Huzur Hakkı Nedir? Nasıl Hesaplanır?

Genel Hukuk ve Vergi 2dk
Genel Hukuk ve Vergi

Huzur hakkı nedir, kimlere neden ve nasıl ödenir? Cevapları yazımızda.

Huzur Hakkı Nedir?

Şirket ortaklarının, müdürlerin ve yönetim kurulu üyelerinin yasal olarak belli sorumluluk ve yükümlülükleri vardır. Huzur hakkı, sorumluluk ve yükümlülükler nedeniyle karşılaşılması olası riskleri azaltmak amacıyla belirlenen maddi bedeldir.

Kimlere Huzur Hakkı Ödenir?

Huzur hakkı ödemesi anonim şirket içerisindeki yönetim kurulu üyeleri ile limited şirket içerisindeki müdür sıfatlı ve müdür olmayan ortaklara yapılır.

Huzur Hakkı Hesaplanırken Nelere Dikkat Edilir?

Huzur hakkı için noter tasdikine ihtiyaç yoktur. Bir şirketin huzur hakkı vermesi için bu durumun şirket ana sözleşmesinde belirtilmesi ya da karar defterinde karara bağlanmış olması yeterlidir.
Fakat birden fazla ortağı olan şirketlerde ileride bir itiraz olması ihtimaline karşı tescil yaptırılması da faydalı olacaktır. Huzur hakkı hesaplanırken gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi yapılır.

  • Damga vergisi oranı binde 9,48’dir. Vergilerin hesaplanması sonucunda ortaya çıkan rakam, huzur hakkını verir.
  • Huzur hakkı hesaplanırken gelir vergisi ve damga vergisi kesintileri yapılır. Dolayısıyla bu hesaplamada vergi dilimi dikkat edilmesi gereken bir noktadır.
  • Huzur hakkı ücret sınıfına girer. Sigorta primi tabi değildir.
  • Huzur hakkı için bordro düzenlenir.

Huzur Hakkının Vergilendirilmesi Nasıl Olur?

Huzur hakkı, gider kalemi olarak kaydedilirse vergi avantajından yararlanılabilir. Sermaye şirketi içerisinde kurumlar vergisi oranı yüzde 20’dir.
Şirketinden para çekmek isteyen kişi, yüzde 15’lik bir stopaj da öder.
Şirketten huzur hakkı olarak ücret alan kişi, yüzde 15’ten başlayıp yüzde 40’a uzanan dilimler dahilinde vergilendirilir. Bu tutar gider kalemi olarak kaydedilebilir. Gider kalemi olarak kayıt yapılırsa beyan edilen şirket kârı ve ödenecek yıllık/geçici kurumlar vergisi tutarları düşülür. Şirketten kâr payı alınırsa, kâr payı gider olarak gösterilemez.
Huzur hakkı ödemesinin şirketin mali yapısına uygun ve anlamlı olması gerekir. Mali yapıya uygun olmayan huzur hakkı ödemeleri, Kurumlar Vergisi Kanunu gereği örtülü kazanç kapsamında cezaya tabidir. Bu nedenle şirket kârlı ise ve şirketten para çekmek isteniyorsa makul bir tutarını huzur hakkı, geri kalanın da kâr payı olması gerekir.
İlgili mali yapı ve makul tutar şirketten şirkete değişebilir. Ancak bir cezai müeyyide ile karşılaşmamak için makul tutarın emsallerine uygun olarak belirlenmesi gerekir.
Şirketler geçici vergi ödemelerini 3 ayda bir yapar. Bu yüzden eğer 3 aylık dönemde ilgili şirket kârlı bir dönem geçirdiyse ve vergi planlaması yapmak niyetindeyse mali müşavir ile huzur hakkı opsiyonu 3 aylık bir dönemin ardından tekrar görüşülebilir. Muhtasar beyanname içinde, huzur hakkının vergisi beyan edilmelidir. Bu sayede geçici vergi hesaplamasında huzur hakkı gider kalemi olarak kullanılabilir.


Eğer siz de Beyanname vermesi gereken bir şirketseniz, ihtiyacınıza cevap olacak Mikro Yazılım beyanname programı kullanabilirsiniz.