İş zekası nedir?

Girişimcilik 4dk
Girişimcilik

Bu yazımızda “iş zekası nedir” veya “business intelligence nedir?” sorularının cevabını verecek, iş zekasının uygulamaları, araçları ve işlevinden söz edeceğiz.

İş zekası nedir?

Business intelligence anlamına gelen, kısaltılmış haliyle BI olarak ifade edilen iş zekasını verilere dayalı işletmelerin mevcut durumu hakkında içgörülere hızlı, kolay ve anlaşılır bir şekilde erişim sağlamak için yararlandıkları stratejiler, yazılım ve hizmetler olarak tanımlayabiliriz. İşletmelerin verilerini ortaya çıkarma ve analiz etme süreci olarak tanımlanan iş zekası, kuruluşların geçmişte nasıl performans gösterdiğini ve bu sonuçların neden ortaya çıktığını yanıtlamak için kullanılır.

İş zekası uygulamaları nelerdir?

İş zekası uygulamaları nelerdir dediğimizde işletmelerin veya kuruluşların yaptıkları veri analizi çalışmalarından sonuçlar çıkartmaları ve iş operasyonlarında gelecekteki olayları tahmin etmesine yardımcı olmak için gelişmiş istatistikler kullandığı çok yönlü bir veri erişimi ve bilgi paylaşımı döngüsü diyebiliriz.

Tahmine dayalı analitiği kullanan iş zekası uygulamaları şunları içerir:

 • Veri Madenciliği: Verileri faydalı bilgilere dönüştüren Business intelligence teknolojilerine önemli bir katkısı bulunan veri madenciliği verilerden içgörü üreterek belirli iş sorunlarına çözümler bulmaya yardımcı olur.
 • Sorgulama: Veri tabanından çeşitli çıkarımlarda bulunmak amacıyla belirli bir veri veya bilgi talebi, bilgi sorgulanması olarak tanımlanır.
 • Veri hazırlama: Verileri analiz için hazır hale getirme, birleştirme ve yapılandırma süreci olarak kullanılır.
 • Raporlama: Operasyonel ve finansal veri analizi çalışmalarının sonuçlarının karar mercileriyle paylaşılarak sonuca varabilmeleri ve karar verebilmeleri sürecindeki gerekli adımlar olarak yer alır.
 • Kıyaslama: Yapılan çıkarımlar doğrultusunda mevcut iş süreçlerini ve performans ölçümlerini geçmiş verilerle karşılaştırma olarak uygulanan teknik adımlardan biridir.
 • Tanımlayıcı Analitik: Bir işletmede veya kuruluşta meydana gelen değişiklikleri daha iyi anlamak için karşılaştırmalar yapmak ve geçmiş verilerin yorumlanma aşaması olarak yer alır.
 • İstatistiksel Analiz: Eğilimleri belirlemek amacıyla tanımlayıcı analitikten çıkan sonuçları toparlama ve istatistikleri uygulama süreci olarak yer alır.
 • Veri Görselleştirme: Veri analizlerini kolaylaştırmak için uygulanan çizelge ve grafikler gibi görsel temsiller sağlayan teknik süreçtir.

İş zekası araçları nelerdir?

İş zekası araçları, kullanıcılara işletmenin durumu hakkında ayrıntılı bilgi sağlamak ve karmaşık verileri değerlendirmek için veri setlerini analiz eder ve bunları raporlarda, grafiklerde, çizelgelerde, özetlerde, gösterge panoları ve haritalarda analitik bulgular halinde sunar. İş zekası yöntemlerine başvurarak işletmenizin kullandığı ham veriyi kullanışlı, anlamlı bilgilere ve işlevsel bir teknolojiye dönüştürebilirsiniz.

İş zekası araçları verileri birleştirmeyi, temizlemeyi, hazırlamayı, analiz etmeyi ve sindirilebilir bilgilere dönüştürmeyi mümkün kılar. Bu kullanılan araçlar işletmenizin çözümleri olası sorunları azaltmasına yardımcı olur.

