzerinden kaydedilir.
 • SSK işveren ve işsizlik sigortası payı ayrıca gider olarak yazılır.
 • Kira gideri, brüt tutardan kaydedilir.
 • İşletmeye alınan demirbaş, taşıt, makine ve gayrimenkul gibi sabit değerlerin bedeli kaydedilmemeli, yalnızca sabit değerler için ödenen KDV kaydedilmelidir.
 • Kaydı yapılan ticari belge üzerine “muhasebe kaydı yapıldı” ifadesi yazılmalıdır. Deftere ise kayıt numarası düşülmelidir.
 • Yıl sonunda gider ve sayfası rakamları toplandıktan sonra mal sayımı yapılmalıdır.
 • Envanterle bulunan mal tutarı, gelir sayfasına eklenmelidir. Böylece toplam alınarak işletmenin kâr ya da zararı hesaplanabilir.
 • Genel muhasebe ve personel de dahil olmak üzere tüm muhasebe süreçlerinizi güvenle takip edip yönetebilirsiniz.
 • Optik okuyucuya özel beyanname dökümleri ve rapor örnekleri ile dilediğiniz tüm belgeleri kolayca hazırlayabilirsiniz.
 • Oluşturduğunuz verilerden bağımsız olarak bildirge ve beyanname hazırlayıp döküm alabilirsiniz.