Mutabakat Formu Nedir? Türleri Nelerdir?

Mikro Ürünler 2dk
Mikro Ürünler

İşletmeler arası ilişkiler ve muhasebe hesaplarının doğruluğu için son derece önemli konulardan biri olan mutabakat formu hakkındaki bilgileri, bu yazımızda derledik.

Mutabakat Formu Nedir?

Pek çok işletme, birbirlerini ilgilendiren çok sayıda işlem yapmakta ve bu işlemlerin kaydını yapmaktadır. Bazı durumlarda işletmeler arası koordinasyonu sağlamak adına farklı işletmelerin defterlerinin birbirleriyle uyuşup uyuşmadığının görülmesi, yani işletmeler arasında mutabakata varılması gerekir. Mutabakat formu da bu nedenle ihtiyaç duyulan bir resmi belgedir.

Mutabakat Formu Ne İşe Yarar?

İşletmeler mutabakat formu sayesinde hesap defterlerinin uyuştuğundan emin olurlar.
Bu sayede alacak ve borç bakiyeleri karşılıklı olarak doğrulanır.

e-Mutabakat, Mutabakat Formları için Neden Önemlidir?

Mutabakatları kağıt üzerinde hazırlamak, çıktısını almak ve göndermek artık avantajlı ya da mantıklı değil. Bu süreç hem çok fazla vakit alıyor hem de kağıt israfına sebep oluyor.
Mutabakat formunu Microsoft Excel aracılığıyla hazırlamak ve elektronik posta ile göndermek hem daha tasarruflu oluyor hem de çok daha kolay.
Çoğu sistem Excel kullandığı için Mutabakat formu ile uyumlu çalışıyor, kayıtlı olan veriye erişim hızı ve karşı taraftan geri dönüş alma hızı artıyor.
e-Mutabakat aynı zamanda cari hesap toplamlarının toplu gönderimi, tüm verilerin raporlanması, mutabakat formuna geri dönüş süreçlerini takip etme özelliklerine sahip. Daha fazla bilgi ve profesyonel destek almak için, 30 yılı aşkın süredir on binlerce firmaya hizmet eden Mikro Yazılım’ın e-Mutabakat ürün ve çözümlerini tercih edebilirsiniz.

Mutabakat Formu Türleri Nelerdir?

Üç tür mutabakat formu vardır. Bunlar bakiyesiz, olumlu ve olumsuz
mutabakat formlarıdır. Şimdi bu üç tür mutabakat formuna yakından bakalım.

1. Bakiyesiz Mutabakat Mektubu

Bakiyesiz Mutabakat Mektubu’nda, işletmeler bakiye miktarını belirtmeksizin müşterilerine form gönderirler.
Müşterinin bakiye bilgisinin işletmeyle paylaşması amacı taşınmaktadır.

2. Negatif (Olumsuz) Mutabakat Formu

İşletme müşterisine bakiye bildirir. Eğer müşteri ile bakiye konusunda mutabakat söz konusuysa müşterinin mektuba cevap vermemesi istenir.
Ancak mutabık olunmaması halinde müşterinin hesap bakiyesini paylaşması talep edilir.

3. Pozitif (Olumlu) Mutabakat Mektubu

İşletme müşteriye mutabakat formunu yollar ve onaylama durumunda da, onaylamama durumunda da mektuba cevap verilmesini talep eder.

Hesap Mutabakat Formu Hakkında Çeşitli Hukuki Notlar

Hesap Mutabakat Formu konusunda dikkat edilmesi gereken çeşitli noktalara bakalım. Burada bahsedeceğimiz hukuki noktaların bilinmemesinin mağduriyetlere yol açabilir. Bu nedenle hukuki problemlerin ortaya çıkmaması için mevzuatın iyi bir şekilde bilinmesi gerekmektedir.

  • T.T.K. 94. Madde şunu belirtmektedir: Mutabakat formlarından herhangi biriyle beyanda bulunulması durumunda işletmenin 1 ay süresince itiraz hakkı vardır.
  • Bu sürenin geçmesi durumunda itiraz edilmemiş ve bakiye kabul edilmiş sayılmaktadır.
  • İtiraz edeceklerin bu süre geçmeden itirazlarını yapmaları gerekmektedir.