İşletmenizin ihtiyaç duyacağı iş zekası araçlarını aşağıda bulabilirsiniz:

 • Ad Hoc Analizi: Belirli iş sorularını hızlı bir şekilde yanıtlamak için tasarlanmış bir iş zekası sürecidir. Ad hoc analizi ile işletmeniz daha iyi iş kararları almak için ihtiyaç duyduğu verileri elde edebilir.
 • Çevrimiçi Analitik İşleme (OLAP): Çok boyutlu analitik sorguları mümkün kılan bir bilgi işlem yöntemidir. Büyük şirketlerin ihtiyaç duyduğu bir iş zekası aracı olan OLAP araçları kullanıcıların çok boyutlu iş verilerini farklı perspektiflerden çıkarmasını ve görüntülemesini sağlayan bir teknolojidir.
 • Mobil İş Zekası: Mobil cihazlar için masaüstü iş zekasını optimize ederek verilere erişim sağlayan, depolayan ve analiz eden yazılım programlarını ifade eder.
 • Gerçek Zamanlı İş Zekası: İş zekası faaliyetlerini desteklemek amacıyla tasarlanan veri ambarını besleyerek kullanıcılara gerçek zamanlı bilgi sağlayan bir veri analizi yöntemidir.
 • Operasyonel İş Zekası: İşletmelerin değişen iş ve müşteri gereksinimlerine anında tepki vermeyi sağlayan operasyonel iş zekası, gerçek zamanlı verileri otomatik olarak operasyonel sisteme entegre etmek için gerçek zamanlı iş analitiğini kullanan veri analizi yaklaşımıdır.
 • Hizmet Olarak Yazılım (SaaS BI): İş zekası yazılım çözümleri sunan, SaaS bulut tabanlı uygulamalara bağlanmak için kullanılan yazılım modelidir. Abonelik, üyelik, satın alma ve lisans gibi süreçler bu yazılım kapsamında yer alır.
 • Açık Kaynak (OSBI): Yazılım lisansı satın almayı gerektirmeyen, kullanıcılara yazılım değiştirme olanağı sunan hızlı ve güvenli bir iş zekası destek analizidir.
 • İşbirlikçi İş Zekası: Business intelligence sisteminde kullanılan bir araç olan işbirlikçi iş zekası, paylaşım sürecini kolaylaştırmak için kullanılır.
 • Konum Zekası (LI): Coğrafi konum özelliklerini iş verileriyle ilişkilendirmek için tasarlanmış bir yazılım türüdür.
 • Veri görselleştirme yazılımı: Görselleştirme araçlarını kullanarak verilerdeki modellerin tespitini, değerlerini, analizini ve düzenlenmesini daha kolay hale getiren önemli yazılım modellerinden biri olarak yer alır.

İş zekası ne işe yarar?

İş zekası ne işe yarar? sorusunun cevabını rekabet dolu bir ortamda işletmelerin teknolojik gelişmelerden geri kalmamak için daha hızlı ve doğru kararlar vermek için iş zekasına ihtiyaç duymaları olarak verebiliriz. İşletmenizde raporlama ve verimli bir veri analizi sunan iş zekasına olan ihtiyaç her geçen gün daha da artmaktadır.

İşletmeniz için iş zekası sistemlerinin kullanarak verilerin kapsamlı bir şekilde elde edebilir ve bunları iş süreçlerinizde içgörülere dönüştürebilir, böylece stratejik ve iyileştirilmiş iş kararları alabilir, rakip işletmelere göre avantaj elde edebilirsiniz.

İş zekası, işletmelerin veya kuruluşların verileri tarihsel bir bağlamla analiz etmesine, yapılan çıkarımları optimize etmesine, performansı takip etmesine, karar verme sürecini hızlandırmasına ve iyileştirilmesine, iş sorunlarını ve verimsizlikleri belirleyip ortadan kaldırmasına yardımcı olur. İş zekası yöntemlerinin uygulanması işletmelerin pazar eğilimlerini ve yeni modelleri belirlemesine, yeni gelir ve karlılığın sağlanmasına, üretkenliğin ve verimliliği arttırarak büyümeyi hızlandırmaya yardımcı olur.


İşletmeniz için en uygun Mikro Yazılım programını seçmek için tıklayın.