İnternet Üzerinden Satış Yapanlarda e-Fatura Zorunluluğu Nedir?

Muhasebe ve Finans E-Dönüşüm e-Ticaret 2dk
Muhasebe ve Finans E-Dönüşüm e-Ticaret

GİB, Ocak 2020 itibarıyla gerek fiziksel olarak ticaret yapanlar gerek e-ticaret yapan birçok işletme için e-Fatura’yı zorunluluk kapsamına aldı. Bu yazıda internetten satış yapanlar için e-Fatura zorunluluğunu anlattık.

e-Dönüşüm Sürecinde e-Fatura

e-Dönüşüm sürecini başlatan en önemli elementlerden biri olan elektronik fatura, tamamen dijital olarak hazırlanıp iletilir. Alıcı ve satıcı arasındaki iletimi, sunucular tarafından sağlanır.
Zaman kaybına neden olan uzun operasyonel süreçleri basitleştiren e-Fatura, hem faturalaşmayı kolaylaştırır, hem ödemeleri hızlandırır, hem de taraflar arasında muhasebeyi ilgilendiren tüm iletişimi düzenler.

İnternet Üzerinden Satış Yapanlar için e-Fatura ve e-Arşiv Zorunluluğunun Şartları Nelerdir?

e-Ticaret yapanlar için e-Fatura ve e-Arşiv kullanma zorunluluğunu aşağıdaki 3 basit koşul ile açıklayabiliriz:

 • 2022 yılında cirosu 3 milyon lira altında olan firmalar gönüllü olarak e-Fatura ve e-Arşiv kullanıcısı olabilir.
 • 2022 yılında cirosu 3 milyon TL ve üzeri olan firmaların e-Fatura ve e-Arşiv geçişi zorunludur.
 • Bununla birlikte, gerek kendi siteleri gerekse de internet satış platformları üzerinden veya her türlü elektronik ortamda mal veya hizmet satışı gerçekleştiren mükelleflerden, 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 Bin TL ve üzeri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) olanlar, e-Fatura zorunluluğuna tabidir.

2022 yılı brüt satış hasılatı 3 milyon TL’yi aşan ve 1 Temmuz 2023’de e-fatura ve e-arşiv sistemine geçen firmalar ise 1 Ocak 2024 tarihinde e-defter uygulamasına

 • e-Fatura sistemine geçen işletmelerin e-Defter uygulamasına da dahil firmalar olması zorunludur. 2022 yılı brüt satış hasılatı 3 milyon TL’yi aşan ve 1 Temmuz 2023’de e-Fatura ve e-Arşiv sistemine geçen firmaların 1 Ocak 2024 tarihinde e-Defter uygulamasına geçmesi gerekir.
 • e-Arşiv ve e-Defter kullanıcısı olmak için önce [-Fatura kullanıcısı olmak gerekir.

e-Fatura Kullanmak İnternetten Satış Yapanlara Ne Fayda Sağlar?

Bu faydaları şu şekilde özetleyebiliriz:

 • Mobilite sağlar: e-Fatura dünyanın her yerinden, istenen zaman hazırlanıp kesilebilir.
 • Operasyonel kolaylık sunar: e-Fatura ile kağıt, baskı, posta, arşivleme gibi işlemlerin operasyonel ve finansal yükü ortadan kalkar. Aynı zamanda faturanın kargoda kaybolması, müşteriye ulaşmaması gibi risklerin önüne geçer.
 • İptal ve iade işleri ile arşivlemeyi kolaylaştırır.
 • Tahsilatı hızlandırır: e-Fatura müşteriler tarafından anında görülür, bu sayede hem fatura içeriği üzerinde hemen anlaşmayı sağlar hem de tahsilatları hızlandırır.
 • Karlıdır. Fatura başına maliyeti düşürdüğü ve her aşamada operasyonel kolaylık sağladığı için daha kârlıdır.
 • Doğa dostudur. Kağıt tasarrufu sağlayarak çevreyi korumaya yardım eder.

İnternetten Satış Yapanlar Nasıl e-Fatura Keser?

e-Ticaret yapanlar, tıpkı fiziksel olarak ticaret yapanlar gibi e-Fatura kesebilirler. Gerekli koşulları sağlayan herkes Kamu Sertifikasyon Merkezi’nden (Kamu SM) mali mühür talep ederek (şahıs şirketleri mali mühür yerine e-imza ile de başvurabilir) e-Fatura başvurusunda bulunabilir.