İcra Takibi Nedir? İcra Davası Nasıl Açılır?

Hukuk ve Vergi 3dk
Hukuk ve Vergi

Bu yazımızda, icra davalarıyla ilgili detayları sizin için derledik.

İcra Takibi Nedir?

İcra takibi; borçlu kişinin borcunu ödememesinden ötürü alacaklının alacağını devlet yoluyla tahsil etmesidir.

İcra Davası Çeşitleri Nelerdir?

İcra takibinin, ilamlı icra ve ilamsız icra olmak üzere iki çeşidi vardır.

 • İlamlı icra işlemlerinde, İcra Mahkemesi’nin kararına bağlı olarak işlemler gerçekleştirilir.
 • İlamsız icra takibinde, herhangi bir mahkeme kararına gerek duyulmaksızın işleme başlanır. İlamsız icra takibi yapılabilmesi için İcra Müdürlüğü’nden ilamsız icra takibi talebinde bulunulması gerekir.

İcra Davası Açma Süreci Nasıl İşler?

İcra davası açmak için ilk olarak hangi türde icra takibi yapılacağına karar verilmelidir. Belirlenen icra türüne göre dava sürecinin başlayabilmesi için bazı belgeler talep edilir. İstenen belgelerin tamamlanmasıyla mahkemeye başvuru yapılabilir.
Başvuru öncesinde gerekli belgelerle birlikte, ödeme emri ve takip talebi de yapılmalıdır. Takip talebi için İcra Tevzi Bürosuna giderek harç ödemesi yapılır. Ödenecek tutar, icra davasına konu olacak miktara göre değişiklik gösterir. Başlatılan takip sonrasında ödeme emri, İcra Müdürlüğü tarafından borçluya iletilir. Borçlu kişi, ödeme emrine itiraz etmez veya belirlenen sürede borcunu ödemezse icra takibi kesin hükmünde olur.
İcra takibi başlatmak isteyen tarafa, icra avukatlarından yardım almasını öneririz. İcra konusunda uzman kişilerden yardım alınması takip sürecini hızlandırarak alacaklının kısa süre içinde maddi olarak talebinin yerine gelmesini kolaylaştırır.

İcra Takibi Yapılırken Hangi Unsurlara Dikkat Edilir?

İcra Dairesi tarafından dikkate alınan, ödeme emri gönderilmesi için alacaklı kişinin beyan ettiği bazı bilgiler vardır. Bu bilgileri aşağıda sıraladık:

 • Alacaklının adresi ve kimlik bilgileri
 • Borçlunun adresi ve kimlik bilgileri
 • Alacak miktarı
 • Alacak miktarı faizi varsa, faizin işletilmeye başlandığı tarih
 • Senet yoksa, borcun ne sebepten oluştuğu
 • Tercih edilen icra takibi yolu
 • Alacaklı ve varsa vekilinin imzası

Değinmemiz gereken bir önemli nokta da alacağın TL cinsinden talep edilmesidir. Eğer alacaklı, alacağı miktarı TL olarak talep etmezse İcra Müdürlüğü tarafından ödeme emri gönderilmeyebilir. Ödeme emri döviz cinsinden düzenlenmişse İcra Müdürlüğü emri kesinleştirmiş olsa dahi, borçlunun şikayette bulunma hakkı vardır. Bu durumda alacaklı döviz parası olan alacağını, vade günü geldiğinde o günkü kur üzerinden TL olarak alma talebinde bulunur.

İcra Takibinde Ödeme Emri Nedir?

İcra takiplerinde sıkça geçen kavramlardan biri de ödeme emridir.
Ödeme emri, icraya konu olan borcun borçluya İcra Müdürlüğü tarafından iletilmesi sürecine ödeme emri denir. Ödeme emri içinde borçla ilgili birçok husus bulunur. Bunları şöyle sıralayabiliriz:

 • Borcun ödeneceği yer
 • Borcun türü ve tutarı
 • Borcu ödenmemesi halinde hapis durumu
 • Ödeme emrine karşılık hangi mahkemeye dava açılabileceği

Ödeme emrinin borçluya ulaşmasıyla birlikte borcun ödeme süresi başlamış olur. Borçlu kişi, yasal süre içerisinde ödeme emrine yazılı ya da sözlü olarak itiraz ettiğinde süre durur.

İcra Takibine İtiraz Süresi

Kesinleşen icra takibine borçlunun itiraz etme hakkı vardır.

 • İlamsız icra takibine, borcun tamamı ya da bir bölümü için takibin başladığı günden itibaren 7 gün içinde yazılı veya tutanağa geçirilmesi şartıyla sözlü itirazda bulunulabilir.
 • İcra takibine itiraz edilmesi durumunda, takip süresi durur.
 • Alacaklı kişinin, icra takibinin tekrar başlatılabilmesi için 6 ay içerisinde dava açması gerekir. Bu davada alacaklı, alacağını ve miktarını ispat etmelidir.
 • İlamlı icrada ise borçlunun borcun varlığına itiraz etme hakkı olmaz. Bunun dışındaki diğer itirazlar için ödeme emri tebliğ edildikten sonra İcra Mahkemesine 7 gün içinde itiraz etme hakkınız bulunur.

İcra Takip Masrafı Nelerdir ve Kim Öder?

İcra takip masrafları, icra müdürlüğünde takip açılabilmesi için gerekli olan masraflardır. Bu masraflar şunlardır:

 • Alacak miktarı üzerinden hesaplanan harçlar
 • Dosya ve posta parası
 • Haciz yolluğu gibi giderler

İcra takip masrafları ilk başta alacaklı tarafından ödenir ancak borçludan ayrıca tahsilini talep edebilmek kanunen mümkündür. Bunun için alacaklı tarafından yapılan icra takip masrafları, var olan borcun üzerine eklenir.


Borç takibinde size pratiklik ve hız kazandıracak Mikro Yazılım borç takip programı ile şirketinizin güncel ve gelecekteki finansal durumunu kolayca takip edebilirsiniz.